Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.01 Акушерство и гинекология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1931 Абдуллаева Улдуз Алиэфенди кызы Да
2 546 Абдуллаева Шабнам Бахлул Кызы Да
3 1411 Абдулхамидова Хадижат Махачовна Да
4 1861 Абдульманова Анна Игоревна Да
5 1920 Абитова Марианна Заурбиевна Да
6 1172 Агаджанян Диана Сейрановна Да
7 1086 Агаева Кристина Физуровна Да
8 1701 Айдарбекова Айзада Акылбековна Да
9 75 Акопян Маника Аршалуисовна Да
10 501 Аксенова Анна Васильевна Да
11 721 Александрова Анастасия Дмитриевна Да
12 1857 Алексанян Галина Рубеновна Да
13 1418 Алиева Асият Салиховна Да
14 1958 Алиева Балгият Кярим кызы Да
15 328 Алиева Фарида Мазахир Кызы Да
16 1666 Алыева Гюнель Гафар кызы Да
17 1474 Альпин Дэнис Михайлович Да
18 1441 Анискин Александр Александрович Да
19 1154 Арасханова Марьям Исмаиловна Да
20 831 Ахмазова Ксения Владимировна Да
21 143 Ахматханова Лиана Хаваж-Баудиновна Да
22 504 Бабанова Ирина Евгеньевна Да
23 520 Багатырева Зулейхан Хусейновна Да
24 1576 Байкаева Камета Абдулхамидовна Да
25 271 Баймишев Илья Михайлович Да
26 1962 Балаян Эгине Олеговна Да
27 1718 Бжихова Аида Руслановна Да
28 403 Блохин Никита Геннадьевич Да
29 777 Богданова Дарья Александровна Да
30 161 Боттаева Карина Магомедовна Да
31 91 Бродавец Людмила Николаевна Да
32 694 Вартанова Лилиан-Ирини Вартановна Да
33 1379 Ватагина Мария Александровна Да
34 148 Вершинина Юлия Александровна Да
35 1742 Волкова Снежана Владимировна Да
36 1229 Габдуллина Алсу Дамировна Да
37 12 Гагиева Людмила Руслановна Да
38 131 Гаджиева Любовь Тимуровна Да
39 1882 Гаджимагомедова Салимат Килясхановна Да
40 747 Гасымова Вюсала Ульфатовна Да
41 1130 Геворгян Мариам Гарегиновна Да
42 916 Герасимова Анжелика Евгеньевна Да
43 1768 Григорьев Вячеслав Юрьевич Да
44 1967 Губадзаде Ульвия Этибар кызы Да
45 1238 Гулян Ирина Александровна Да
46 907 Гурова Ирина Юрьевна Да
47 1830 Давыдова Элина Рузиевна Да
48 284 Денисова Виктория Алексеевна Да
49 819 Джавахишвили Мариами Гигаевна Да
50 1121 Довгань Алина Анатольевна Да
51 1359 Долгополова Елена Леонидовна Да
52 36 Евстигнеева Анастасия Сергеевна Да
53 1281 Елфимова Евгения Олеговна Да
54 1926 Еремян Марианна Гнеловна Да
55 417 Ермилова Екатерина Сергеевна Да
56 1752 Есир Валентина Гаврииловна Да
57 1699 Ефремова Карина Андреевна Да
58 1384 Жирнякова Евгения Михайловна Да
59 1883 Жунусова Дарина Сагимбаевна Да
60 1017 Загиров Руслан Ирекович Да
61 471 Зайцева Дарья Андреевна Да
62 1416 Иванникова Татьяна Евгеньевна Да
63 1386 Иванюта Татьяна Геннадьевна Да
64 1963 Исмаилова Гюнай Адалят кызы Да
65 1877 Кайдан Мария Андреевна Да
66 1998 Калугина Яна Игоревна Да
67 1769 Каримова Тахмина Рустамовна Да
68 1500 Керимова Дильгам Ильгар кызы Да
69 1961 Керимова Лаура Юсифовна Да
70 685 Ким Юрий Александрович Да
71 681 Классман Диана Артуровна Да
72 1867 Климова Анна Владимировна Да
73 408 Ковалева Анастасия Александровна Да
74 1626 Ковальчук Алла Игорьевна Да
75 1157 Коган Александра Владимировна Да
76 539 Кожева Залина Арсеновна Да
77 1536 Козлова Анастасия Анатальевна Да
78 1492 Колетвинов Николай Викторович Да
79 1910 Колос Екатерина Васильевна Да
80 1242 Конеева Севиль Серверовна Да
81 1054 Копылова Екатерина Викторовна Да
82 552 Костенко Алина Александровна Да
83 1989 Кочарян Аида Гарриевна Да
84 1265 Кочеткова Анна Михайловна Да
85 1802 Красивичева Ольга Васильевна Да
86 1780 Кубатаева Аня Юсуповна Да
87 1950 Кузьмин Дмитрий Сергеевич Да
88 1934 Кушнерчук Карина Васильевна Да
89 247 Лебедева Светлана Владимировна Да
90 1259 Логунова Анна Олеговна Да
91 458 Лопаткина Анна Вазириевна Да
92 701 Магомедова Асият Гасановна Да
93 1843 Магомедова Зухра Шамильевна Да
94 1160 Магомедова Сабина Тагировна Да
95 1714 Мамедова Айбениз Захировна Да
96 549 Мамедова Айнур Эльхан Кызы Да
97 1488 Мамедова Валида Вали кызы Да
98 1580 Мамедова Фирангиз Эльбрус кызы Да
99 1135 Маргарян Грачуи Юриковна Да
100 1771 Маркосян Лиа Эдиковна Да
101 260 Махамбетова Маргарита Таргиновна Да
102 1862 Мелехина Ирина Дмитриевна Да
103 1504 Меликян Лилит Апетовна Да
104 1077 Месян Михаил Каренович Да
105 288 Мирзаханова Заира Шабутдиновна Да
106 1050 Мкртычян Ирина Рудольфовна Да
107 1913 Мовсесян Марина Хажаковна Да
108 661 Мусаева Айсу Агил кызы Да
109 1252 Мусаева Патимат Гусеновна Да
110 839 Мустафаева Фазиля Ильхам кызы Да
111 1470 Муталибова Муминат Мукаиловна Да
112 472 Ниценко Даниил Ильич Да
113 245 Носова Кристина Викторовна Да
114 1756 Орехов Роман Евгеньевич Да
115 1478 Османова Айнур Амерхановна Да
116 1589 Османова Асият Гасановна Да
117 755 Острицова Екатерина Сергеевна Да
118 1595 Пазылова Ширин Фарходовна Да
119 1859 Пустовгар Римма Дмитриевна Да
120 1335 Расуева Малика Решитовна Да
121 1893 Роганина Юлия Игоревна Да
122 1414 Рубан Яна Викторовна Да
123 176 Саввина Ольга Алексеевна Да
124 1497 Салахова Салимат Муратхановна Да
125 1919 Салимова Кенуль Ильхам кызы Да
126 617 Самарина Екатерина Алексеевна Да
127 1164 Самедова Афсане Фирдуси кызы Да
128 723 Самонкина Виктория Андреевна Да
129 481 Сафронова Виктория Владимировна Да
130 336 Седых Станислав Дмитриевич Да
131 1066 Сейфуллаева Мария Джабраиловна Да
132 1956 Селимханова Залина Абдулагиевна Да
133 739 Сергеева Самира Сергеевна Да
134 74 Сибирева Яна Геннадьевна Да
135 598 Сиволобова Анна Михайловна Да
136 1649 Слесарева Елена Андреевна Да
137 1703 Смирнова Камилла Валерьевна Да
138 1838 Старостина Ирина Евгеньевна Да
139 1507 Супрун Валерия Александровна Да
140 716 Сурин Владимир Владимирович Да
141 1280 Тадевосян Сона Амаяковна Да
142 600 Тамбиева Амина Керамовна Да
143 582 Тамова Фатима Мухарбиевна Да
144 1694 Тимаева Лейла Эльбрусовна Да
145 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
146 11 Токбаева Элла Нурбиевна Да
147 996 Торосян Лилит Гургеновна Да
148 575 Торчинов Казбек Эльбрусович Да
149 890 Третьякова Анна Владимировна Да
150 1567 Тураева Лаура Хасановна Да
151 499 Усманова Субиха Лечиевна Да
152 2022 Фесюн Ольга Анатольевна Да
153 1340 Хамхоева Залина Мусаевна Да
154 431 Харикова Луиза Хусейновна Да
155 409 Харикова Элиза Хусейновна Да
156 1898 Хачатрян Лилит Гагиковна Да
157 662 Худадатова Гюльверд Яковлевна Да
158 1009 Хусейнова Оксана Владимировна Да
159 1592 Цицаева Айшат Бетербековна Да
160 1303 Шабалова Ольга Валерьевна Да
161 1792 Шабанова Камилла Маратовна Да
162 1272 Шаповалова Юлия Олеговна Да
163 1514 Шапутько Надежда Викторовна Да
164 976 Шебзухов Мартин Мухамедович Да
165 614 Шевченко Дарья Максимовна Да
166 1747 Шелехин Артемий Павлович Да
167 666 Шехтман Елена Сергеевна Да
168 1361 Шукюрлу Наджиба Яшар кызы Да
169 10 Яжборовская Анна Станиславовна Да
170 1129 Якубова Диана Ифраимовна Да
171 1990 Янгулбаева Карина Бисултановна Да
172 961 Яценко Наталья Павловна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.02 Анестезиология-реаниматология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1331 Абдрахимов Айгиз Гайсович Да
2 69 Аджиева Мадина Алиевна Да
3 1857 Алексанян Галина Рубеновна Да
4 1424 Аль-Зейди Екатерина Ильинична Да
5 1474 Альпин Дэнис Михайлович Да
6 1441 Анискин Александр Александрович Да
7 468 Анпилогова Дарья Сергеевна Да
8 1733 Аслаханова Малика Абдулхамидовна Да
9 1464 Ахмедова Фатима Ниязиевна Да
10 1928 Ахмедов Озан Рахман оглы Да
11 1334 Бадрутдинова Нарияханум Багаутдиновна Да
12 1727 Байдаев Мухаммат Абдулкеримович Да
13 266 Байдал Олег Владиславович Да
14 1962 Балаян Эгине Олеговна Да
15 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
16 148 Вершинина Юлия Александровна Да
17 595 Волгина Анна Кирилловна Да
18 1577 Габдуллина Эльмира Фаилевна Да
19 1088 Газеева Алина Ильдаровна Да
20 1165 Гамидова Наргис Сейран кызы Да
21 316 Годунов Илья Дмитриевич Да
22 1678 Гончаров Антон Борисович Да
23 1798 Гулеватая Ольга Владимировна Да
24 284 Денисова Виктория Алексеевна Да
25 1587 Жердев Антон Иванович Да
26 125 Журавель Олеся Сергеевна Да
27 465 Кадыкоева Милана Муратовна Да
28 1139 Калов Амирхан Ризуанович Да
29 1500 Керимова Дильгам Ильгар кызы Да
30 1389 Ким Дмитрий Дмитриевич Да
31 681 Классман Диана Артуровна Да
32 1346 Климкин Александр Александрович Да
33 960 Коротков Дмитрий Сергеевич Да
34 294 Кузнецов Дмитрий Александрович Да
35 1950 Кузьмин Дмитрий Сергеевич Да
36 865 Курицын Андрей Алексеевич Да
37 1020 Магомедова Раисат Шамиловна Да
38 1645 Макарова Елена Олеговна Да
39 1681 Максиян Екатерина Дмитриевна Да
40 1858 Малимон Валентин Витальевич Да
41 963 Мамулашвили Георгий Варламович Да
42 1771 Маркосян Лиа Эдиковна Да
43 1504 Меликян Лилит Апетовна Да
44 219 Минаев Роман Владимирович Да
45 735 Мирзоев Мирзо Рустамович Да
46 634 Михайлина Анна Валерьевна Да
47 1710 Моисеева Юлия Александровна Да
48 1444 Мумаев Магомед Вахаевич Да
49 1940 Мурадова Ламия Шахид кызы Да
50 1470 Муталибова Муминат Мукаиловна Да
51 1521 Насырлаева Бибимарьям Атауллаевна Да
52 1840 Неретин Даниил Юрьевич Да
53 1622 Никитин Александр Андреевич Да
54 1909 Оздоева Асет Руслановна Да
55 57 Осокин Анатолий Андреевич Да
56 1700 Поденок Иван Владимирович Да
57 217 Попов Дмитрий Викторович Да
58 1063 Почитаева Полина Евгеньевна Да
59 1911 Приказчиков Денис Юрьевич Да
60 1423 Романов Дмитрий Алексеевич Да
61 1357 Салахетдинова Мария Александровна Да
62 654 Сиротина Оксана Андреевна Да
63 693 Слепенчук Светлана Олеговна Да
64 1649 Слесарева Елена Андреевна Да
65 230 Сорокина Татьяна Владимировна Да
66 457 Сосов Сергей Александрович Да
67 1960 Сурова Лидия Александровна Да
68 1704 Терехин Иван Андреевич Да
69 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
70 133 Трисунов Ярослав Юрьевич Да
71 2004 Ульбашев Мурат Мустафаевич Да
72 1421 Фадеев Артур Игоревич Да
73 76 Фейзрахманова Лилия Наилевна Да
74 1 Цветкова Елизавета Григорьевна Да
75 743 Чабан Павел Петрович Да
76 1006 Черная Эллина Валерьевна Да
77 1221 Чувилкина Юлия Александровна Да
78 926 Чураков Вячеслав Олегович Да
79 200 Шапиева Наргиз Тимуровна Да
80 82 Шевченко Мария Владимировна Да
81 1881 Шибеко Диана Игоревна Да
82 1721 Шурдумова Аминат Руслановна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.43 Нефрология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1474 Альпин Дэнис Михайлович Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 728 Базарова Кундузхан Манасовна Да
4 1727 Байдаев Мухаммат Абдулкеримович Да
5 2021 Балутина Ольга Да
6 244 Блинкова Ольга Вячеславовна Да
7 1745 Гагиева Асет Султановна Да
8 1966 Галичкина Анастасия Александровна Да
9 1501 Гасанов Эльмар Нариман оглы Да
10 958 Гусева Маргарита Владимировна Да
11 1885 Дусебаева Ригина Салаватовна Да
12 748 Ефимова Анастасия Павловна Да
13 461 Землянова Вера Вячеславовна Да
14 1954 Калашникова Алина Александровна Да
15 1713 Клюева Людмила Вячеславовна Да
16 234 Концевая Дарья Александровна Да
17 1684 Кривушкин Сергей Александрович Да
18 1413 Кузина Виктория Дмитриевна Да
19 58 Майоров Василий Владимирович Да
20 1858 Малимон Валентин Витальевич Да
21 735 Мирзоев Мирзо Рустамович Да
22 1710 Моисеева Юлия Александровна Да
23 1496 Нальгиева Аминат Магометовна Да
24 57 Осокин Анатолий Андреевич Да
25 1063 Почитаева Полина Евгеньевна Да
26 648 Пчелинцев Александр Сергеевич Да
27 1215 Саидова Раисат Башировна Да
28 1976 Сивкова Анна Сергеевна Да
29 1290 Столбова Анна Александровна Да
30 1061 Талютов Артур Ринатович Да
31 1704 Терехин Иван Андреевич Да
32 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
33 946 Цагараева Ольга Сергеевна Да
34 1166 Шамова Александра Аркадьевна Да
35 1514 Шапутько Надежда Викторовна Да
36 628 Шауро Анастасия Викторовна Да
37 1358 Эскиева Марха Хусеновна Да
38 1223 Юркинас Ксения Алексеевна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1748 Авлиёкулов Фируз Хайдарович Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 1928 Ахмедов Озан Рахман оглы Да
4 777 Богданова Дарья Александровна Да
5 410 Бурлакова Анна Сергеевна Да
6 899 Вешнякова Елена Евгеньевна Да
7 773 Власов Андрей Андреевич Да
8 584 Волов Артур Вадимович Да
9 1801 Вшивкова Татьяна Андреевна Да
10 1767 Гудков Глеб Дмитриевич Да
11 2020 Демченко Александра Николаевна Да
12 1102 Дюпин Павел Сергеевич Да
13 1643 Ершова Валерия Александровна Да
14 1924 Желтоухова Мария Олеговна Да
15 962 Зинченко Екатерина Сергеевна Да
16 949 Зорин Евгений Андреевич Да
17 1877 Кайдан Мария Андреевна Да
18 1266 Кебина Анастасия Леонидовна Да
19 1492 Колетвинов Николай Викторович Да
20 193 Кондратьев Игорь Вячеславович Да
21 234 Концевая Дарья Александровна Да
22 1511 Кочетова Александра Викторовна Да
23 1762 Кузнецова Мария Дмитриевна Да
24 865 Курицын Андрей Алексеевич Да
25 1369 Лобунько Данила Александрович Да
26 1533 Медведева Елизавета Георгиевна Да
27 502 Митаева Эмила Илесовна Да
28 1744 Мищенко Лидия Геннадьевна Да
29 1050 Мкртычян Ирина Рудольфовна Да
30 1710 Моисеева Юлия Александровна Да
31 1398 Мулярчук Евгений Викторович Да
32 1676 Наседкина Мария Витальевна Да
33 641 Наумчик Константин Дмитриевич Да
34 1391 Нгуен Динь Бао Да
35 460 Оганов Владислав Виленович Да
36 746 Павельев Андрей Александрович Да
37 1235 Поликанова Мария Анатольевна Да
38 1764 Поселенов Александр Андреевич Да
39 719 Пухомелина Полина Андреевна Да
40 1559 Савченко Илья Вячеславович Да
41 2010 Салиев Кирилл Германович Да
42 693 Слепенчук Светлана Олеговна Да
43 1486 Терлецкий Дмитрий Сергеевич Да
44 577 Титов Алексей Сергеевич Да
45 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
46 1741 Томина Екатерина Владимировна Да
47 668 Тройнина Евгения Сергеевна Да
48 51 Тулина Маргарита Игоревна Да
49 434 Хохлова Ольга Владимировна Да
50 1245 Царегородцев Сергей Вадимович Да
51 1 Цветкова Елизавета Григорьевна Да
52 743 Чабан Павел Петрович Да
53 83 Шевченко Александр Михайлович Да
54 82 Шевченко Мария Владимировна Да
55 503 Шелест Елена Петровна Да
56 151 Шошаева Алина Евгеньевна Да
57 1574 Шуршаева Мадина Вислановна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.56 Нейрохирургия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1331 Абдрахимов Айгиз Гайсович Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 1345 Ахмедова Рухшонахон Валиджоновна Да
4 639 Ахмедов Мекан Да
5 287 Базманова Патимат Гаджимирзаевна Да
6 637 Бандикян Мушег Масисович Да
7 1639 Баратов Шамиль Юсупович Да
8 1725 Берг Анатолий Игоревич Да
9 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
10 690 Браун Меза Натан Стивен Да
11 959 Викторов Степан Олегович Да
12 1623 Гаджиев Гаджимурат Арсланбекович Да
13 1768 Григорьев Вячеслав Юрьевич Да
14 1679 Гузев Антон Константинович Да
15 1192 Димерцев Алексей Владимирович Да
16 1772 Долова Альбина Романовна Да
17 1200 Домбаанай Байыр Сергеевич Да
18 621 Жидавленкова Светлана Романовна Да
19 125 Журавель Олеся Сергеевна Да
20 1017 Загиров Руслан Ирекович Да
21 1500 Керимова Дильгам Ильгар кызы Да
22 1961 Керимова Лаура Юсифовна Да
23 539 Кожева Залина Арсеновна Да
24 1454 Курбанов Шахбан Магомедович Да
25 963 Мамулашвили Георгий Варламович Да
26 705 Махтиева Луиза Рахмановна Да
27 1791 Нанаев Роман Мусаевич Да
28 1840 Неретин Даниил Юрьевич Да
29 2023 Овчинникова Людмила Андреевна Да
30 956 Петров Александр Васильевич Да
31 217 Попов Дмитрий Викторович Да
32 1433 Рощин Станислав Юрьевич Да
33 311 Рыжкова Елена Станиславовна Да
34 943 Сафронова Елизавета Игоревна Да
35 822 Сахадова Аиша Баходировна Да
36 1980 Сладков Дмитрий Геннадьевич Да
37 1758 Стамболцян Геворк Арменович Да
38 571 Тимошенко Михаил Михайлович Да
39 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
40 1953 Хайбулаева Зайнаб Магомедгаджиевна Да
41 1726 Чумаков Артём Владимирович Да
42 1955 Эргашев Далержон Наимжонович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.57 Онкология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 608 Айрапетян Астгик Гамиковна Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 1400 Анпилогова Екатерина Михайловна Да
4 1789 Аракелян Геворг Арменович Да
5 143 Ахматханова Лиана Хаваж-Баудиновна Да
6 1615 Ашикова Патимат Магомедрасуловна Да
7 637 Бандикян Мушег Масисович Да
8 1981 Бардовская Катерина Сергеевна Да
9 1892 Бацких Анастасия Андреевна Да
10 186 Беженар Владимир Афанасьевич Да
11 1374 Бердова Фарангиз Карамшоевна Да
12 1718 Бжихова Аида Руслановна Да
13 1452 Биджиева Элла Султановна Да
14 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
15 492 Бусева Виктория Сергеевна Да
16 1456 Вахидзаде Теймур Тахир оглы Да
17 1057 Венцлавович Дарья Алексеевна Да
18 187 Воротилов Юрий Владимирович Да
19 1577 Габдуллина Эльмира Фаилевна Да
20 1821 Гаджиева Марина Гасайниевна Да
21 1165 Гамидова Наргис Сейран кызы Да
22 1678 Гончаров Антон Борисович Да
23 1818 Горбунова Мария Игоревна Да
24 978 Горшкова Тамара Николаевна Да
25 1445 Графт Наталья Григорьевна Да
26 1768 Григорьев Вячеслав Юрьевич Да
27 1146 Гулиева Людмила Павловна Да
28 1757 Гурбанов Аббас Назим оглы Да
29 907 Гурова Ирина Юрьевна Да
30 1830 Давыдова Элина Рузиевна Да
31 1890 Джураева Малика Дильмурадовна Да
32 855 Динаева Эльмира Азретовна Да
33 649 Довускаева Мария Юрьевна Да
34 1200 Домбаанай Байыр Сергеевич Да
35 1090 Достиев Вугар Фазиль оглы Да
36 1896 Дуадзе Илона Селимовна Да
37 1480 Дьякова Ольга Геннадьевна Да
38 132 Зарубина Ксения Игоревна Да
39 1463 Зимникова Мария Вячеславовна Да
40 1366 Иванова Ольга Игоревна Да
41 1490 Калганов Владислав Сергеевич Да
42 687 Керимов Эльвин Фаигович Да
43 685 Ким Юрий Александрович Да
44 1846 Киреев Дмитрий Константинович Да
45 1054 Копылова Екатерина Викторовна Да
46 675 Крутелева Светлана Юрьевна Да
47 1950 Кузьмин Дмитрий Сергеевич Да
48 1934 Кушнерчук Карина Васильевна Да
49 20 Лебедев Андрей Николаевич Да
50 840 Лебедько Максим Сергеевич Да
51 1020 Магомедова Раисат Шамиловна Да
52 549 Мамедова Айнур Эльхан Кызы Да
53 1471 Мампория Сергей Вахтангиевич Да
54 1453 Маркин Александр Андреевич Да
55 1771 Маркосян Лиа Эдиковна Да
56 999 Меликян Роза Николаевна Да
57 1787 Минасян Паруйр Наириевич Да
58 1790 Миракян Гукас Самвелович Да
59 735 Мирзоев Мирзо Рустамович Да
60 1207 Мисиров Ибрагим Мухамадович Да
61 1322 Можаева Ксения Владимировна Да
62 1583 Москалюк Наталья Михайловна Да
63 1470 Муталибова Муминат Мукаиловна Да
64 1712 Намчан-оол Наталья Александровна Да
65 1691 Насонов Вячеслав Александрович Да
66 1158 Нахапетян Сергей Агасинович Да
67 1391 Нгуен Динь Бао Да
68 1918 Новрузова Гюнай Видадиевна Да
69 1404 Оруджев Фуад Вели оглы Да
70 1360 Осетрова Галина Алексеевна Да
71 1906 Осипова Александра Александровна Да
72 1478 Османова Айнур Амерхановна Да
73 589 Павлов Алексей Владимирович Да
74 1761 Петрин Александр Махмадалиевич Да
75 1715 Понежев Кантемир Эдуардович Да
76 217 Попов Дмитрий Викторович Да
77 593 Потолов Дмитрий Геннадьевич Да
78 1948 Пхешхова Бэла Газраиловна Да
79 648 Пчелинцев Александр Сергеевич Да
80 227 Расулов Абдусамад Мирзаевич Да
81 176 Саввина Ольга Алексеевна Да
82 1559 Савченко Илья Вячеславович Да
83 1357 Салахетдинова Мария Александровна Да
84 617 Самарина Екатерина Алексеевна Да
85 822 Сахадова Аиша Баходировна Да
86 1631 Семенова Вера Владимировна Да
87 248 Сивоконев Кирилл Павлович Да
88 834 Сиволоб Максим Дмитриевич Да
89 1558 Сипратова Ксения Викторовна Да
90 1457 Служев Максим Иванович Да
91 230 Сорокина Татьяна Владимировна Да
92 1499 Сурхаев Саид Муслимович Да
93 1916 Тизилова Евгения Андреевна Да
94 577 Титов Алексей Сергеевич Да
95 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
96 1894 Трифонов Георгий Ростиславович Да
97 668 Тройнина Евгения Сергеевна Да
98 557 Трухина Дарья Игоревна Да
99 450 Хаммад Василий Александрович Да
100 612 Цечоева Замира Халидовна Да
101 1451 Чайковская Ольга Ярославна Да
102 666 Шехтман Елена Сергеевна Да
103 1721 Шурдумова Аминат Руслановна Да
104 911 Щербаков Максим Алексеевич Да
105 1358 Эскиева Марха Хусеновна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.59 Офтальмология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 651 Абасова Джамиля Эмирхановна Да
2 124 Абдаллах Незар Сами Да
3 546 Абдуллаева Шабнам Бахлул Кызы Да
4 1027 Абольянина Александра Сергеевна Да
5 7 Акыев Мырат Да
6 1958 Алиева Балгият Кярим кызы Да
7 1199 Алфёрова Анна Вячеславовна Да
8 1658 Амирасулова Заира Ашахановна Да
9 389 Андрющенко Анна Павловна Да
10 1441 Анискин Александр Александрович Да
11 1789 Аракелян Геворг Арменович Да
12 1615 Ашикова Патимат Магомедрасуловна Да
13 520 Багатырева Зулейхан Хусейновна Да
14 287 Базманова Патимат Гаджимирзаевна Да
15 665 Бакшутова Ольга Игоревна Да
16 877 Балабина Мария Игоревна Да
17 2021 Балутина Ольга Да
18 1014 Бастаева Наталья Владимировна Да
19 1718 Бжихова Аида Руслановна Да
20 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
21 1161 Бородавко Виктория Сергеевна Да
22 381 Бугрова Ольга Михайловна Да
23 231 Варданян Лусине Гагиковна Да
24 1882 Гаджимагомедова Салимат Килясхановна Да
25 1886 Гаджимагомедова Хадижат Камильевна Да
26 1501 Гасанов Эльмар Нариман оглы Да
27 1016 Гаспарян Лиана Сержиковна Да
28 747 Гасымова Вюсала Ульфатовна Да
29 1856 Гафарова Саимат Тельмановна Да
30 1839 Глазова Мария Михайловна Да
31 1914 Голяховский Станислав Евгеньевич Да
32 181 Гончарова Дарья Александровна Да
33 1297 Горшкова Кристина Юрьевна Да
34 1798 Гулеватая Ольга Владимировна Да
35 1746 Гуломова Гулафруз Худодагиевна Да
36 958 Гусева Маргарита Владимировна Да
37 496 Джалили Рубаба Али кызы Да
38 542 Димитриадис Диана Пифагоросовна Да
39 1732 Дреева Алина Алексеевна Да
40 1885 Дусебаева Ригина Салаватовна Да
41 36 Евстигнеева Анастасия Сергеевна Да
42 1699 Ефремова Карина Андреевна Да
43 1883 Жунусова Дарина Сагимбаевна Да
44 2011 Залиханова Асуана Аслановна Да
45 1422 Ибрагимова Айшат Серажутдиновна Да
46 910 Иванчикова Ульяна Александровна Да
47 373 Игнатенко Карина Владиславовна Да
48 140 Исупова Валентина Николаевна Да
49 1462 Калинина Карина Борисовна Да
50 2001 Камолова Замира Хусейнзода Да
51 2025 Касаев Ибрагим Ахмедович Да
52 1961 Керимова Лаура Юсифовна Да
53 539 Кожева Залина Арсеновна Да
54 1395 Кравец Александр Юрьевич Да
55 622 Кузнецова Наталья Олеговна Да
56 1999 Кузнецова Полина Викторовна Да
57 360 Кучерова Анна Владимировна Да
58 1934 Кушнерчук Карина Васильевна Да
59 1317 Малимон Марина Вадимовна Да
60 302 Мамедова Лейла Айдын кызы Да
61 1553 Махтаева Мариям Магомедовна Да
62 1077 Месян Михаил Каренович Да
63 288 Мирзаханова Заира Шабутдиновна Да
64 659 Мирзоев Джавидан Гюльгусейн оглы Да
65 1854 Мирзоян Вадим Сергеевич Да
66 1258 Миронович Игорь Олегович Да
67 1913 Мовсесян Марина Хажаковна Да
68 1344 Морозова Юлия Сергеевна Да
69 661 Мусаева Айсу Агил кызы Да
70 620 Мухина Анна Алексеевна Да
71 1205 Невров Денис Владимирович Да
72 1656 Ненев Юрий Вячеславович Да
73 1840 Неретин Даниил Юрьевич Да
74 1888 Омарова Джанет Фридовна Да
75 553 Омегова Анастасия Олеговна Да
76 1494 Османов Адам Рамазанович Да
77 524 Панина Нина Григорьевна Да
78 285 Панова Оксана Михайловна Да
79 1332 Пирогова Мария Юрьевна Да
80 1782 Позднеев Антон Валерьевич Да
81 1804 Полякова Екатерина Юрьевна Да
82 1467 Поляновская Лианна Гургеновна Да
83 719 Пухомелина Полина Андреевна Да
84 1855 Рувинова Пурим Мишиевна Да
85 213 Самохвалова Мария Георгиевна Да
86 993 Саркисова Кристина Гургеновна Да
87 1693 Сатторов Хошим Холбоевич Да
88 1558 Сипратова Ксения Викторовна Да
89 1649 Слесарева Елена Андреевна Да
90 802 Стригунов Владислав Андреевич Да
91 252 Сумбаев Антон Александрович Да
92 1507 Супрун Валерия Александровна Да
93 1706 Суханова Анна Викторовна Да
94 995 Тагирова Асият Далгатовна Да
95 571 Тимошенко Михаил Михайлович Да
96 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
97 996 Торосян Лилит Гургеновна Да
98 1517 Тюков Антон Валерьевич Да
99 518 Федотова Ирина Сергеевна Да
100 1513 Финогенова Татьяна Викторовна Да
101 1937 Фоминых Мария Андреевна Да
102 1035 Хорикова Екатерина Александровна Да
103 1708 Хусанбаев Хасанжон Шавкатович Да
104 203 Шакирова Юлия Шамильевна Да
105 1816 Шахабутдиновна Патимат Магомедовна Да
106 1554 Штырбул Анна Юрьевна Да
107 1608 Эмирханова Аминат Эрзимановна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1331 Абдрахимов Айгиз Гайсович Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 1368 Атаев Эльшад Фахризаде Да
4 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
5 1737 Валиев Самид Шукур оглы Да
6 1768 Григорьев Вячеслав Юрьевич Да
7 1757 Гурбанов Аббас Назим оглы Да
8 1239 Дудаев Заурбек Алиханович Да
9 1139 Калов Амирхан Ризуанович Да
10 708 Киселкина Мария Николаевна Да
11 539 Кожева Залина Арсеновна Да
12 960 Коротков Дмитрий Сергеевич Да
13 1202 Корчагин Алексей Вадимович Да
14 1279 Кубиев Мирза Курбанович Да
15 1809 Магалиева Аксана Абдулатиповна Да
16 255 Магомедов Арсен Магомедович Да
17 1840 Неретин Даниил Юрьевич Да
18 363 Османов Илькин Саят Оглы Да
19 656 Осоров Анарбек Да
20 1919 Салимова Кенуль Ильхам кызы Да
21 1805 Самси Валентина Да
22 590 Сафарова Юсра Асифовна Да
23 822 Сахадова Аиша Баходировна Да
24 1980 Сладков Дмитрий Геннадьевич Да
25 2017 Спирин Олег Артемович Да
26 948 Торосян Оваким Гайкович Да
27 1421 Фадеев Артур Игоревич Да
28 1600 Чернявская Элеонора Дмитриевна Да
29 1114 Шестерина Юлия Сергеевна Да
30 191 Шинкаренко Анастасия Михайловна Да
31 1129 Якубова Диана Ифраимовна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.67 Хирургия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1331 Абдрахимов Айгиз Гайсович Да
2 201 Абдуллаев Шамиль Абдулгасанович Да
3 1420 Агами Поль Борисович Да
4 69 Аджиева Мадина Алиевна Да
5 1901 Амирасланов Азер Джалил оглы Да
6 1441 Анискин Александр Александрович Да
7 1789 Аракелян Геворг Арменович Да
8 717 Асриян Рубен Ашотович Да
9 1368 Атаев Эльшад Фахризаде Да
10 1345 Ахмедова Рухшонахон Валиджоновна Да
11 1962 Балаян Эгине Олеговна Да
12 205 Бахромкина Анна Вячеславовна Да
13 1581 Бексултанова Камета Казбековна Да
14 1718 Бжихова Аида Руслановна Да
15 1452 Биджиева Элла Султановна Да
16 1261 Бийболаев Рашидхан Магомедшарипович Да
17 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
18 1814 Борисов Николай Сергеевич Да
19 1577 Габдуллина Эльмира Фаилевна Да
20 1088 Газеева Алина Ильдаровна Да
21 105 Гайдаров Нариман Абдулхаликович Да
22 1302 Гезалов Фуад Фазилович Да
23 1839 Глазова Мария Михайловна Да
24 1678 Гончаров Антон Борисович Да
25 1818 Горбунова Мария Игоревна Да
26 1768 Григорьев Вячеслав Юрьевич Да
27 1757 Гурбанов Аббас Назим оглы Да
28 947 Давидов Эрик Давидович Да
29 560 Джоджуа Дато Елгуджаевич Да
30 1890 Джураева Малика Дильмурадовна Да
31 542 Димитриадис Диана Пифагоросовна Да
32 1200 Домбаанай Байыр Сергеевич Да
33 1896 Дуадзе Илона Селимовна Да
34 1239 Дудаев Заурбек Алиханович Да
35 1613 Ерин Дмитрий Вадимович Да
36 1752 Есир Валентина Гаврииловна Да
37 125 Журавель Олеся Сергеевна Да
38 1017 Загиров Руслан Ирекович Да
39 824 Зейналов Рузи Джейхун оглы Да
40 949 Зорин Евгений Андреевич Да
41 211 Игнатенко Анна Сергеевна Да
42 903 Илюшников Евгений Олегович Да
43 568 Кадыров Нургазы Да
44 1283 Казакова Виктория Викторовна Да
45 374 Казакова Ольга Альбертовна Да
46 1500 Керимова Дильгам Ильгар кызы Да
47 687 Керимов Эльвин Фаигович Да
48 815 Ким Андрей Сергеевич Да
49 685 Ким Юрий Александрович Да
50 505 Киреева Анастасия Васильевна Да
51 708 Киселкина Мария Николаевна Да
52 1346 Климкин Александр Александрович Да
53 960 Коротков Дмитрий Сергеевич Да
54 1202 Корчагин Алексей Вадимович Да
55 1831 Кромов Вадим Александрович Да
56 1279 Кубиев Мирза Курбанович Да
57 294 Кузнецов Дмитрий Александрович Да
58 1950 Кузьмин Дмитрий Сергеевич Да
59 1454 Курбанов Шахбан Магомедович Да
60 166 Лаврентьева Валентина Юрьевна Да
61 20 Лебедев Андрей Николаевич Да
62 840 Лебедько Максим Сергеевич Да
63 1720 Лиясова Екатерина Олеговна Да
64 1369 Лобунько Данила Александрович Да
65 635 Лозовая Валерия Витальевна Да
66 1566 Лукьянов Антон Сергеевич Да
67 1809 Магалиева Аксана Абдулатиповна Да
68 1112 Мадоян Маргарита Рубеновна Да
69 1402 Макеенко Ярослав Дмитриевич Да
70 1681 Максиян Екатерина Дмитриевна Да
71 1835 Мальцагов Муслим Рамзанович Да
72 1471 Мампория Сергей Вахтангиевич Да
73 963 Мамулашвили Георгий Варламович Да
74 1177 Мареев Павел Вадимович Да
75 1504 Меликян Лилит Апетовна Да
76 1787 Минасян Паруйр Наириевич Да
77 1010 Минцаев Амаль Ахмедович Да
78 1790 Миракян Гукас Самвелович Да
79 1207 Мисиров Ибрагим Мухамадович Да
80 1444 Мумаев Магомед Вахаевич Да
81 733 Муртазаев Мухамеддин Улугбек-Улы Да
82 1712 Намчан-оол Наталья Александровна Да
83 1691 Насонов Вячеслав Александрович Да
84 1158 Нахапетян Сергей Агасинович Да
85 1840 Неретин Даниил Юрьевич Да
86 1810 Омаров Магомедали Ахмедович Да
87 1906 Осипова Александра Александровна Да
88 1478 Османова Айнур Амерхановна Да
89 363 Османов Илькин Саят Оглы Да
90 574 Осокина Наталия Анатольевна Да
91 656 Осоров Анарбек Да
92 1952 Пахомова Анастасия Юрьевна Да
93 1153 Пашаев Магомед Ражудинович Да
94 1761 Петрин Александр Махмадалиевич Да
95 1294 Подольский Михаил Юрьевич Да
96 1715 Понежев Кантемир Эдуардович Да
97 1948 Пхешхова Бэла Газраиловна Да
98 648 Пчелинцев Александр Сергеевич Да
99 1320 Равшанали уулу Даниярбек Да
100 97 Ромахина Любовь Михайловна Да
101 1414 Рубан Яна Викторовна Да
102 565 Рустамбек Уулу Алишер Да
103 1919 Салимова Кенуль Ильхам кызы Да
104 1805 Самси Валентина Да
105 168 Санталов Денис Юрьевич Да
106 590 Сафарова Юсра Асифовна Да
107 481 Сафронова Виктория Владимировна Да
108 822 Сахадова Аиша Баходировна Да
109 248 Сивоконев Кирилл Павлович Да
110 834 Сиволоб Максим Дмитриевич Да
111 1980 Сладков Дмитрий Геннадьевич Да
112 1049 Соломатников Владислав Александрович Да
113 2017 Спирин Олег Артемович Да
114 122 Степанова Вера Петровна Да
115 802 Стригунов Владислав Андреевич Да
116 252 Сумбаев Антон Александрович Да
117 716 Сурин Владимир Владимирович Да
118 1499 Сурхаев Саид Муслимович Да
119 1184 Сысоев Олег Юрьевич Да
120 1061 Талютов Артур Ринатович Да
121 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
122 225 Толстых Елена Олеговна Да
123 948 Торосян Оваким Гайкович Да
124 489 Фатахов Рамазан Фатахович Да
125 1529 Федчун Мария Игоревна Да
126 1851 Харин Михаил Юрьевич Да
127 695 Хромина Светлана Сергеевна Да
128 1373 Черненко Татьяна Владимировна Да
129 1844 Чесарев Александр Алексеевич Да
130 1726 Чумаков Артём Владимирович Да
131 1735 Шараев Матвей Иванович Да
132 666 Шехтман Елена Сергеевна Да
133 1133 Шишкинна Дарья Сергеевна Да
134 257 Щекин Даниил Антонович Да
135 1273 Щукина Анастасия Андреевна Да
136 1001 Юровский Никита Евгеньевич Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.68 Урология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1420 Агами Поль Борисович Да
2 1474 Альпин Дэнис Михайлович Да
3 1901 Амирасланов Азер Джалил оглы Да
4 1441 Анискин Александр Александрович Да
5 1789 Аракелян Геворг Арменович Да
6 717 Асриян Рубен Ашотович Да
7 1928 Ахмедов Озан Рахман оглы Да
8 271 Баймишев Илья Михайлович Да
9 1962 Балаян Эгине Олеговна Да
10 1604 Боравков Роман Игоревич Да
11 1456 Вахидзаде Теймур Тахир оглы Да
12 595 Волгина Анна Кирилловна Да
13 584 Волов Артур Вадимович Да
14 691 Гараев Турал Ильяс Оглы Да
15 1501 Гасанов Эльмар Нариман оглы Да
16 580 Гончаров Кирилл Степанович Да
17 947 Давидов Эрик Давидович Да
18 560 Джоджуа Дато Елгуджаевич Да
19 1890 Джураева Малика Дильмурадовна Да
20 1239 Дудаев Заурбек Алиханович Да
21 1975 Дудин Сергей Витальевич Да
22 471 Зайцева Дарья Андреевна Да
23 677 Идигов Булат Мамолханович Да
24 465 Кадыкоева Милана Муратовна Да
25 374 Казакова Ольга Альбертовна Да
26 687 Керимов Эльвин Фаигович Да
27 685 Ким Юрий Александрович Да
28 1846 Киреев Дмитрий Константинович Да
29 1713 Клюева Людмила Вячеславовна Да
30 1536 Козлова Анастасия Анатальевна Да
31 960 Коротков Дмитрий Сергеевич Да
32 1279 Кубиев Мирза Курбанович Да
33 1489 Лебедев Валентин Витальевич Да
34 688 Маилян Овсеп Араратович Да
35 1399 Малхасян Ваэ Камоевич Да
36 1471 Мампория Сергей Вахтангиевич Да
37 1177 Мареев Павел Вадимович Да
38 1790 Миракян Гукас Самвелович Да
39 1978 Морозкина Алёна Алексеевна Да
40 868 Мурадян Артем Арутюнович Да
41 1691 Насонов Вячеслав Александрович Да
42 1494 Османов Адам Рамазанович Да
43 363 Османов Илькин Саят Оглы Да
44 656 Осоров Анарбек Да
45 648 Пчелинцев Александр Сергеевич Да
46 1320 Равшанали уулу Даниярбек Да
47 653 Решетов Леонид Владимирович Да
48 594 Родина Ирина Алексеевна Да
49 1693 Сатторов Хошим Холбоевич Да
50 336 Седых Станислав Дмитриевич Да
51 1976 Сивкова Анна Сергеевна Да
52 1033 Спичак Сергей Вадимович Да
53 1499 Сурхаев Саид Муслимович Да
54 1184 Сысоев Олег Юрьевич Да
55 500 Тивтикян Александр Сергеевич Да
56 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
57 1851 Харин Михаил Юрьевич Да
58 1132 Хитрых Анастасия Михайловна Да
59 976 Шебзухов Мартин Мухамедович Да
60 1541 Щепетева Юлия Юрьевна Да
61 911 Щербаков Максим Алексеевич Да
62 1477 Щетинина Анна Юрьевна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1206 Абдуллаев Рагиф Алибала оглы Да
2 1664 Аветисян Авет Бениаминович Да
3 160 Айдемиров Пирали Исакович Да
4 1634 Айсина Марина Бежановна Да
5 100 Алавердян Иллона Рудольфовна Да
6 1046 Алексеев Антон Олегович Да
7 1110 Алиев Эльнур Эльман оглы Да
8 1716 Алиханов Адам Якубович Да
9 356 Амирханов Рустам Аджарович Да
10 1044 Амриев Руслан Майрбекович Да
11 279 Андрейкина Кристина Игоревна Да
12 1348 Андриянов Алексей Борисович Да
13 1441 Анискин Александр Александрович Да
14 296 Аноятшоев Алимшо Аноятшоевич Да
15 407 Антоненко Владимир Олегович Да
16 1015 Антонов Илья Ильич Да
17 1789 Аракелян Геворг Арменович Да
18 1285 Аскеров Васиф Фазил Оглы Да
19 1368 Атаев Эльшад Фахризаде Да
20 207 Атаманчук Анастасия Александровна Да
21 1928 Ахмедов Озан Рахман оглы Да
22 1927 Аюшиев Константин Иванович Да
23 238 Бабаев Мухаммаджон Да
24 740 Бабанина Анастасия Алексеевна Да
25 1512 Басирова Разия Минатуллаевна Да
26 925 Белов Сергей Да
27 630 Берлинский Семен Вячеславович Да
28 1275 Бернгард Анастасия Робертовна Да
29 1452 Биджиева Элла Султановна Да
30 1261 Бийболаев Рашидхан Магомедшарипович Да
31 433 Борлаков Шамиль Рашидович Да
32 330 Бухарев Никита Васильевич Да
33 1891 Буштец Эльвира Васильевна Да
34 412 Валеева Наталья Константиновна Да
35 1646 Валиев Азар Афик оглы Да
36 1007 Валуева Алекандра Александровна Да
37 1370 Варданян Вардан Анушаванович Да
38 846 Велиханов Руслан Сабирович Да
39 1638 Велишова Гюльчин Физули Кызы Да
40 1475 Вердиян Эмилия Эдуардовна Да
41 1019 Веретенникова Ульяна Сергеевна Да
42 959 Викторов Степан Олегович Да
43 22 Восканян Инга Арменовна Да
44 1436 Габрелян Альберт Романович Да
45 1611 Гаджиев Абдулмуталиб Русланович Да
46 968 Гайтова Вилена Георгиевна Да
47 987 Гаспарянц Грант Самвелович Да
48 444 Гильманова Гузель Сулеймановна Да
49 1827 Гобунова Гилана Вадимовна Да
50 1610 Голованова Анастасия Александровна Да
51 1624 Головач Татьяна Андреевна Да
52 1818 Горбунова Мария Игоревна Да
53 1509 Гордиенко Егор Олегович Да
54 1156 Гранин Владислав Андреевич Да
55 1138 Гребенников Филипп Олегович Да
56 1689 Григорьева Екатерина Александровна Да
57 1768 Григорьев Вячеслав Юрьевич Да
58 1870 Груздев Павел Сергеевич Да
59 379 Гукетлов Альберт Борисович Да
60 1225 Гюрджян Оганес Арутюнович Да
61 692 Дакиев Алихан Адамович Да
62 3 Дергабузова Наталья Владимировна Да
63 986 Димитриев Андрей Федорович Да
64 1772 Долова Альбина Романовна Да
65 1200 Домбаанай Байыр Сергеевич Да
66 1090 Достиев Вугар Фазиль оглы Да
67 1198 Дронов Вячеслав Викторович Да
68 1896 Дуадзе Илона Селимовна Да
69 1754 Елисеева Кристина Романовна Да
70 1613 Ерин Дмитрий Вадимович Да
71 484 Ермолин Валентин Игоревич Да
72 1380 Завгороднев Кирилл Дмитриевич Да
73 1394 Закаидзе-Георгиади Григорий Ростомович Да
74 1904 Залов Айдын Габибуллахович Да
75 1988 Заманов Рафаэль Арзуманович Да
76 1986 Зароченцева Карина Михайловна Да
77 1665 Зязиков Адам Хусейнович Да
78 1018 Ибалаева Джамиля Акаевна Да
79 644 Ибрегимова Мальвина Рафиддиновна Да
80 333 Игнатова Ирина Сергеевна Да
81 1128 Идрисова Асват Мурадовна Да
82 1137 Ильина Наталия Владимировна Да
83 917 Иманов Нариман Акифович Да
84 929 Искендерова Наргиз Рашидовна Да
85 305 Кагерманова Хадишт Хаважевна Да
86 1195 Каграманов Карлен Игоревич Да
87 2007 Кадиева Диана Алиевна Да
88 465 Кадыкоева Милана Муратовна Да
89 515 Казаров Евгений Евгеньевич Да
90 1769 Каримова Тахмина Рустамовна Да
91 2025 Касаев Ибрагим Ахмедович Да
92 1594 Кастаньо София Бернардовна Да
93 521 Качмазова Линда Иналовна Да
94 1108 Кирьяков Максим Андреевич Да
95 550 Кондрашова Дарья Александровна Да
96 1687 Константинов Кирилл Олегович Да
97 2014 Корсаков Станислав Евгеньевич Да
98 1957 Кравцевич Валентина Васильевна Да
99 772 Кравчук Александра Ильинична Да
100 1279 Кубиев Мирза Курбанович Да
101 2008 Курбанов Марат Казимович Да
102 1489 Лебедев Валентин Витальевич Да
103 322 Лежава Георгий Александрович Да
104 1460 Лепшокова Лариса Асланбиевна Да
105 424 Локшина Элеонора Евгеньевна Да
106 1809 Магалиева Аксана Абдулатиповна Да
107 442 Магамедкиримова Людмила Ямуддиновна Да
108 2009 Магомедов Ислам Анварович Да
109 1312 Магомедов Магомедгаджи Ахмеднабиевич Да
110 1011 Магомедов Шапи Рамазанович Да
111 281 Мазлоев Аслан Батразович Да
112 788 Маллаева Ламара Бекхановна Да
113 1399 Малхасян Ваэ Камоевич Да
114 1905 Малышева Мария Сергеевна Да
115 1835 Мальцагов Муслим Рамзанович Да
116 182 Мамедов Наиль Аладдин оглы Да
117 1471 Мампория Сергей Вахтангиевич Да
118 1847 Манафова Зарина Апреловна Да
119 999 Меликян Роза Николаевна Да
120 1069 Минасян Альберт Абгарович Да
121 1787 Минасян Паруйр Наириевич Да
122 1010 Минцаев Амаль Ахмедович Да
123 1194 Минченкова Мария Сергеевна Да
124 1790 Миракян Гукас Самвелович Да
125 1207 Мисиров Ибрагим Мухамадович Да
126 1372 Мкртчян Камо Сергеевич Да
127 1618 Молчанов Евгений Дмитриевич Да
128 1978 Морозкина Алёна Алексеевна Да
129 483 Мосина Софья Евгеньевна Да
130 1940 Мурадова Ламия Шахид кызы Да
131 1123 Мусаев Руфин Меджнун Да
132 1396 Мухтаров Ислам Абдухаликович Да
133 65 Набиева Наида Магомедовна Да
134 253 Набиев Умаржон Олимджонович Да
135 26 Назаралиева Эльнура Тууганбаевна Да
136 944 Назаралиев Темирлан Муртазалиевич Да
137 1391 Нгуен Динь Бао Да
138 854 Нгуен Хыу Тунг Лам Да
139 391 Нечаев Георгий Иванович Да
140 222 Никифорович Петр Алексеевич Да
141 472 Ниценко Даниил Ильич Да
142 1991 Нуруллина Ирина Асхатовна Да
143 16 Осташко Арина Александровна Да
144 1042 Пачулия Нино Гиаевна Да
145 1222 Першина Александра Николаевна Да
146 1175 Петриченко Анастасия Андреевна Да
147 327 Попова Карина Анатольевна Да
148 1562 Пулатова Малика Фазлиддиновна Да
149 1948 Пхешхова Бэла Газраиловна Да
150 1204 Рабаданов Магомед Джамбулович Да
151 564 Раимжанова Гулжахон Аъзамжон кизи Да
152 1363 Рассохин Михаил Алексеевич Да
153 392 Рахимбобоева Сурайёхон Козимжоновна Да
154 664 Резниченко Вера Сергеевна Да
155 729 Рзаева Эльвира Мехман кызы Да
156 731 Савченко Мария Александровна Да
157 1523 Саидова Асият Магомедовна Да
158 107 Саидова Саламат Камалутдиновна Да
159 1362 Самарина Оксана Александровна Да
160 493 Саркисян Эдуард Александрович Да
161 477 Сарыглар Айнаа Романовна Да
162 750 Сафарян Элеонора Георгиевна Да
163 248 Сивоконев Кирилл Павлович Да
164 478 Смолкин Михаил Евгеньевич Да
165 888 Снегирева Алена Игоревна Да
166 1766 Снеговая Анастасия Павловна Да
167 419 Стальмакова Виктория Геннадьевна Да
168 163 Султанова Саида Султан-Ахмедовна Да
169 1352 Сунгатуллина Алия Ильдаровна Да
170 1499 Сурхаев Саид Муслимович Да
171 1184 Сысоев Олег Юрьевич Да
172 2016 Такташев Равиль Ренатович Да
173 880 Танкаева Хадижат Алиевна Да
174 145 Тарчокова Нателла Аслановна Да
175 204 Татоян Арсен Давидович Да
176 1585 Терехина Дарья Валентиновна Да
177 557 Трухина Дарья Игоревна Да
178 912 Убушуев Алдар Баатрович Да
179 1367 Ухова Ольга Сергеевна Да
180 1116 Фарзалиев Эрик Олегович Да
181 679 Федотов Роман Николаевич Да
182 543 Халикова Камилла Рустамовна Да
183 431 Харикова Луиза Хусейновна Да
184 1851 Харин Михаил Юрьевич Да
185 1968 Хачатрян Артур Мамиконович Да
186 1614 Хачатрян Грачья Гагикович Да
187 1132 Хитрых Анастасия Михайловна Да
188 1232 Хорунжий Татьяна Дмитриевна Да
189 2013 Цароева Любовь Хасановна Да
190 1288 Чернявский Владислав Игоревич Да
191 1806 Чуйкин Антон Евгеньевич Да
192 1726 Чумаков Артём Владимирович Да
193 1097 Шалаевский Михаил Сергеевич Да
194 1735 Шараев Матвей Иванович Да
195 301 Швецова Светлана Олеговна Да
196 1117 Шедания Лука Теимуразович Да
197 1034 Ширяева Татьяна Вячеславовна Да
198 30 Шорбатов Ильфии Манахимович Да
199 2028 Шубин Данил Петрович Да
200 596 Эбжноу Кериман Руфбеевна Да
201 1506 Эфендиева Кизил Арсеньевна Да
202 334 Юсупова Марьям Шамхулисламовна Да
203 1542 Якушев Евгений Витальевич Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.73 Стоматология терапевтическая, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 61 Абакарова Анисат Сунгуровна Да
2 165 Аббясова Рания Нуршатовна Да
3 1059 Абдулагаева Саида Гаджиявовна Да
4 1793 Абдулгадиев Асхаб Абдулгадиевич Да
5 941 Абдулина Дияна Харисовна Да
6 517 Абдулкадырова Зухра Абдулхаликовна Да
7 1012 Абдуллаев Исрафил Аббас оглы Да
8 1996 Аветикян Сузанна Саркисовна Да
9 1664 Аветисян Авет Бениаминович Да
10 475 Агаджанян Мариам Арамовна Да
11 469 Айдаева Зульмира Айдаевна Да
12 1634 Айсина Марина Бежановна Да
13 94 Акматова Жибек Маматеминовна Да
14 188 Аласгарова Лала Вугар Кызы Да
15 1024 Алексеева Мария Юрьевна Да
16 1110 Алиев Эльнур Эльман оглы Да
17 1062 Амбарцумян Элен Самвеловна Да
18 1491 Амонов Саидамон Саиджалолович Да
19 1348 Андриянов Алексей Борисович Да
20 1015 Антонов Илья Ильич Да
21 901 Арапиев Хамзат Бесланович Да
22 1879 Ардагина Лия Александровна Да
23 126 Арипова Галия Тимуровна Да
24 214 Арсанукаева Мадина Саид-Магомедовна Да
25 1315 Арустамян Мара Агасиевна Да
26 1099 Арутюнян Анна Норайровна Да
27 387 Асырбекова Жазгул Темирбековна Да
28 207 Атаманчук Анастасия Александровна Да
29 1685 Аушева Айшат Даудовна Да
30 116 Аушева Лейла Магомет-Башировна Да
31 192 Афонин Даниил Олегович Да
32 1584 Ахмадова Милана Сайд-Магомедовна Да
33 837 Ахмедова Гамаил Нурахмедовна Да
34 740 Бабанина Анастасия Алексеевна Да
35 779 Багдоян Диана Михайловна Да
36 428 Байкулова Софья Борисовна Да
37 650 Байсалов Арсланбек Да
38 930 Байсонгурова Марина Вадимовна Да
39 1107 Балинова Виктория Станиславовна Да
40 872 Баранова Александра Алексеевна Да
41 1313 Батарова Мария Федоровна Да
42 1364 Бачулис Виктория Александровна Да
43 636 Белекова Саадат Самидиновна Да
44 1275 Бернгард Анастасия Робертовна Да
45 700 Бзнуни Ангелина Арменовна Да
46 849 Борисова Ольга Андреевна Да
47 998 Брусов Евгений Геннадьевич Да
48 1007 Валуева Алекандра Александровна Да
49 513 Васильева Анжелика Рудольфовна Да
50 156 Винокуров Александр Олегович Да
51 875 Воронкова Сабина Владимировна Да
52 22 Восканян Инга Арменовна Да
53 968 Гайтова Вилена Георгиевна Да
54 1657 Галаова Диана Тимуровна Да
55 1365 Галкин Александр Дмитриевич Да
56 170 Гаранина Алёна Михайловна Да
57 1813 Гасангусейнов Ибрагим Олегович Да
58 913 Гасанова Зарема Джамбулатовна Да
59 1651 Гаспарян Кнарик Еноковна Да
60 1064 Гирилович Екатерина Сергеевна Да
61 1624 Головач Татьяна Андреевна Да
62 361 Гончарова Кристина Владимировна Да
63 494 Горелкина Елена Алексеевна Да
64 1510 Горячева Елизавета Александровна Да
65 1689 Григорьева Екатерина Александровна Да
66 585 Грищенко Анастасия Александровна Да
67 1870 Груздев Павел Сергеевич Да
68 270 Гуликян Диана Айказуновна Да
69 1530 Гусейнова Самира Галиб кызы Да
70 1225 Гюрджян Оганес Арутюнович Да
71 382 Даларьянц Анаит Германовна Да
72 786 Данилина Анна Александровна Да
73 1729 Дейсадзе Пикриа Гиоргиевна Да
74 1781 Демидов Алексей Олегович Да
75 541 Демина Юлия Анатольевна Да
76 554 Деренок Евгений Викторович Да
77 974 Дзилихти Алина Олеговна Да
78 1087 Дибирова Патимат Шамилевна Да
79 985 Димитриева Наталия Николаевна Да
80 1198 Дронов Вячеслав Викторович Да
81 449 Евсеева Екатерина Андреевна Да
82 1449 Евсеева Кристина Анатольевна Да
83 1754 Елисеева Кристина Романовна Да
84 173 Енгибарян Анаит Хачиковна Да
85 1652 Ефремян Вардуи Валерьевна Да
86 488 Жданова Анна Феликсовна Да
87 1068 Жидкова Ксения Сергеевна Да
88 485 Зайцев Алексей Сергеевич Да
89 506 Закриева Элина Аликовна Да
90 823 Замалетдинова Екатерина Дмитриевна Да
91 1988 Заманов Рафаэль Арзуманович Да
92 1274 Зарипов Вялит Рафикович Да
93 17 Земцовская Анастасия Васильевна Да
94 935 Зубакова Яна Дмитриевна Да
95 1094 Зубрицкая Марина Александровна Да
96 1018 Ибалаева Джамиля Акаевна Да
97 1342 Иваненко Мария Дмитриевна Да
98 1555 Иванчина Татьяна Александровна Да
99 246 Ивашкина Ольга Александровна Да
100 1431 Ижаева Мариям Умаровна Да
101 1640 Ильинова Ольга Геннадьевна Да
102 917 Иманов Нариман Акифович Да
103 1498 Исакова Хадижа Насировна Да
104 929 Искендерова Наргиз Рашидовна Да
105 1216 Искяндярова Зифа Хайдяровна Да
106 1935 Исраелян Артём Альбертович Да
107 2007 Кадиева Диана Алиевна Да
108 1109 Казиева Зарема Альбековна Да
109 155 Каматина Дарья Дмитриевна Да
110 53 Кардакова Анастасия Александровна Да
111 781 Кенжаева Софья Анваровна Да
112 351 Ким Алла Артуровна Да
113 1786 Кириченко Антон Да
114 1435 Кирьянова Мария Олеговна Да
115 921 Козлова Елена Васильевна Да
116 1052 Козловская Маргарита Сергеевна Да
117 2000 Колесник Анастасия Да
118 317 Колиева Яна Борисовна Да
119 1687 Константинов Кирилл Олегович Да
120 2014 Корсаков Станислав Евгеньевич Да
121 157 Костюнина Анастасия Дмитриевна Да
122 1969 Кравец Анатолий Викторович Да
123 1917 Кравец Марина Васильевна Да
124 1038 Крестиничев Алексей Вадимович Да
125 1231 Крымова Элина Олеговна Да
126 642 Кузнецова Александра Геннадьевна Да
127 378 Курталевич Диана Да
128 462 Кускова Александра Сергеевна Да
129 196 Кучухидзе Мариам Георгиевна Да
130 1942 Лагутин Игорь Игоревич Да
131 365 Ларина Ирина Васильевна Да
132 538 Ларкина Галина Викторовна Да
133 1002 Лахвич Александр Сергеевич Да
134 421 Левицкая Милана Васильевна Да
135 864 Логуа Илона Отариевна Да
136 792 Лохутшо Фариштамо Джохонгировна Да
137 611 Луспаронян Алёна Меружановна Да
138 179 Магомедова Халимат Махачевна Да
139 1122 Мазманян Наталья Юрьевна Да
140 48 Макоев Азамат Борисович Да
141 1669 Мамедзаде Айшан Ильгар кызы Да
142 1008 Мамедзаде Руслан Сафар оглы Да
143 1612 Мартиросова Светлана Алфреди Да
144 367 Мартиросов Карен Юрьевич Да
145 1298 Марчук Валентин Владимирович Да
146 1307 Маслов Дмитрий Николаевич Да
147 167 Маталыгина Вероника Александровна Да
148 142 Мебония Ана Да
149 1248 Мержоева Марет Халидовна Да
150 1101 Мертвищева Светлана Викторовна Да
151 955 Миронова Ольга Владимировна Да
152 1959 Мирошина Наталья Петровна Да
153 1860 Мисоян Анна Аршаковна Да
154 467 Михайлишина Юлия Витальевна Да
155 229 Мичурина Анна Павловна Да
156 446 Мкртчян Анаит Месроповна Да
157 146 Мороз Анна Владиславовна Да
158 1111 Морозов Павел Михайлович Да
159 991 Мошиашвили Мзиа Яковлевна Да
160 1476 Муминова Мадина Абдухамидовна Да
161 1123 Мусаев Руфин Меджнун Да
162 1396 Мухтаров Ислам Абдухаликович Да
163 253 Набиев Умаржон Олимджонович Да
164 1106 Назыров Насимджон Носирович Да
165 730 Низамова Римма Расульевна Да
166 1120 Новик Максим Александрович Да
167 1143 Нурбагандова Мадина Мирзагаджиевна Да
168 1310 Орозбаев Нурсултан Душанбекович Да
169 376 Пак Диана Геннадиевна Да
170 1234 Перепечкина Ольга Викторовна Да
171 1175 Петриченко Анастасия Андреевна Да
172 1430 Петросян Мушег Геворгович Да
173 981 Пискунова Екатерина Сергеевна Да
174 1237 Попов Кирилл Дмитриевич Да
175 377 Прокудина Ирина Викторовна Да
176 1630 Прытков Дмитрий Олегович Да
177 1204 Рабаданов Магомед Джамбулович Да
178 1590 Рамазанова Джамиля Рамазановна Да
179 1850 Рамазанова Патимат Омариевна Да
180 1570 Рассказов Игорь Юрьевич Да
181 392 Рахимбобоева Сурайёхон Козимжоновна Да
182 490 Рубцова Надежда Игоревна Да
183 1029 Рябинина Алёна Александровна Да
184 1690 Садекова Венера Леонидовна Да
185 293 Садовникова Татьяна Сергеевна Да
186 107 Саидова Саламат Камалутдиновна Да
187 386 Самохвалова Анастасия Эдуардовна Да
188 383 Сандалова Светлана Михайловна Да
189 1174 Саргсян Мариа Самвеловна Да
190 1922 Селимова Наима Тельмановна Да
191 1270 Семенова Наталья Викторовна Да
192 841 Сергеева Дарья Алексеевна Да
193 300 Серпионова Алевтина Юрьевна Да
194 55 Сикаева Равиля Равильевна Да
195 1979 Ситникова Дарья Александровна Да
196 516 Смыкова Оксана Сергеевна Да
197 888 Снегирева Алена Игоревна Да
198 2006 Солтан Дарья Да
199 1163 Сорокина Дарина Сергеевна Да
200 1653 Стрельникова Наталия Игоревна Да
201 1528 Сулейманова Самира Фиридун кызы Да
202 1214 Сунцова Анастасия Юрьевна Да
203 1722 Такова Алина Заурбиевна Да
204 274 Тежаева Фарида Нажмудиновна Да
205 1585 Терехина Дарья Валентиновна Да
206 1155 Тищенко Екатерина Викторовна Да
207 1440 Трубачева Виктория Игоревна Да
208 1427 Тяпкова Екатерина Сергеевна Да
209 912 Убушуев Алдар Баатрович Да
210 1300 Умашева Мадина Мурадовна Да
211 1116 Фарзалиев Эрик Олегович Да
212 950 Финошина Анна Сергеевна Да
213 1036 Фокина Анастасия Андреевна Да
214 1674 Фунтикова Юлия Андреевна Да
215 1124 Хайбулина Алия Ринатовна Да
216 543 Халикова Камилла Рустамовна Да
217 1233 Хасханова Диана Ширваниевна Да
218 1984 Хасянова Эльвира Гаяровна Да
219 973 Хацати Зира Сергеевна Да
220 1614 Хачатрян Грачья Гагикович Да
221 1045 Ходаркевич Владислав Дмитриевич Да
222 1232 Хорунжий Татьяна Дмитриевна Да
223 1026 Хугаева Марина Олеговна Да
224 1353 Хуразов Рамадан Лукманович Да
225 774 Цагаева Александра Олеговна Да
226 711 Цатурова Арина Витальевна Да
227 1932 Цатурян Артём Арамович Да
228 545 Чаплыгин Арсений Викторович Да
229 430 Чащина Анна Сергеевна Да
230 1227 Чекалина Светлана Алексеевна Да
231 1949 Чечетова Анастасия Олеговна Да
232 766 Чигорь Татьяна Владимировна Да
233 1189 Чочиева Анна Александровна Да
234 1806 Чуйкин Антон Евгеньевич Да
235 1538 Шадания Нино Отариевна Да
236 843 Шлык Андрей Дмитриевич Да
237 30 Шорбатов Ильфии Манахимович Да
238 1723 Эмендадаева Диана Узбековна Да
239 874 Эренценова Алтана Геннадьевна Да
240 79 Явир Юстина Олеговна Да
241 905 Ярашев Рустам Муратович Да
242 799 Ясаков Сергей Александрович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.74 Стоматология хирургическая, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1059 Абдулагаева Саида Гаджиявовна Да
2 1793 Абдулгадиев Асхаб Абдулгадиевич Да
3 517 Абдулкадырова Зухра Абдулхаликовна Да
4 339 Абдуллаев Алмаз Айбекович Да
5 1206 Абдуллаев Рагиф Алибала оглы Да
6 1970 Авалов Константин Александрович Да
7 1664 Аветисян Авет Бениаминович Да
8 836 Агаев Парвиз Рамиз Оглы Да
9 812 Аджиева Мадина Даудовна Да
10 160 Айдемиров Пирали Исакович Да
11 1634 Айсина Марина Бежановна Да
12 526 Акаев Ока Владимирович Да
13 278 Албакова Лейла Ахметовна Да
14 1641 Алекберова Туркан Адхамовна Да
15 1697 Александрова Ольга Вячеславовна Да
16 1024 Алексеева Мария Юрьевна Да
17 1046 Алексеев Антон Олегович Да
18 1508 Алиев Нухкади Алиевич Да
19 1110 Алиев Эльнур Эльман оглы Да
20 1716 Алиханов Адам Якубович Да
21 113 Амитин Кирилл Юрьевич Да
22 1491 Амонов Саидамон Саиджалолович Да
23 1044 Амриев Руслан Майрбекович Да
24 1348 Андриянов Алексей Борисович Да
25 296 Аноятшоев Алимшо Аноятшоевич Да
26 1015 Антонов Илья Ильич Да
27 901 Арапиев Хамзат Бесланович Да
28 1208 Арзуманян Карен Иванович Да
29 736 Арустамян Геворг Владимирович Да
30 1315 Арустамян Мара Агасиевна Да
31 1099 Арутюнян Анна Норайровна Да
32 1285 Аскеров Васиф Фазил Оглы Да
33 1808 Асланян Ашот Гришаевич Да
34 438 Асхабов Шамиль Микаилович Да
35 207 Атаманчук Анастасия Александровна Да
36 1584 Ахмадова Милана Сайд-Магомедовна Да
37 1927 Аюшиев Константин Иванович Да
38 238 Бабаев Мухаммаджон Да
39 740 Бабанина Анастасия Алексеевна Да
40 650 Байсалов Арсланбек Да
41 1107 Балинова Виктория Станиславовна Да
42 920 Балтаян Ольга Геворковна Да
43 872 Баранова Александра Алексеевна Да
44 1512 Басирова Разия Минатуллаевна Да
45 925 Белов Сергей Да
46 630 Берлинский Семен Вячеславович Да
47 1275 Бернгард Анастасия Робертовна Да
48 433 Борлаков Шамиль Рашидович Да
49 998 Брусов Евгений Геннадьевич Да
50 844 Будаглы Фидан Ровшан Кызы Да
51 330 Бухарев Никита Васильевич Да
52 1646 Валиев Азар Афик оглы Да
53 1007 Валуева Алекандра Александровна Да
54 1370 Варданян Вардан Анушаванович Да
55 513 Васильева Анжелика Рудольфовна Да
56 846 Велиханов Руслан Сабирович Да
57 1638 Велишова Гюльчин Физули Кызы Да
58 1617 Вербицкий Илья Станиславович Да
59 1019 Веретенникова Ульяна Сергеевна Да
60 1147 Виниченко Анастасия Евгеньевна Да
61 156 Винокуров Александр Олегович Да
62 725 Винокуров Никита Сергеевич Да
63 215 Возницына Татьяна Анатольевна Да
64 22 Восканян Инга Арменовна Да
65 1436 Габрелян Альберт Романович Да
66 756 Гадамаури Ислам Русланович Да
67 1611 Гаджиев Абдулмуталиб Русланович Да
68 1569 Гаджиев Джамалутдин Абдулмукминович Да
69 1971 Гаджиев Раджаб Рамазанович Да
70 968 Гайтова Вилена Георгиевна Да
71 813 Ганиев Исмаил Абдулович Да
72 1813 Гасангусейнов Ибрагим Олегович Да
73 913 Гасанова Зарема Джамбулатовна Да
74 987 Гаспарянц Грант Самвелович Да
75 444 Гильманова Гузель Сулеймановна Да
76 1064 Гирилович Екатерина Сергеевна Да
77 696 Глазкова Ангелина Вячеславовна Да
78 1827 Гобунова Гилана Вадимовна Да
79 1610 Голованова Анастасия Александровна Да
80 1624 Головач Татьяна Андреевна Да
81 361 Гончарова Кристина Владимировна Да
82 1156 Гранин Владислав Андреевич Да
83 366 Грачев Максим Михайлович Да
84 1138 Гребенников Филипп Олегович Да
85 1689 Григорьева Екатерина Александровна Да
86 1870 Груздев Павел Сергеевич Да
87 761 Гуджабидзе Ника Автандилович Да
88 379 Гукетлов Альберт Борисович Да
89 1673 Гусаков Сергей Вячеславович Да
90 861 Гусев Михаил Владимирович Да
91 1225 Гюрджян Оганес Арутюнович Да
92 757 Давтян Аракся Сержовна Да
93 692 Дакиев Алихан Адамович Да
94 786 Данилина Анна Александровна Да
95 54 Дарбинян Артем Арменович Да
96 1781 Демидов Алексей Олегович Да
97 541 Демина Юлия Анатольевна Да
98 398 Демченко Анна Андреевна Да
99 554 Деренок Евгений Викторович Да
100 172 Джиоева Илона Вадиковна Да
101 986 Димитриев Андрей Федорович Да
102 1031 Доржиев Алдар Александрович Да
103 1198 Дронов Вячеслав Викторович Да
104 1449 Евсеева Кристина Анатольевна Да
105 1754 Елисеева Кристина Романовна Да
106 326 Ермаков Кирилл Сергеевич Да
107 484 Ермолин Валентин Игоревич Да
108 1425 Есаков Никита Сергеевич Да
109 488 Жданова Анна Феликсовна Да
110 1380 Завгороднев Кирилл Дмитриевич Да
111 760 Задоренко Александр Григорьевич Да
112 485 Зайцев Алексей Сергеевич Да
113 1904 Залов Айдын Габибуллахович Да
114 823 Замалетдинова Екатерина Дмитриевна Да
115 1988 Заманов Рафаэль Арзуманович Да
116 797 Зангиева Мадина Энверовна Да
117 803 Зарипова Азиза Камоловна Да
118 1274 Зарипов Вялит Рафикович Да
119 396 Зеленцов Илья Игоревич Да
120 984 Зияров Тамирлан Хуршидович Да
121 1599 Зотова Елизавета Андреевна Да
122 935 Зубакова Яна Дмитриевна Да
123 1094 Зубрицкая Марина Александровна Да
124 1018 Ибалаева Джамиля Акаевна Да
125 280 Иванова Татьяна Александровна Да
126 6 Иванов Давид Георгиевич Да
127 1555 Иванчина Татьяна Александровна Да
128 1128 Идрисова Асват Мурадовна Да
129 1137 Ильина Наталия Владимировна Да
130 426 Илюшина Ольга Андреевна Да
131 917 Иманов Нариман Акифович Да
132 1498 Исакова Хадижа Насировна Да
133 929 Искендерова Наргиз Рашидовна Да
134 1935 Исраелян Артём Альбертович Да
135 305 Кагерманова Хадишт Хаважевна Да
136 1195 Каграманов Карлен Игоревич Да
137 2007 Кадиева Диана Алиевна Да
138 896 Кадиров Рамин Ниямудинович Да
139 515 Казаров Евгений Евгеньевич Да
140 1109 Казиева Зарема Альбековна Да
141 787 Кайтуков Руслан Ферденович Да
142 1983 Камалетдинов Станислав Ахметович Да
143 521 Качмазова Линда Иналовна Да
144 1799 Киракосян Атом Аликович Да
145 1786 Кириченко Антон Да
146 1108 Кирьяков Максим Андреевич Да
147 1557 Кожокар Анастасия Сергеевна Да
148 921 Козлова Елена Васильевна Да
149 1052 Козловская Маргарита Сергеевна Да
150 1828 Козубенко Любовь Юрьевна Да
151 919 Козырева Алла Валерьевна Да
152 592 Кокоева Диана Вадимовна Да
153 2000 Колесник Анастасия Да
154 317 Колиева Яна Борисовна Да
155 1736 Кондриков Роман Алексеевич Да
156 951 Коногорова Сержуня Александровна Да
157 1897 Константинова Анастасия Владимировна Да
158 1687 Константинов Кирилл Олегович Да
159 2014 Корсаков Станислав Евгеньевич Да
160 157 Костюнина Анастасия Дмитриевна Да
161 1917 Кравец Марина Васильевна Да
162 772 Кравчук Александра Ильинична Да
163 406 Красилич Татьяна Александровна Да
164 275 Куклина Анастасия Андреевна Да
165 934 Курбатова Елена Сергеевна Да
166 1588 Курдюмова Оксана Николаевна Да
167 1505 Куркиев Низами Алиевич Да
168 1145 Кухарь Алексей Сергеевич Да
169 1942 Лагутин Игорь Игоревич Да
170 769 Лакия Шота Мерабиевич Да
171 421 Левицкая Милана Васильевна Да
172 322 Лежава Георгий Александрович Да
173 1460 Лепшокова Лариса Асланбиевна Да
174 753 Лисицына Анастасия Андреевна Да
175 864 Логуа Илона Отариевна Да
176 1183 Лоскутова Елена Геннадьевна Да
177 792 Лохутшо Фариштамо Джохонгировна Да
178 952 Лурье Максим Кахаевич Да
179 1683 Мавланов Эльнур Гаджахмедович Да
180 1125 Магомедов Керим Камильевич Да
181 1011 Магомедов Шапи Рамазанович Да
182 281 Мазлоев Аслан Батразович Да
183 1122 Мазманян Наталья Юрьевна Да
184 547 Макаева Залина Александровна Да
185 48 Макоев Азамат Борисович Да
186 128 Малашкина Анна Игоревна Да
187 1905 Малышева Мария Сергеевна Да
188 1008 Мамедзаде Руслан Сафар оглы Да
189 1612 Мартиросова Светлана Алфреди Да
190 367 Мартиросов Карен Юрьевич Да
191 1298 Марчук Валентин Владимирович Да
192 1307 Маслов Дмитрий Николаевич Да
193 1248 Мержоева Марет Халидовна Да
194 1101 Мертвищева Светлана Викторовна Да
195 698 Микаилов Адил Мушвиг оглы Да
196 1069 Минасян Альберт Абгарович Да
197 1194 Минченкова Мария Сергеевна Да
198 1531 Мирзоев Фарзон Мирославович Да
199 1860 Мисоян Анна Аршаковна Да
200 1390 Михайленко Дмитрий Юрьевич Да
201 467 Михайлишина Юлия Витальевна Да
202 783 Мишвелия Нино Да
203 1372 Мкртчян Камо Сергеевич Да
204 1618 Молчанов Евгений Дмитриевич Да
205 146 Мороз Анна Владиславовна Да
206 1111 Морозов Павел Михайлович Да
207 123 Моторин Андрей Юрьевич Да
208 1319 Мудраковская Анна Александровна Да
209 1864 Музакаев Амирхан Виситович Да
210 1476 Муминова Мадина Абдухамидовна Да
211 1123 Мусаев Руфин Меджнун Да
212 304 Мусалипов Алихан Саид-Магомедович Да
213 632 Мусин Булат Тавзарович Да
214 751 Мустафабеков Рзабек Эльдар оглы Да
215 1396 Мухтаров Ислам Абдухаликович Да
216 65 Набиева Наида Магомедовна Да
217 253 Набиев Умаржон Олимджонович Да
218 1106 Назыров Насимджон Носирович Да
219 259 Нгуен Тхи Лена Да
220 854 Нгуен Хыу Тунг Лам Да
221 1680 Немгиров Нимгир Борисович Да
222 391 Нечаев Георгий Иванович Да
223 730 Низамова Римма Расульевна Да
224 1120 Новик Максим Александрович Да
225 842 Нуралиева Мадина Сериковна Да
226 1143 Нурбагандова Мадина Мирзагаджиевна Да
227 817 Нуруев Надир Нурмагомедович Да
228 1230 Оганесян Аршак Эдгарович Да
229 16 Осташко Арина Александровна Да
230 482 Оськин Илья Геннадьевич Да
231 945 Паринов Денис Андреевич Да
232 1042 Пачулия Нино Гиаевна Да
233 1175 Петриченко Анастасия Андреевна Да
234 764 Петросян Левон Арамович Да
235 422 Петросян Эдгар Арменович Да
236 762 Пирцхалаишвили Николос Ревазиевич Да
237 981 Пискунова Екатерина Сергеевна Да
238 870 Пода Яна Дмитриевна Да
239 1869 Полехин Андрей Александрович Да
240 1630 Прытков Дмитрий Олегович Да
241 1562 Пулатова Малика Фазлиддиновна Да
242 1204 Рабаданов Магомед Джамбулович Да
243 909 Равшанов Анвар Акрамович Да
244 1590 Рамазанова Джамиля Рамазановна Да
245 1570 Рассказов Игорь Юрьевич Да
246 1363 Рассохин Михаил Алексеевич Да
247 392 Рахимбобоева Сурайёхон Козимжоновна Да
248 729 Рзаева Эльвира Мехман кызы Да
249 1029 Рябинина Алёна Александровна Да
250 307 Рябов Владимир Васильевич Да
251 795 Савко Диана Юрьевна Да
252 731 Савченко Мария Александровна Да
253 1690 Садекова Венера Леонидовна Да
254 293 Садовникова Татьяна Сергеевна Да
255 1523 Саидова Асият Магомедовна Да
256 107 Саидова Саламат Камалутдиновна Да
257 814 Сакер Сафи Луай Да
258 440 Сальникова Виктория Сергеевна Да
259 383 Сандалова Светлана Михайловна Да
260 1174 Саргсян Мариа Самвеловна Да
261 1171 Сарибекян Рузана Аветиковна Да
262 493 Саркисян Эдуард Александрович Да
263 477 Сарыглар Айнаа Романовна Да
264 750 Сафарян Элеонора Георгиевна Да
265 1922 Селимова Наима Тельмановна Да
266 988 Сергеев Никита Евгеньевич Да
267 859 Сикоева Сабина Сергеевна Да
268 1356 Синяков Александр Николаевич Да
269 1979 Ситникова Дарья Александровна Да
270 742 Сиянский Николай Сергеевич Да
271 833 Слободянский Илья Леонидович Да
272 418 Смирнов Александр Денисович Да
273 478 Смолкин Михаил Евгеньевич Да
274 888 Снегирева Алена Игоревна Да
275 1889 Солиманов Абдулмуслим Магомедхабибович Да
276 1619 Солянник Александр Валентинович Да
277 1163 Сорокина Дарина Сергеевна Да
278 419 Стальмакова Виктория Геннадьевна Да
279 1653 Стрельникова Наталия Игоревна Да
280 163 Султанова Саида Султан-Ахмедовна Да
281 1352 Сунгатуллина Алия Ильдаровна Да
282 423 Сурмило Ирина Михайловна Да
283 881 Тайсаева Фатима Рамазановна Да
284 1722 Такова Алина Заурбиевна Да
285 2016 Такташев Равиль Ренатович Да
286 880 Танкаева Хадижат Алиевна Да
287 145 Тарчокова Нателла Аслановна Да
288 204 Татоян Арсен Давидович Да
289 882 Темирова Илона Тасолтановна Да
290 1585 Терехина Дарья Валентиновна Да
291 866 Тигранян Нарек Ашотович Да
292 314 Токумаев Алим Маратович Да
293 989 Томаев Заурбек Ирбекович Да
294 912 Убушуев Алдар Баатрович Да
295 1116 Фарзалиев Эрик Олегович Да
296 299 Французов Канамат Казбекович Да
297 1674 Фунтикова Юлия Андреевна Да
298 801 Хазалиа Анзори Анзориевич Да
299 1124 Хайбулина Алия Ринатовна Да
300 967 Хамицов Рустам Асланбекович Да
301 1096 Хананаев Лоран Сергеевич Да
302 1984 Хасянова Эльвира Гаяровна Да
303 1968 Хачатрян Артур Мамиконович Да
304 1614 Хачатрян Грачья Гагикович Да
305 603 Хетеев Таймураз Эльбрусович Да
306 1045 Ходаркевич Владислав Дмитриевич Да
307 1185 Холькина Анастасия Сергеевна Да
308 1232 Хорунжий Татьяна Дмитриевна Да
309 1026 Хугаева Марина Олеговна Да
310 1353 Хуразов Рамадан Лукманович Да
311 2013 Цароева Любовь Хасановна Да
312 1932 Цатурян Артём Арамович Да
313 545 Чаплыгин Арсений Викторович Да
314 1148 Чарказия Валерия Разамбеевна Да
315 931 Чачило Евгения Сергеевна Да
316 218 Черкесова Лана Султановна Да
317 979 Черных Василий Александрович Да
318 1288 Чернявский Владислав Игоревич Да
319 1949 Чечетова Анастасия Олеговна Да
320 1305 Чжен Марина Александровна Да
321 914 Чой Пауль Да
322 1189 Чочиева Анна Александровна Да
323 1806 Чуйкин Антон Евгеньевич Да
324 1538 Шадания Нино Отариевна Да
325 162 Шадиев Ахматхан Мухамедович Да
326 1097 Шалаевский Михаил Сергеевич Да
327 301 Швецова Светлана Олеговна Да
328 927 Шевченко Антон Владимирович Да
329 1117 Шедания Лука Теимуразович Да
330 1724 Шереметьев Иван Леонидович Да
331 1034 Ширяева Татьяна Вячеславовна Да
332 1244 Шленсков Станислав Евгеньевич Да
333 843 Шлык Андрей Дмитриевич Да
334 30 Шорбатов Ильфии Манахимович Да
335 498 Шулькина Дарья Игоревна Да
336 1941 Щёлкин Олег Евгеньевич Да
337 596 Эбжноу Кериман Руфбеевна Да
338 982 Эльмурзаев Магомед Омарович Да
339 1506 Эфендиева Кизил Арсеньевна Да
340 1542 Якушев Евгений Витальевич Да
341 799 Ясаков Сергей Александрович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.77 Ортодонтия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 61 Абакарова Анисат Сунгуровна Да
2 517 Абдулкадырова Зухра Абдулхаликовна Да
3 1012 Абдуллаев Исрафил Аббас оглы Да
4 1076 Абдулманапова Зарема Шамиловна Да
5 1568 Абукерова Дильбар Арифовна Да
6 1131 Агабабян Аида Араиковна Да
7 812 Аджиева Мадина Даудовна Да
8 94 Акматова Жибек Маматеминовна Да
9 100 Алавердян Иллона Рудольфовна Да
10 278 Албакова Лейла Ахметовна Да
11 1641 Алекберова Туркан Адхамовна Да
12 1186 Алиева Лаура Магомедовна Да
13 1003 Алилова Диана Гусейновна Да
14 1716 Алиханов Адам Якубович Да
15 1062 Амбарцумян Элен Самвеловна Да
16 1377 Амерханова Марема Хароновна Да
17 279 Андрейкина Кристина Игоревна Да
18 119 Аникина Татьяна Сергеевна Да
19 901 Арапиев Хамзат Бесланович Да
20 1879 Ардагина Лия Александровна Да
21 126 Арипова Галия Тимуровна Да
22 1099 Арутюнян Анна Норайровна Да
23 1808 Асланян Ашот Гришаевич Да
24 1685 Аушева Айшат Даудовна Да
25 116 Аушева Лейла Магомет-Башировна Да
26 1584 Ахмадова Милана Сайд-Магомедовна Да
27 56 Ахмедова Бурлият Магомедовна Да
28 672 Базан Анна Андреевна Да
29 650 Байсалов Арсланбек Да
30 429 Бакши Арджун Парвеш Кумар Да
31 872 Баранова Александра Алексеевна Да
32 1512 Басирова Разия Минатуллаевна Да
33 235 Бекмухамбетова Анна Нурлановна Да
34 636 Белекова Саадат Самидиновна Да
35 1253 Белорукова Анна Владимировна Да
36 844 Будаглы Фидан Ровшан Кызы Да
37 936 Бурак Алена Андреевна Да
38 466 Бусарова Мария Александровна Да
39 1168 Быстрай Артем Эдуардович Да
40 857 Валиева Камилла Латифовна Да
41 1582 Васильченко Галина Викторовна Да
42 102 Вахромова Елена Игоревна Да
43 741 Вергасов Роман Владиславович Да
44 875 Воронкова Сабина Владимировна Да
45 1569 Гаджиев Джамалутдин Абдулмукминович Да
46 1971 Гаджиев Раджаб Рамазанович Да
47 519 Гаева Алина Сергеевна Да
48 101 Газимагомедова Аминат Шейховна Да
49 47 Галиханов Муслим Сайд-Селимович Да
50 170 Гаранина Алёна Михайловна Да
51 1813 Гасангусейнов Ибрагим Олегович Да
52 913 Гасанова Зарема Джамбулатовна Да
53 1651 Гаспарян Кнарик Еноковна Да
54 1472 Геворгян Диана Хачатуровна Да
55 68 Гегечкори Тамуна Александровна Да
56 696 Глазкова Ангелина Вячеславовна Да
57 1610 Голованова Анастасия Александровна Да
58 1624 Головач Татьяна Андреевна Да
59 1509 Гордиенко Егор Олегович Да
60 494 Горелкина Елена Алексеевна Да
61 1510 Горячева Елизавета Александровна Да
62 535 Готина Аделия Камильевна Да
63 366 Грачев Максим Михайлович Да
64 1753 Григорян Асмик Ашотовна Да
65 567 Григорян Мариам Левоновна Да
66 1081 Гриднева Светлана Владимировна Да
67 585 Грищенко Анастасия Александровна Да
68 1673 Гусаков Сергей Вячеславович Да
69 1530 Гусейнова Самира Галиб кызы Да
70 1729 Дейсадзе Пикриа Гиоргиевна Да
71 793 Демидова Алёна Павловна Да
72 541 Демина Юлия Анатольевна Да
73 398 Демченко Анна Андреевна Да
74 172 Джиоева Илона Вадиковна Да
75 974 Дзилихти Алина Олеговна Да
76 1251 Дибиралиев Джамбулат Алибекович Да
77 1087 Дибирова Патимат Шамилевна Да
78 985 Димитриева Наталия Николаевна Да
79 1051 Долгорукая Мария Александровна Да
80 1198 Дронов Вячеслав Викторович Да
81 185 Евлоева Фатима Тагировна Да
82 449 Евсеева Екатерина Андреевна Да
83 1449 Евсеева Кристина Анатольевна Да
84 1025 Егорова Ангелина Владимировна Да
85 990 Елазян Нели Вагановна Да
86 1754 Елисеева Кристина Романовна Да
87 173 Енгибарян Анаит Хачиковна Да
88 1032 Еникеева Анна Станиславовна Да
89 745 Ермакова Анастасия Андреевна Да
90 488 Жданова Анна Феликсовна Да
91 1068 Жидкова Ксения Сергеевна Да
92 940 Зайлер Александра Станиславовна Да
93 506 Закриева Элина Аликовна Да
94 1904 Залов Айдын Габибуллахович Да
95 1988 Заманов Рафаэль Арзуманович Да
96 1151 Зарбалиева Шаргия Салек кызы Да
97 1986 Зароченцева Карина Михайловна Да
98 1181 Землянова Дарья Ивановна Да
99 352 Золотарёв Николай Николаевич Да
100 935 Зубакова Яна Дмитриевна Да
101 1665 Зязиков Адам Хусейнович Да
102 1555 Иванчина Татьяна Александровна Да
103 333 Игнатова Ирина Сергеевна Да
104 1318 Игнатова Мариита Владимировна Да
105 1249 Ипаткина Екатерина Руслановна Да
106 111 Исаева Айшат Муртазалиевна Да
107 929 Искендерова Наргиз Рашидовна Да
108 533 Кадочникова Ксения Андреевна Да
109 1109 Казиева Зарема Альбековна Да
110 86 Каличава Кэтэван Кобаевна Да
111 155 Каматина Дарья Дмитриевна Да
112 1021 Камилова Саадат Расуловна Да
113 1179 Камышова Алена Андреевна Да
114 768 Караханов Даниил Вадимович Да
115 521 Качмазова Линда Иналовна Да
116 732 Кашеварова Ольга Борисовна Да
117 933 Кечиян Тимур Кимович Да
118 1540 Кипкеева Мадина Назировна Да
119 1799 Киракосян Атом Аликович Да
120 40 Кириллова Елена Владимировна Да
121 1435 Кирьянова Мария Олеговна Да
122 117 Клубикова Татьяна Викторовна Да
123 313 Клюкина Екатерина Павловна Да
124 1150 Ковязина Мария Андреевна Да
125 1236 Коджакова Фатимат Расуловна Да
126 394 Кодзоева Тамара Зурабовна Да
127 953 Козубенко Александра Михайловна Да
128 592 Кокоева Диана Вадимовна Да
129 2000 Колесник Анастасия Да
130 95 Косинова Елена Андреевна Да
131 157 Костюнина Анастасия Дмитриевна Да
132 1969 Кравец Анатолий Викторович Да
133 406 Красилич Татьяна Александровна Да
134 1231 Крымова Элина Олеговна Да
135 194 Кудрявцева Юлия Сергеевна Да
136 459 Кузина Кристина Павловна Да
137 642 Кузнецова Александра Геннадьевна Да
138 1588 Курдюмова Оксана Николаевна Да
139 462 Кускова Александра Сергеевна Да
140 286 Кучук Снежана Олеговна Да
141 365 Ларина Ирина Васильевна Да
142 538 Ларкина Галина Викторовна Да
143 753 Лисицына Анастасия Андреевна Да
144 1183 Лоскутова Елена Геннадьевна Да
145 611 Луспаронян Алёна Меружановна Да
146 2009 Магомедов Ислам Анварович Да
147 1125 Магомедов Керим Камильевич Да
148 281 Мазлоев Аслан Батразович Да
149 175 Макитова Лейля Хизировна Да
150 48 Макоев Азамат Борисович Да
151 49 Максименко Елена Геннадьевна Да
152 540 Маланова Ольга Андреевна Да
153 1048 Малинка Елизавета Алексеевна Да
154 1669 Мамедзаде Айшан Ильгар кызы Да
155 325 Мамедова Айгюн Махир кызы Да
156 1188 Манохина Ника Александровна Да
157 1739 Маркарян Карен Хачикович Да
158 1612 Мартиросова Светлана Алфреди Да
159 1298 Марчук Валентин Владимирович Да
160 167 Маталыгина Вероника Александровна Да
161 1650 Матвеева Татьяна Игоревна Да
162 1248 Мержоева Марет Халидовна Да
163 1101 Мертвищева Светлана Викторовна Да
164 64 Минадзе Ана Лериевна Да
165 776 Минасян Шушан Самвеловна Да
166 587 Минченко Никита Мирославович Да
167 1401 Мирзоева Рафига Рафатовна Да
168 1959 Мирошина Наталья Петровна Да
169 1860 Мисоян Анна Аршаковна Да
170 1390 Михайленко Дмитрий Юрьевич Да
171 467 Михайлишина Юлия Витальевна Да
172 446 Мкртчян Анаит Месроповна Да
173 1047 Морозова Ульяна Валентиновна Да
174 991 Мошиашвили Мзиа Яковлевна Да
175 1864 Музакаев Амирхан Виситович Да
176 1476 Муминова Мадина Абдухамидовна Да
177 1152 Мячин Алексей Сергеевич Да
178 253 Набиев Умаржон Олимджонович Да
179 602 Насибзаде Севиндж Нураддин кызы Да
180 702 Насыйрова Ляйсан Айратовна Да
181 134 Неизвестных Анна Андреевна Да
182 98 Нечётная Алина Вячеславовна Да
183 730 Низамова Римма Расульевна Да
184 1143 Нурбагандова Мадина Мирзагаджиевна Да
185 1310 Орозбаев Нурсултан Душанбекович Да
186 527 Офицерова Елена Александровна Да
187 120 Пантелеева Мария Михайловна Да
188 1175 Петриченко Анастасия Андреевна Да
189 981 Пискунова Екатерина Сергеевна Да
190 1119 Попова Виолетта Генриховна Да
191 377 Прокудина Ирина Викторовна Да
192 1084 Прохоренко Оксана Владимировна Да
193 1204 Рабаданов Магомед Джамбулович Да
194 324 Радченко Наталья Валерьевна Да
195 169 Разилова Алина Владимировна Да
196 564 Раимжанова Гулжахон Аъзамжон кизи Да
197 1590 Рамазанова Джамиля Рамазановна Да
198 392 Рахимбобоева Сурайёхон Козимжоновна Да
199 1523 Саидова Асият Магомедовна Да
200 814 Сакер Сафи Луай Да
201 680 Самедова Сабина Амирага кызы Да
202 386 Самохвалова Анастасия Эдуардовна Да
203 1387 Саргсян Кристине Артуровна Да
204 1171 Сарибекян Рузана Аветиковна Да
205 972 Сариди Христина Юрьевна Да
206 477 Сарыглар Айнаа Романовна Да
207 750 Сафарян Элеонора Георгиевна Да
208 1240 Сахабиева Джамиля Айдаровна Да
209 597 Седова Кристина Вадимовна Да
210 90 Сергеенкова Афсона Романовна Да
211 859 Сикоева Сабина Сергеевна Да
212 174 Сингх Виджит Да
213 1979 Ситникова Дарья Александровна Да
214 742 Сиянский Николай Сергеевич Да
215 516 Смыкова Оксана Сергеевна Да
216 888 Снегирева Алена Игоревна Да
217 1889 Солиманов Абдулмуслим Магомедхабибович Да
218 1163 Сорокина Дарина Сергеевна Да
219 738 Столярова Ксения Андреевна Да
220 1528 Сулейманова Самира Фиридун кызы Да
221 8 Султанов Курбан Пикимямаевич Да
222 423 Сурмило Ирина Михайловна Да
223 881 Тайсаева Фатима Рамазановна Да
224 873 Танкаева Патимат Алиевна Да
225 145 Тарчокова Нателла Аслановна Да
226 1383 Таханова Светлана Баировна Да
227 689 Тиунова Валерия Андреевна Да
228 534 Тихонова Элина Андреевна Да
229 765 Тогузова Залина Муратовна Да
230 129 Трышкина Анастасия Андреевна Да
231 332 Туриева Мадина Сослановна Да
232 1427 Тяпкова Екатерина Сергеевна Да
233 912 Убушуев Алдар Баатрович Да
234 1300 Умашева Мадина Мурадовна Да
235 1093 Фиапшева Алена Алимовна Да
236 1124 Хайбулина Алия Ринатовна Да
237 103 Хаметов Эхтибар Хаметович Да
238 1096 Хананаев Лоран Сергеевич Да
239 1233 Хасханова Диана Ширваниевна Да
240 1984 Хасянова Эльвира Гаяровна Да
241 1968 Хачатрян Артур Мамиконович Да
242 1045 Ходаркевич Владислав Дмитриевич Да
243 1185 Холькина Анастасия Сергеевна Да
244 1250 Худуев Ниджат Агил оглы Да
245 289 Хускивадзе Диана Юрьевна Да
246 774 Цагаева Александра Олеговна Да
247 2013 Цароева Любовь Хасановна Да
248 380 Цеджина Саглара Баатровна Да
249 1944 Цыбульская Наталия Георгиевна Да
250 931 Чачило Евгения Сергеевна Да
251 430 Чащина Анна Сергеевна Да
252 393 Черкес Светлана Сергеевна Да
253 1324 Чиргадзе Лола Гивиевна Да
254 1115 Чистов Семён Сергеевич Да
255 1189 Чочиева Анна Александровна Да
256 1538 Шадания Нино Отариевна Да
257 876 Шахруян Сина Да
258 927 Шевченко Антон Владимирович Да
259 1034 Ширяева Татьяна Вячеславовна Да
260 807 Шкабрика Валентина Андреевна Да
261 24 Шкорина Анна Владиславовна Да
262 804 Эль Бекай Кристина Да
263 1723 Эмендадаева Диана Узбековна Да
264 323 Юстин Снежана Валерьевна Да
265 939 Язева Алена Алексеевна Да
266 1548 Якушева Инесса Витальевна Да
267 799 Ясаков Сергей Александрович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.76 Стоматология детская, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1793 Абдулгадиев Асхаб Абдулгадиевич Да
2 1970 Авалов Константин Александрович Да
3 1664 Аветисян Авет Бениаминович Да
4 1634 Айсина Марина Бежановна Да
5 94 Акматова Жибек Маматеминовна Да
6 1697 Александрова Ольга Вячеславовна Да
7 1062 Амбарцумян Элен Самвеловна Да
8 279 Андрейкина Кристина Игоревна Да
9 1348 Андриянов Алексей Борисович Да
10 126 Арипова Галия Тимуровна Да
11 1315 Арустамян Мара Агасиевна Да
12 116 Аушева Лейла Магомет-Башировна Да
13 837 Ахмедова Гамаил Нурахмедовна Да
14 779 Багдоян Диана Михайловна Да
15 650 Байсалов Арсланбек Да
16 1107 Балинова Виктория Станиславовна Да
17 872 Баранова Александра Алексеевна Да
18 1512 Басирова Разия Минатуллаевна Да
19 235 Бекмухамбетова Анна Нурлановна Да
20 1253 Белорукова Анна Владимировна Да
21 1275 Бернгард Анастасия Робертовна Да
22 998 Брусов Евгений Геннадьевич Да
23 466 Бусарова Мария Александровна Да
24 1007 Валуева Алекандра Александровна Да
25 109 Варганова Мария Игоревна Да
26 913 Гасанова Зарема Джамбулатовна Да
27 1472 Геворгян Диана Хачатуровна Да
28 1610 Голованова Анастасия Александровна Да
29 1624 Головач Татьяна Андреевна Да
30 112 Голубева Екатерина Александровна Да
31 883 Гребенникова Елена Юрьевна Да
32 585 Грищенко Анастасия Александровна Да
33 1870 Груздев Павел Сергеевич Да
34 270 Гуликян Диана Айказуновна Да
35 1729 Дейсадзе Пикриа Гиоргиевна Да
36 793 Демидова Алёна Павловна Да
37 541 Демина Юлия Анатольевна Да
38 1087 Дибирова Патимат Шамилевна Да
39 1198 Дронов Вячеслав Викторович Да
40 449 Евсеева Екатерина Андреевна Да
41 1449 Евсеева Кристина Анатольевна Да
42 1754 Елисеева Кристина Романовна Да
43 173 Енгибарян Анаит Хачиковна Да
44 1815 Ерошина Алиса Александровна Да
45 1652 Ефремян Вардуи Валерьевна Да
46 488 Жданова Анна Феликсовна Да
47 823 Замалетдинова Екатерина Дмитриевна Да
48 280 Иванова Татьяна Александровна Да
49 246 Ивашкина Ольга Александровна Да
50 1640 Ильинова Ольга Геннадьевна Да
51 1216 Искяндярова Зифа Хайдяровна Да
52 2007 Кадиева Диана Алиевна Да
53 1109 Казиева Зарема Альбековна Да
54 1435 Кирьянова Мария Олеговна Да
55 130 Клинина Любовь Андреевна Да
56 394 Кодзоева Тамара Зурабовна Да
57 1052 Козловская Маргарита Сергеевна Да
58 317 Колиева Яна Борисовна Да
59 1687 Константинов Кирилл Олегович Да
60 1917 Кравец Марина Васильевна Да
61 1038 Крестиничев Алексей Вадимович Да
62 1231 Крымова Элина Олеговна Да
63 462 Кускова Александра Сергеевна Да
64 196 Кучухидзе Мариам Георгиевна Да
65 769 Лакия Шота Мерабиевич Да
66 1048 Малинка Елизавета Алексеевна Да
67 325 Мамедова Айгюн Махир кызы Да
68 96 Мамедова Ясаман Эльшан Кызы Да
69 1188 Манохина Ника Александровна Да
70 1612 Мартиросова Светлана Алфреди Да
71 1298 Марчук Валентин Владимирович Да
72 1307 Маслов Дмитрий Николаевич Да
73 1248 Мержоева Марет Халидовна Да
74 1101 Мертвищева Светлана Викторовна Да
75 1959 Мирошина Наталья Петровна Да
76 1860 Мисоян Анна Аршаковна Да
77 467 Михайлишина Юлия Витальевна Да
78 730 Низамова Римма Расульевна Да
79 842 Нуралиева Мадина Сериковна Да
80 1234 Перепечкина Ольга Викторовна Да
81 1222 Першина Александра Николаевна Да
82 1237 Попов Кирилл Дмитриевич Да
83 1204 Рабаданов Магомед Джамбулович Да
84 392 Рахимбобоева Сурайёхон Козимжоновна Да
85 1029 Рябинина Алёна Александровна Да
86 1523 Саидова Асият Магомедовна Да
87 440 Сальникова Виктория Сергеевна Да
88 386 Самохвалова Анастасия Эдуардовна Да
89 1922 Селимова Наима Тельмановна Да
90 190 Семёнова Анастасия Витальевна Да
91 300 Серпионова Алевтина Юрьевна Да
92 738 Столярова Ксения Андреевна Да
93 1585 Терехина Дарья Валентиновна Да
94 689 Тиунова Валерия Андреевна Да
95 1155 Тищенко Екатерина Викторовна Да
96 989 Томаев Заурбек Ирбекович Да
97 1440 Трубачева Виктория Игоревна Да
98 1427 Тяпкова Екатерина Сергеевна Да
99 1677 Фаворова Ольга Васильевна Да
100 1124 Хайбулина Алия Ринатовна Да
101 1233 Хасханова Диана Ширваниевна Да
102 1984 Хасянова Эльвира Гаяровна Да
103 1968 Хачатрян Артур Мамиконович Да
104 1232 Хорунжий Татьяна Дмитриевна Да
105 1026 Хугаева Марина Олеговна Да
106 774 Цагаева Александра Олеговна Да
107 711 Цатурова Арина Витальевна Да
108 508 Цепенок Александра Сергеевна Да
109 804 Эль Бекай Кристина Да
110 874 Эренценова Алтана Геннадьевна Да
111 905 Ярашев Рустам Муратович Да
112 799 Ясаков Сергей Александрович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.28 Гастроэнтерология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1027 Абольянина Александра Сергеевна Да
2 1849 Аль-Дауд Жоржет Жоржес Да
3 1424 Аль-Зейди Екатерина Ильинична Да
4 1441 Анискин Александр Александрович Да
5 1464 Ахмедова Фатима Ниязиевна Да
6 665 Бакшутова Ольга Игоревна Да
7 1075 Бжекшиева Ирина Залимхановна Да
8 1718 Бжихова Аида Руслановна Да
9 1878 Бирюкова Мария Андреевна Да
10 244 Блинкова Ольга Вячеславовна Да
11 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
12 1278 Бычкова Ирина Вячеславовна Да
13 899 Вешнякова Елена Евгеньевна Да
14 773 Власов Андрей Андреевич Да
15 782 Волкова Екатерина Евгеньевна Да
16 1745 Гагиева Асет Султановна Да
17 1088 Газеева Алина Ильдаровна Да
18 1966 Галичкина Анастасия Александровна Да
19 1165 Гамидова Наргис Сейран кызы Да
20 1778 Гаммадаева Сапият Шахбановна Да
21 1647 Гасанова Элза Рафик-кзы Да
22 1974 Гасимова Эсмира Яшар кызы Да
23 1016 Гаспарян Лиана Сержиковна Да
24 835 Герасимишина Валерия Витальевна Да
25 181 Гончарова Дарья Александровна Да
26 435 Гончарова Ирина Викторовна Да
27 453 Горшкова Ангелина Валерьевна Да
28 1297 Горшкова Кристина Юрьевна Да
29 558 Графушина Наталья Андреевна Да
30 1841 Гринько Екатерина Владимировна Да
31 1359 Долгополова Елена Леонидовна Да
32 1067 Емелина Яна Вадимовна Да
33 1924 Желтоухова Мария Олеговна Да
34 2011 Залиханова Асуана Аслановна Да
35 461 Землянова Вера Вячеславовна Да
36 1954 Калашникова Алина Александровна Да
37 1998 Калугина Яна Игоревна Да
38 505 Киреева Анастасия Васильевна Да
39 1738 Киселева Александра Андреевна Да
40 1325 Колпачкова Екатерина Владимировна Да
41 1989 Кочарян Аида Гарриевна Да
42 2002 Кутович Федор Леонидович Да
43 360 Кучерова Анна Владимировна Да
44 247 Лебедева Светлана Владимировна Да
45 701 Магомедова Асият Гасановна Да
46 1635 Мамедзаде Фейзаханым Магомед Кызы Да
47 1533 Медведева Елизавета Георгиевна Да
48 1854 Мирзоян Вадим Сергеевич Да
49 1759 Муратова Виктория Сергеевна Да
50 1252 Мусаева Патимат Гусеновна Да
51 486 Нуцубидзе Олико Да
52 574 Осокина Наталия Анатольевна Да
53 524 Панина Нина Григорьевна Да
54 1804 Полякова Екатерина Юрьевна Да
55 217 Попов Дмитрий Викторович Да
56 1134 Проскурина Мария Игоревна Да
57 1825 Прусак Мария Владимировна Да
58 719 Пухомелина Полина Андреевна Да
59 648 Пчелинцев Александр Сергеевич Да
60 70 Рассказова Валентина Львовна Да
61 1855 Рувинова Пурим Мишиевна Да
62 481 Сафронова Виктория Владимировна Да
63 2027 Силонян Анна Левоновна Да
64 1290 Столбова Анна Александровна Да
65 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
66 518 Федотова Ирина Сергеевна Да
67 1060 Филина Диана Сергеевна Да
68 1180 Филиппова Анастасия Александровна Да
69 1600 Чернявская Элеонора Дмитриевна Да
70 1085 Шанина Светлана Никитична Да
71 1514 Шапутько Надежда Викторовна Да
72 503 Шелест Елена Петровна Да
73 562 Шпилько Евгений Васильевич Да
74 1361 Шукюрлу Наджиба Яшар кызы Да
75 1541 Щепетева Юлия Юрьевна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.26 Аллергология и иммунология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1351 Аль Дири Катерина Ахмадовна Да
2 826 Амшинская Джесика Рафаэлевна Да
3 389 Андрющенко Анна Павловна Да
4 1441 Анискин Александр Александрович Да
5 1400 Анпилогова Екатерина Михайловна Да
6 1696 Апарцева Валерия Константиновна Да
7 520 Багатырева Зулейхан Хусейновна Да
8 1334 Бадрутдинова Нарияханум Багаутдиновна Да
9 1770 Бачурин Леонид Алексеевич Да
10 1788 Башилова Юлия Павловна Да
11 43 Веселова Елена Андреевна Да
12 1834 Гаджиева Мирада Курбановна Да
13 1165 Гамидова Наргис Сейран кызы Да
14 683 Гираева Хатима Ахмедовна Да
15 447 Гончарова Елизавета Алексеевна Да
16 453 Горшкова Ангелина Валерьевна Да
17 1767 Гудков Глеб Дмитриевич Да
18 1798 Гулеватая Ольга Владимировна Да
19 497 Жаворонкова Екатерина Сергеевна Да
20 2011 Залиханова Асуана Аслановна Да
21 962 Зинченко Екатерина Сергеевна Да
22 570 Ибрагимова Тамила Вахаевна Да
23 267 Испиева Мадина Хасановна Да
24 1954 Калашникова Алина Александровна Да
25 451 Корнюшкина Дарья Геннадьевна Да
26 1629 Крехова Елизавета Антоновна Да
27 675 Крутелева Светлана Юрьевна Да
28 1413 Кузина Виктория Дмитриевна Да
29 1999 Кузнецова Полина Викторовна Да
30 2002 Кутович Федор Леонидович Да
31 251 Макарова Полина Петровна Да
32 1744 Мищенко Лидия Геннадьевна Да
33 1344 Морозова Юлия Сергеевна Да
34 1257 Назина Нина Андреевна Да
35 1756 Орехов Роман Евгеньевич Да
36 593 Потолов Дмитрий Геннадьевич Да
37 1825 Прусак Мария Владимировна Да
38 522 Русанова Ольга Сергеевна Да
39 1271 Степанов Евгений Константинович Да
40 1994 Таваева Халжат Залимхановна Да
41 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
42 1347 Халикова Манижа Абдухалиловна Да
43 436 Хлямина Майя Артуровна Да
44 1591 Чиликина Виктория Александровна Да
45 1556 Шеина Александра Андреевна Да
46 503 Шелест Елена Петровна Да
47 180 Щецова Ольга Олеговна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.32 Дерматовенерология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1931 Абдуллаева Улдуз Алиэфенди кызы Да
2 546 Абдуллаева Шабнам Бахлул Кызы Да
3 1027 Абольянина Александра Сергеевна Да
4 1172 Агаджанян Диана Сейрановна Да
5 1857 Алексанян Галина Рубеновна Да
6 1666 Алыева Гюнель Гафар кызы Да
7 1424 Аль-Зейди Екатерина Ильинична Да
8 826 Амшинская Джесика Рафаэлевна Да
9 1392 Ананян Моника Альбертовна Да
10 525 Андрияхина Оксана Владимировна Да
11 389 Андрющенко Анна Павловна Да
12 1140 Аникеева Полина Николаевна Да
13 1441 Анискин Александр Александрович Да
14 1400 Анпилогова Екатерина Михайловна Да
15 1579 Ахмедова Гюнель Аскар Кзы Да
16 1458 Бадалян Тигран Арменович Да
17 1136 Бадмаева Александра Александровна Да
18 1334 Бадрутдинова Нарияханум Багаутдиновна Да
19 1639 Баратов Шамиль Юсупович Да
20 1788 Башилова Юлия Павловна Да
21 228 Белова Чулпан Финатовна Да
22 1452 Биджиева Элла Султановна Да
23 337 Бондарь Лилия Геннадьевна Да
24 1475 Вердиян Эмилия Эдуардовна Да
25 782 Волкова Екатерина Евгеньевна Да
26 1745 Гагиева Асет Султановна Да
27 1886 Гаджимагомедова Хадижат Камильевна Да
28 942 Гарунова Диана Джаппаровна Да
29 1016 Гаспарян Лиана Сержиковна Да
30 1839 Глазова Мария Михайловна Да
31 435 Гончарова Ирина Викторовна Да
32 558 Графушина Наталья Андреевна Да
33 625 Гуриева Ирина Георгиевна Да
34 312 Гусейнова Меседо Ахмедовна Да
35 1707 Дадагулова Джейнара Вахаевна Да
36 114 Данильчева Алина Владимировна Да
37 1817 Дмитриева Анна Сергеевна Да
38 922 Добровольская Анастасия Сергеевна Да
39 1772 Долова Альбина Романовна Да
40 1896 Дуадзе Илона Селимовна Да
41 1975 Дудин Сергей Витальевич Да
42 1885 Дусебаева Ригина Салаватовна Да
43 1699 Ефремова Карина Андреевна Да
44 671 Жданова Кристина Сергеевна Да
45 1964 Зелинская Влада Валерьевна Да
46 461 Землянова Вера Вячеславовна Да
47 373 Игнатенко Карина Владиславовна Да
48 677 Идигов Булат Мамолханович Да
49 267 Испиева Мадина Хасановна Да
50 1954 Калашникова Алина Александровна Да
51 1769 Каримова Тахмина Рустамовна Да
52 487 Каширина Елизавета Александровна Да
53 605 Кенкадзе Этери Гавиевна Да
54 1961 Керимова Лаура Юсифовна Да
55 1910 Колос Екатерина Васильевна Да
56 81 Космач Анастасия Фёдоровна Да
57 1485 Котов Сергей Вячеславович Да
58 1989 Кочарян Аида Гарриевна Да
59 1511 Кочетова Александра Викторовна Да
60 1957 Кравцевич Валентина Васильевна Да
61 1413 Кузина Виктория Дмитриевна Да
62 1934 Кушнерчук Карина Васильевна Да
63 1484 Ладыгина Инесса Александровна Да
64 1809 Магалиева Аксана Абдулатиповна Да
65 1663 Магомедова Фатима Пирбудаговна Да
66 1493 Мальцева Анжелика Григорьевна Да
67 1717 Мамедова Камала Камал кызы Да
68 1847 Манафова Зарина Апреловна Да
69 1553 Махтаева Мариям Магомедовна Да
70 495 Мильдзихова Виктория Георгиевна Да
71 502 Митаева Эмила Илесовна Да
72 338 Мишечкина Елена Васильевна Да
73 1978 Морозкина Алёна Алексеевна Да
74 661 Мусаева Айсу Агил кызы Да
75 404 Мусиенко Полина Юрьевна Да
76 1918 Новрузова Гюнай Видадиевна Да
77 551 Онипко Диана Викторовна Да
78 1750 Орманжи Марьяна Да
79 1467 Поляновская Лианна Гургеновна Да
80 1764 Поселенов Александр Андреевич Да
81 195 Постнова Татьяна Александровна Да
82 1911 Приказчиков Денис Юрьевич Да
83 1134 Проскурина Мария Игоревна Да
84 1414 Рубан Яна Викторовна Да
85 1855 Рувинова Пурим Мишиевна Да
86 481 Сафронова Виктория Владимировна Да
87 1066 Сейфуллаева Мария Джабраиловна Да
88 1649 Слесарева Елена Андреевна Да
89 1415 Смолина Виктория Юрьевна Да
90 1853 Стоякина Наталья Павловна Да
91 802 Стригунов Владислав Андреевич Да
92 420 Тарасова Елена Сергеевна Да
93 115 Тимошина Елена Евгеньевна Да
94 2015 Титова Инна Валентиновна Да
95 996 Торосян Лилит Гургеновна Да
96 1995 Точиева Индира Багаутдиновна Да
97 890 Третьякова Анна Владимировна Да
98 668 Тройнина Евгения Сергеевна Да
99 867 Фаргиева Лимира Исаевна Да
100 518 Федотова Ирина Сергеевна Да
101 1784 Хацукова Бэлла Барасбиевна Да
102 436 Хлямина Майя Артуровна Да
103 1126 Чернова Татьяна Анатольевна Да
104 200 Шапиева Наргиз Тимуровна Да
105 1881 Шибеко Диана Игоревна Да
106 1541 Щепетева Юлия Юрьевна Да
107 1477 Щетинина Анна Юрьевна Да
108 1990 Янгулбаева Карина Бисултановна Да
109 961 Яценко Наталья Павловна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.35 Инфекционные болезни, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 50 Алексеева Анна Олеговна Да
2 1392 Ананян Моника Альбертовна Да
3 1441 Анискин Александр Александрович Да
4 1892 Бацких Анастасия Андреевна Да
5 1572 Белова Валерия Олеговна Да
6 970 Березуцкая Кристина Геннадьевна Да
7 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
8 1737 Валиев Самид Шукур оглы Да
9 1837 Васенкова Татьяна Валерьевна Да
10 1966 Галичкина Анастасия Александровна Да
11 1778 Гаммадаева Сапият Шахбановна Да
12 879 Горячева Юлия Александровна Да
13 1170 Гришаева Антонина Алексеевна Да
14 1707 Дадагулова Джейнара Вахаевна Да
15 2020 Демченко Александра Николаевна Да
16 663 Джафарова Эльмира Сардаровна Да
17 1885 Дусебаева Ригина Салаватовна Да
18 1102 Дюпин Павел Сергеевич Да
19 1067 Емелина Яна Вадимовна Да
20 15 Емельянчик Янина Александровна Да
21 573 Ермакова Анна Витальевна Да
22 1587 Жердев Антон Иванович Да
23 2011 Залиханова Асуана Аслановна Да
24 461 Землянова Вера Вячеславовна Да
25 677 Идигов Булат Мамолханович Да
26 1954 Калашникова Алина Александровна Да
27 1633 Калугина Яна Игоревна Да
28 1998 Калугина Яна Игоревна Да
29 136 Клюева Татьяна Николаевна Да
30 1730 Ковальчук Максим Сергеевич Да
31 1544 Козлов Сергей Вячеславович Да
32 1169 Коровин Алексей Сергеевич Да
33 1485 Котов Сергей Вячеславович Да
34 865 Курицын Андрей Алексеевич Да
35 2002 Кутович Федор Леонидович Да
36 251 Макарова Полина Петровна Да
37 152 Макеева Лариса Викторовна Да
38 219 Минаев Роман Владимирович Да
39 1744 Мищенко Лидия Геннадьевна Да
40 1344 Морозова Юлия Сергеевна Да
41 439 Музыка Никита Александрович Да
42 1712 Намчан-оол Наталья Александровна Да
43 641 Наумчик Константин Дмитриевич Да
44 1750 Орманжи Марьяна Да
45 254 Пак Александра Феликсовна Да
46 853 Партилхаева Ирина Чингисовна Да
47 1419 Романенкова Евгения Алексеевна Да
48 752 Рыжов Глеб Эрикович Да
49 1711 Свиридова Вероника Валерьевна Да
50 834 Сиволоб Максим Дмитриевич Да
51 693 Слепенчук Светлана Олеговна Да
52 1290 Столбова Анна Александровна Да
53 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
54 1894 Трифонов Георгий Ростиславович Да
55 1784 Хацукова Бэлла Барасбиевна Да
56 1 Цветкова Елизавета Григорьевна Да
57 743 Чабан Павел Петрович Да
58 1083 Чуприк Наталья Сергеевна Да
59 200 Шапиева Наргиз Тимуровна Да
60 151 Шошаева Алина Евгеньевна Да
61 562 Шпилько Евгений Васильевич Да
62 1223 Юркинас Ксения Алексеевна Да
63 961 Яценко Наталья Павловна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.36 Кардиология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1973 Абадиева Имана Идрисовна Да
2 546 Абдуллаева Шабнам Бахлул Кызы Да
3 1701 Айдарбекова Айзада Акылбековна Да
4 608 Айрапетян Астгик Гамиковна Да
5 1857 Алексанян Галина Рубеновна Да
6 1930 Альбертян Алина Акоповна Да
7 1424 Аль-Зейди Екатерина Ильинична Да
8 1441 Анискин Александр Александрович Да
9 1727 Байдаев Мухаммат Абдулкеримович Да
10 473 Бакуненко Ксения Андреевна Да
11 1604 Боравков Роман Игоревич Да
12 1737 Валиев Самид Шукур оглы Да
13 148 Вершинина Юлия Александровна Да
14 899 Вешнякова Елена Евгеньевна Да
15 773 Власов Андрей Андреевич Да
16 1745 Гагиева Асет Султановна Да
17 586 Галаева Тамара Хасановна Да
18 1130 Геворгян Мариам Гарегиновна Да
19 435 Гончарова Ирина Викторовна Да
20 1678 Гончаров Антон Борисович Да
21 1410 Гуща Андрей Олегович Да
22 647 Дамбаева Ольга Цыреновна Да
23 496 Джалили Рубаба Али кызы Да
24 855 Динаева Эльмира Азретовна Да
25 349 Дмитриева Анна Сергеевна Да
26 1817 Дмитриева Анна Сергеевна Да
27 1102 Дюпин Павел Сергеевич Да
28 1752 Есир Валентина Гаврииловна Да
29 1924 Желтоухова Мария Олеговна Да
30 1587 Жердев Антон Иванович Да
31 1316 Жумабаева Гулайым Да
32 1017 Загиров Руслан Ирекович Да
33 1141 Зубович Евгений Евгеньевич Да
34 1965 Зырянова Ольга Ивановна Да
35 1366 Иванова Ольга Игоревна Да
36 373 Игнатенко Карина Владиславовна Да
37 677 Идигов Булат Мамолханович Да
38 1954 Калашникова Алина Александровна Да
39 1998 Калугина Яна Игоревна Да
40 2001 Камолова Замира Хусейнзода Да
41 1492 Колетвинов Николай Викторович Да
42 1325 Колпачкова Екатерина Владимировна Да
43 1375 Кондратенко Елизавета Александровна Да
44 233 Концевой Артем Эдуардович Да
45 1169 Коровин Алексей Сергеевич Да
46 1118 Королев Андрей Игоревич Да
47 1868 Костенко Оксана Викторовна Да
48 838 Костин Андрей Вячеславович Да
49 1989 Кочарян Аида Гарриевна Да
50 1395 Кравец Александр Юрьевич Да
51 1144 Крындушкина Ольга Сергеевна Да
52 622 Кузнецова Наталья Олеговна Да
53 966 Курбанова Гёзел Магомеднюрюевна Да
54 20 Лебедев Андрей Николаевич Да
55 840 Лебедько Максим Сергеевич Да
56 197 Ляшкевич Юлия Николаевна Да
57 798 Макарова Ирина Владимировна Да
58 251 Макарова Полина Петровна Да
59 1858 Малимон Валентин Витальевич Да
60 1074 Мамедова Ая Сердаровна Да
61 1159 Мартынова Мария Михайловна Да
62 1533 Медведева Елизавета Георгиевна Да
63 1000 Меликсетян Альберт Артурович Да
64 1077 Месян Михаил Каренович Да
65 502 Митаева Эмила Илесовна Да
66 1913 Мовсесян Марина Хажаковна Да
67 643 Моллаева Джамиля Дахировна Да
68 1823 Моргоев Николай Олегович Да
69 1940 Мурадова Ламия Шахид кызы Да
70 1219 Мусатова Ольга Владимировна Да
71 551 Онипко Диана Викторовна Да
72 1360 Осетрова Галина Алексеевна Да
73 892 Пахомова Дарья Вячеславовна Да
74 297 Пахомова Татьяна Юрьевна Да
75 1761 Петрин Александр Махмадалиевич Да
76 1804 Полякова Екатерина Юрьевна Да
77 217 Попов Дмитрий Викторович Да
78 1063 Почитаева Полина Евгеньевна Да
79 1269 Ремблевская Крестина Валерьевна Да
80 594 Родина Ирина Алексеевна Да
81 1481 Салкуцан Виктория Владимировна Да
82 1465 Салкуцан Инна Владимировна Да
83 1805 Самси Валентина Да
84 1066 Сейфуллаева Мария Джабраиловна Да
85 74 Сибирева Яна Геннадьевна Да
86 1976 Сивкова Анна Сергеевна Да
87 834 Сиволоб Максим Дмитриевич Да
88 2027 Силонян Анна Левоновна Да
89 530 Симоненко Ксения Романовна Да
90 654 Сиротина Оксана Андреевна Да
91 122 Степанова Вера Петровна Да
92 1061 Талютов Артур Ринатович Да
93 1704 Терехин Иван Андреевич Да
94 115 Тимошина Елена Евгеньевна Да
95 577 Титов Алексей Сергеевич Да
96 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
97 2024 Товсултанова Лиза Руслановна Да
98 397 Трубилова Мария Сергеевна Да
99 1670 Тюрина Александра Вячеславовна Да
100 1060 Филина Диана Сергеевна Да
101 1180 Филиппова Анастасия Александровна Да
102 1347 Халикова Манижа Абдухалиловна Да
103 431 Харикова Луиза Хусейновна Да
104 759 Хафизова Камилла Камилевна Да
105 443 Хворостинина Вера Александровна Да
106 946 Цагараева Ольга Сергеевна Да
107 1 Цветкова Елизавета Григорьевна Да
108 612 Цечоева Замира Халидовна Да
109 1592 Цицаева Айшат Бетербековна Да
110 1451 Чайковская Ольга Ярославна Да
111 1600 Чернявская Элеонора Дмитриевна Да
112 1083 Чуприк Наталья Сергеевна Да
113 1514 Шапутько Надежда Викторовна Да
114 1167 Шебзухова Мадина Маевна Да
115 83 Шевченко Александр Михайлович Да
116 82 Шевченко Мария Владимировна Да
117 1556 Шеина Александра Андреевна Да
118 1822 Шмелёва Анна Александровна Да
119 562 Шпилько Евгений Васильевич Да
120 1361 Шукюрлу Наджиба Яшар кызы Да
121 678 Шутеев Николай Александрович Да
122 1541 Щепетева Юлия Юрьевна Да
123 983 Юнисова Алина Саидовна Да
124 1343 Юсифова Анна Вугаровна Да
125 10 Яжборовская Анна Станиславовна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1483 Алиева Фаина Шарафудиновна Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 1639 Баратов Шамиль Юсупович Да
4 1770 Бачурин Леонид Алексеевич Да
5 1604 Боравков Роман Игоревич Да
6 1801 Вшивкова Татьяна Андреевна Да
7 645 Гайдаров Руслан Касинович Да
8 683 Гираева Хатима Ахмедовна Да
9 558 Графушина Наталья Андреевна Да
10 1768 Григорьев Вячеслав Юрьевич Да
11 625 Гуриева Ирина Георгиевна Да
12 1393 Есипова Тамара Игоревна Да
13 1637 Жураков Владислав Валерьевич Да
14 1463 Зимникова Мария Вячеславовна Да
15 616 Исаева Альбина Исаевна Да
16 1998 Калугина Яна Игоревна Да
17 1730 Ковальчук Максим Сергеевич Да
18 1947 Космынин Владимир Сергеевич Да
19 1762 Кузнецова Мария Дмитриевна Да
20 1286 Кузьменко Ирина Сергеевна Да
21 658 Кукса Дмитрий Николаевич Да
22 1369 Лобунько Данила Александрович Да
23 657 Лукьянов Виталий Валерьевич Да
24 1402 Макеенко Ярослав Дмитриевич Да
25 1533 Медведева Елизавета Георгиевна Да
26 283 Меликов Савва Робертович Да
27 1787 Минасян Паруйр Наириевич Да
28 1854 Мирзоян Вадим Сергеевич Да
29 441 Мордвинов Владислав Игоревич Да
30 1656 Ненев Юрий Вячеславович Да
31 472 Ниценко Даниил Ильич Да
32 460 Оганов Владислав Виленович Да
33 1952 Пахомова Анастасия Юрьевна Да
34 1700 Поденок Иван Владимирович Да
35 217 Попов Дмитрий Викторович Да
36 1911 Приказчиков Денис Юрьевич Да
37 1893 Роганина Юлия Игоревна Да
38 1354 Рожкова Алина Денисовна Да
39 268 Ромашкин Владимир Александрович Да
40 1095 Смирнов Данила Александрович Да
41 230 Сорокина Татьяна Владимировна Да
42 1295 Сурма Мария Александровна Да
43 1486 Терлецкий Дмитрий Сергеевич Да
44 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
45 397 Трубилова Мария Сергеевна Да
46 566 Федосеев Сергей Романович Да
47 1600 Чернявская Элеонора Дмитриевна Да
48 1735 Шараев Матвей Иванович Да
49 180 Щецова Ольга Олеговна Да
50 983 Юнисова Алина Саидовна Да
51 1902 Язев Вячеслав Викторович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.42 Неврология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 50 Алексеева Анна Олеговна Да
2 1872 Алиев Юсуп Османович Да
3 1441 Анискин Александр Александрович Да
4 1733 Аслаханова Малика Абдулхамидовна Да
5 831 Ахмазова Ксения Владимировна Да
6 143 Ахматханова Лиана Хаваж-Баудиновна Да
7 1615 Ашикова Патимат Магомедрасуловна Да
8 1334 Бадрутдинова Нарияханум Багаутдиновна Да
9 728 Базарова Кундузхан Манасовна Да
10 1268 Барашкова Регина Ринатовна Да
11 1075 Бжекшиева Ирина Залимхановна Да
12 1718 Бжихова Аида Руслановна Да
13 62 Бодачёв Андрей Владимирович Да
14 1900 Будаев Алексей Сергеевич Да
15 601 Булатова Арина Витальевна Да
16 164 Бычкова Маргарита Юрьевна Да
17 556 Воробьева Вера Петровна Да
18 1821 Гаджиева Марина Гасайниевна Да
19 645 Гайдаров Руслан Касинович Да
20 586 Галаева Тамара Хасановна Да
21 1856 Гафарова Саимат Тельмановна Да
22 1429 Геворкян Армен Александрович Да
23 835 Герасимишина Валерия Витальевна Да
24 1841 Гринько Екатерина Владимировна Да
25 958 Гусева Маргарита Владимировна Да
26 1625 Демидова Марина Германовна Да
27 496 Джалили Рубаба Али кызы Да
28 1933 Дзейгова Бэлла Хамзатовна Да
29 855 Динаева Эльмира Азретовна Да
30 1977 Дмитриева Анастасия Олеговна Да
31 1817 Дмитриева Анна Сергеевна Да
32 922 Добровольская Анастасия Сергеевна Да
33 1772 Долова Альбина Романовна Да
34 1688 Дуйко Ксения Андреевна Да
35 1316 Жумабаева Гулайым Да
36 1017 Загиров Руслан Ирекович Да
37 2011 Залиханова Асуана Аслановна Да
38 1964 Зелинская Влада Валерьевна Да
39 1965 Зырянова Ольга Ивановна Да
40 1397 Ибрагимова Динара Рамазановна Да
41 1819 Ибрагимова Надия Ринатовна Да
42 1201 Ильина Ксения Александровна Да
43 465 Кадыкоева Милана Муратовна Да
44 1954 Калашникова Алина Александровна Да
45 1633 Калугина Яна Игоревна Да
46 1998 Калугина Яна Игоревна Да
47 1769 Каримова Тахмина Рустамовна Да
48 1961 Керимова Лаура Юсифовна Да
49 615 Киселева Татьяна Владимировна Да
50 681 Классман Диана Артуровна Да
51 539 Кожева Залина Арсеновна Да
52 1842 Козловцева Ксения Викторовна Да
53 193 Кондратьев Игорь Вячеславович Да
54 1169 Коровин Алексей Сергеевич Да
55 1868 Костенко Оксана Викторовна Да
56 1629 Крехова Елизавета Антоновна Да
57 622 Кузнецова Наталья Олеговна Да
58 1286 Кузьменко Ирина Сергеевна Да
59 966 Курбанова Гёзел Магомеднюрюевна Да
60 1454 Курбанов Шахбан Магомедович Да
61 1702 Лозинский Леонид Владимирович Да
62 1020 Магомедова Раисат Шамиловна Да
63 1402 Макеенко Ярослав Дмитриевич Да
64 1571 Максимова Анастасия Сергеевна Да
65 1682 Малхасян Эдуард Арамович Да
66 549 Мамедова Айнур Эльхан Кызы Да
67 963 Мамулашвили Георгий Варламович Да
68 1135 Маргарян Грачуи Юриковна Да
69 288 Мирзаханова Заира Шабутдиновна Да
70 1050 Мкртычян Ирина Рудольфовна Да
71 1655 Мозиль Ольга Богдановна Да
72 1823 Моргоев Николай Олегович Да
73 1376 Москаленко Анна Николаевна Да
74 944 Назаралиев Темирлан Муртазалиевич Да
75 1791 Нанаев Роман Мусаевич Да
76 66 Неклёсов Алексей Сергеевич Да
77 1656 Ненев Юрий Вячеславович Да
78 1840 Неретин Даниил Юрьевич Да
79 606 Николаева Алена Сергеевна Да
80 1660 Никуленко Анастасия Владимировна Да
81 460 Оганов Владислав Виленович Да
82 551 Онипко Диана Викторовна Да
83 1756 Орехов Роман Евгеньевич Да
84 1333 Орешонкова Анастасия Юрьевна Да
85 1360 Осетрова Галина Алексеевна Да
86 524 Панина Нина Григорьевна Да
87 1197 Панкова Дарья Дмитриевна Да
88 1196 Панфилова Анна Алексеевна Да
89 1254 Петухова Наталья Сергеевна Да
90 1700 Поденок Иван Владимирович Да
91 1782 Позднеев Антон Валерьевич Да
92 667 Покровская Елена Владиславовна Да
93 1804 Полякова Екатерина Юрьевна Да
94 217 Попов Дмитрий Викторович Да
95 593 Потолов Дмитрий Геннадьевич Да
96 1825 Прусак Мария Владимировна Да
97 1335 Расуева Малика Решитовна Да
98 718 Романов Владимир Александрович Да
99 311 Рыжкова Елена Станиславовна Да
100 1215 Саидова Раисат Башировна Да
101 399 Сайпутдинова Зарият Имамидиновна Да
102 1357 Салахетдинова Мария Александровна Да
103 1805 Самси Валентина Да
104 1760 Семенова Ника Эдуардовна Да
105 1976 Сивкова Анна Сергеевна Да
106 1095 Смирнов Данила Александрович Да
107 1758 Стамболцян Геворк Арменович Да
108 1853 Стоякина Наталья Павловна Да
109 802 Стригунов Владислав Андреевич Да
110 1605 Султанова Джамиля Мирзаевна Да
111 252 Сумбаев Антон Александрович Да
112 716 Сурин Владимир Владимирович Да
113 1295 Сурма Мария Александровна Да
114 1960 Сурова Лидия Александровна Да
115 1486 Терлецкий Дмитрий Сергеевич Да
116 577 Титов Алексей Сергеевич Да
117 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
118 397 Трубилова Мария Сергеевна Да
119 1567 Тураева Лаура Хасановна Да
120 566 Федосеев Сергей Романович Да
121 76 Фейзрахманова Лилия Наилевна Да
122 1953 Хайбулаева Зайнаб Магомедгаджиевна Да
123 1 Цветкова Елизавета Григорьевна Да
124 1997 Чатаев Магомед Алиасхабович Да
125 1308 Шаракин Василий Михайлович Да
126 626 Шахмурзаева Бэлла Шамхановна Да
127 1747 Шелехин Артемий Павлович Да
128 1881 Шибеко Диана Игоревна Да
129 669 Шипкова Наталья Николаевна Да
130 1822 Шмелёва Анна Александровна Да
131 1361 Шукюрлу Наджиба Яшар кызы Да
132 480 Шустерова Надежда Юрьевна Да
133 1990 Янгулбаева Карина Бисултановна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.09 Рентгенология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 608 Айрапетян Астгик Гамиковна Да
2 808 Аллиуа Эмель Лиезидовна Да
3 1849 Аль-Дауд Жоржет Жоржес Да
4 1441 Анискин Александр Александрович Да
5 468 Анпилогова Дарья Сергеевна Да
6 1368 Атаев Эльшад Фахризаде Да
7 1338 Бабаева Айтан Махир кызы Да
8 1458 Бадалян Тигран Арменович Да
9 1136 Бадмаева Александра Александровна Да
10 1043 Бараева Полина Андреевна Да
11 1639 Баратов Шамиль Юсупович Да
12 1572 Белова Валерия Олеговна Да
13 228 Белова Чулпан Финатовна Да
14 970 Березуцкая Кристина Геннадьевна Да
15 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
16 1161 Бородавко Виктория Сергеевна Да
17 369 Бургучёва Татьяна Александровна Да
18 1912 Вдовенко Валерия Сергеевна Да
19 148 Вершинина Юлия Александровна Да
20 507 Веселовская Юлия Ильинична Да
21 1661 Вирясова Виктория Владимировна Да
22 584 Волов Артур Вадимович Да
23 1801 Вшивкова Татьяна Андреевна Да
24 806 Гаранкин Никита Александрович Да
25 1647 Гасанова Элза Рафик-кзы Да
26 1211 Гордеева Алла Дмитриевна Да
27 978 Горшкова Тамара Николаевна Да
28 1757 Гурбанов Аббас Назим оглы Да
29 114 Данильчева Алина Владимировна Да
30 1625 Демидова Марина Германовна Да
31 413 Демина Анна Александровна Да
32 1975 Дудин Сергей Витальевич Да
33 1699 Ефремова Карина Андреевна Да
34 1924 Желтоухова Мария Олеговна Да
35 1587 Жердев Антон Иванович Да
36 1017 Загиров Руслан Ирекович Да
37 670 Земцов Сергей Владимирович Да
38 1463 Зимникова Мария Вячеславовна Да
39 1819 Ибрагимова Надия Ринатовна Да
40 267 Испиева Мадина Хасановна Да
41 2001 Камолова Замира Хусейнзода Да
42 1846 Киреев Дмитрий Константинович Да
43 1346 Климкин Александр Александрович Да
44 713 Ковальский Иван Михайлович Да
45 1536 Козлова Анастасия Анатальевна Да
46 451 Корнюшкина Дарья Геннадьевна Да
47 858 Косарев Антон Сергеевич Да
48 1395 Кравец Александр Юрьевич Да
49 514 Краснова Елена Николаевна Да
50 1999 Кузнецова Полина Викторовна Да
51 1286 Кузьменко Ирина Сергеевна Да
52 1573 Лебедева Оксана Юрьевна Да
53 1682 Малхасян Эдуард Арамович Да
54 283 Меликов Савва Робертович Да
55 1794 Мнацаканян Мариам Карлосовна Да
56 661 Мусаева Айсу Агил кызы Да
57 944 Назаралиев Темирлан Муртазалиевич Да
58 1906 Осипова Александра Александровна Да
59 1153 Пашаев Магомед Ражудинович Да
60 445 Пешева Екатерина Дмитриевна Да
61 1782 Позднеев Антон Валерьевич Да
62 195 Постнова Татьяна Александровна Да
63 1911 Приказчиков Денис Юрьевич Да
64 1134 Проскурина Мария Игоревна Да
65 1825 Прусак Мария Владимировна Да
66 1098 Рагимова Эсмира Намиг кызы Да
67 918 Репина Полина Андреевна Да
68 718 Романов Владимир Александрович Да
69 1855 Рувинова Пурим Мишиевна Да
70 752 Рыжов Глеб Эрикович Да
71 707 Салеева Дарья Владиславовна Да
72 1654 Сатинов Владимир Алексеевич Да
73 481 Сафронова Виктория Владимировна Да
74 1711 Свиридова Вероника Валерьевна Да
75 1649 Слесарева Елена Андреевна Да
76 1184 Сысоев Олег Юрьевич Да
77 1280 Тадевосян Сона Амаяковна Да
78 1535 Телешева Инна Сергеевна Да
79 1704 Терехин Иван Андреевич Да
80 1486 Терлецкий Дмитрий Сергеевич Да
81 577 Титов Алексей Сергеевич Да
82 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
83 225 Толстых Елена Олеговна Да
84 1005 Торгомян Анаит Кареновна Да
85 51 Тулина Маргарита Игоревна Да
86 2022 Фесюн Ольга Анатольевна Да
87 1522 Фрольцова Анна Ивановна Да
88 612 Цечоева Замира Халидовна Да
89 1997 Чатаев Магомед Алиасхабович Да
90 200 Шапиева Наргиз Тимуровна Да
91 83 Шевченко Александр Михайлович Да
92 1100 Шенгелия Мариам Ивановна Да
93 529 Шилов Егор Алексеевич Да
94 1361 Шукюрлу Наджиба Яшар кызы Да
95 1541 Щепетева Юлия Юрьевна Да
96 911 Щербаков Максим Алексеевич Да
97 180 Щецова Ольга Олеговна Да
98 10 Яжборовская Анна Станиславовна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.47 Рефлексотерапия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1441 Анискин Александр Александрович Да
2 507 Веселовская Юлия Ильинична Да
3 625 Гуриева Ирина Георгиевна Да
4 1977 Дмитриева Анастасия Олеговна Да
5 1393 Есипова Тамара Игоревна Да
6 616 Исаева Альбина Исаевна Да
7 1954 Калашникова Алина Александровна Да
8 1544 Козлов Сергей Вячеславович Да
9 1286 Кузьменко Ирина Сергеевна Да
10 1402 Макеенко Ярослав Дмитриевич Да
11 1656 Ненев Юрий Вячеславович Да
12 460 Оганов Владислав Виленович Да
13 1333 Орешонкова Анастасия Юрьевна Да
14 1700 Поденок Иван Владимирович Да
15 1295 Сурма Мария Александровна Да
16 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
17 397 Трубилова Мария Сергеевна Да
18 135 Филимонов Тимофей Михайлович Да
19 666 Шехтман Елена Сергеевна Да
20 1902 Язев Вячеслав Викторович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.49 Терапия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1931 Абдуллаева Улдуз Алиэфенди кызы Да
2 1027 Абольянина Александра Сергеевна Да
3 1748 Авлиёкулов Фируз Хайдарович Да
4 1701 Айдарбекова Айзада Акылбековна Да
5 1199 Алфёрова Анна Вячеславовна Да
6 1930 Альбертян Алина Акоповна Да
7 1424 Аль-Зейди Екатерина Ильинична Да
8 1474 Альпин Дэнис Михайлович Да
9 1441 Анискин Александр Александрович Да
10 468 Анпилогова Дарья Сергеевна Да
11 1696 Апарцева Валерия Константиновна Да
12 143 Ахматханова Лиана Хаваж-Баудиновна Да
13 1928 Ахмедов Озан Рахман оглы Да
14 520 Багатырева Зулейхан Хусейновна Да
15 1334 Бадрутдинова Нарияханум Багаутдиновна Да
16 728 Базарова Кундузхан Манасовна Да
17 287 Базманова Патимат Гаджимирзаевна Да
18 266 Байдал Олег Владиславович Да
19 473 Бакуненко Ксения Андреевна Да
20 2021 Балутина Ольга Да
21 437 Бандуро Юлия Леонидовна Да
22 1014 Бастаева Наталья Владимировна Да
23 1892 Бацких Анастасия Андреевна Да
24 970 Березуцкая Кристина Геннадьевна Да
25 244 Блинкова Ольга Вячеславовна Да
26 777 Богданова Дарья Александровна Да
27 121 Бодачёва Елена Юрьевна Да
28 337 Бондарь Лилия Геннадьевна Да
29 306 Буранова Анна Андреевна Да
30 410 Бурлакова Анна Сергеевна Да
31 1278 Бычкова Ирина Вячеславовна Да
32 164 Бычкова Маргарита Юрьевна Да
33 1837 Васенкова Татьяна Валерьевна Да
34 899 Вешнякова Елена Евгеньевна Да
35 1749 Власкина Лариса Игоревна Да
36 773 Власов Андрей Андреевич Да
37 595 Волгина Анна Кирилловна Да
38 584 Волов Артур Вадимович Да
39 556 Воробьева Вера Петровна Да
40 1745 Гагиева Асет Султановна Да
41 1821 Гаджиева Марина Гасайниевна Да
42 586 Галаева Тамара Хасановна Да
43 1974 Гасимова Эсмира Яшар кызы Да
44 835 Герасимишина Валерия Витальевна Да
45 127 Герасимова Ирина Игоревна Да
46 683 Гираева Хатима Ахмедовна Да
47 1301 Головлёва Ольга Викторовна Да
48 447 Гончарова Елизавета Алексеевна Да
49 435 Гончарова Ирина Викторовна Да
50 1678 Гончаров Антон Борисович Да
51 453 Горшкова Ангелина Валерьевна Да
52 558 Графушина Наталья Андреевна Да
53 312 Гусейнова Меседо Ахмедовна Да
54 947 Давидов Эрик Давидович Да
55 647 Дамбаева Ольга Цыреновна Да
56 114 Данильчева Алина Владимировна Да
57 1625 Демидова Марина Германовна Да
58 2020 Демченко Александра Николаевна Да
59 284 Денисова Виктория Алексеевна Да
60 542 Димитриадис Диана Пифагоросовна Да
61 349 Дмитриева Анна Сергеевна Да
62 1817 Дмитриева Анна Сергеевна Да
63 1102 Дюпин Павел Сергеевич Да
64 1067 Емелина Яна Вадимовна Да
65 1643 Ершова Валерия Александровна Да
66 1924 Желтоухова Мария Олеговна Да
67 1587 Жердев Антон Иванович Да
68 471 Зайцева Дарья Андреевна Да
69 1450 Зилфова Диана Ираклиевна Да
70 962 Зинченко Екатерина Сергеевна Да
71 949 Зорин Евгений Андреевич Да
72 1819 Ибрагимова Надия Ринатовна Да
73 1366 Иванова Ольга Игоревна Да
74 1432 Ивашина Юлия Вячеславовна Да
75 84 Илюхина Анна Валентиновна Да
76 267 Испиева Мадина Хасановна Да
77 140 Исупова Валентина Николаевна Да
78 1178 Кагиров Инар Равилевич Да
79 1877 Кайдан Мария Андреевна Да
80 1490 Калганов Владислав Сергеевич Да
81 1193 Карноух Константин Игоревич Да
82 1628 Карпова Виктория Геннадьевна Да
83 1266 Кебина Анастасия Леонидовна Да
84 1389 Ким Дмитрий Дмитриевич Да
85 505 Киреева Анастасия Васильевна Да
86 1487 Киреева Татьяна Александровна Да
87 476 Киселева Екатерина Павловна Да
88 619 Климец Анна Геннадиевна Да
89 1730 Ковальчук Максим Сергеевич Да
90 1157 Коган Александра Владимировна Да
91 1544 Козлов Сергей Вячеславович Да
92 1492 Колетвинов Николай Викторович Да
93 1325 Колпачкова Екатерина Владимировна Да
94 234 Концевая Дарья Александровна Да
95 233 Концевой Артем Эдуардович Да
96 1169 Коровин Алексей Сергеевич Да
97 1118 Королев Андрей Игоревич Да
98 552 Костенко Алина Александровна Да
99 1868 Костенко Оксана Викторовна Да
100 1485 Котов Сергей Вячеславович Да
101 1684 Кривушкин Сергей Александрович Да
102 1144 Крындушкина Ольга Сергеевна Да
103 1413 Кузина Виктория Дмитриевна Да
104 1762 Кузнецова Мария Дмитриевна Да
105 622 Кузнецова Наталья Олеговна Да
106 966 Курбанова Гёзел Магомеднюрюевна Да
107 865 Курицын Андрей Алексеевич Да
108 360 Кучерова Анна Владимировна Да
109 20 Лебедев Андрей Николаевич Да
110 247 Лебедева Светлана Владимировна Да
111 840 Лебедько Максим Сергеевич Да
112 1369 Лобунько Данила Александрович Да
113 1020 Магомедова Раисат Шамиловна Да
114 58 Майоров Василий Владимирович Да
115 1645 Макарова Елена Олеговна Да
116 798 Макарова Ирина Владимировна Да
117 251 Макарова Полина Петровна Да
118 563 Малеванчук Лина Евгеньевна Да
119 1858 Малимон Валентин Витальевич Да
120 1317 Малимон Марина Вадимовна Да
121 818 Мальцева Наталья Николаевна Да
122 1635 Мамедзаде Фейзаханым Магомед Кызы Да
123 549 Мамедова Айнур Эльхан Кызы Да
124 963 Мамулашвили Георгий Варламович Да
125 1080 Маргиева Аида Юрьевна Да
126 1177 Мареев Павел Вадимович Да
127 260 Махамбетова Маргарита Таргиновна Да
128 1533 Медведева Елизавета Георгиевна Да
129 1000 Меликсетян Альберт Артурович Да
130 1309 Милованова Диана Александровна Да
131 219 Минаев Роман Владимирович Да
132 288 Мирзаханова Заира Шабутдиновна Да
133 1854 Мирзоян Вадим Сергеевич Да
134 1258 Миронович Игорь Олегович Да
135 502 Митаева Эмила Илесовна Да
136 1744 Мищенко Лидия Геннадьевна Да
137 1322 Можаева Ксения Владимировна Да
138 1655 Мозиль Ольга Богдановна Да
139 1710 Моисеева Юлия Александровна Да
140 643 Моллаева Джамиля Дахировна Да
141 1823 Моргоев Николай Олегович Да
142 1398 Мулярчук Евгений Викторович Да
143 1940 Мурадова Ламия Шахид кызы Да
144 1759 Муратова Виктория Сергеевна Да
145 346 Нагоева Алена Хамидбиевна Да
146 1791 Нанаев Роман Мусаевич Да
147 1676 Наседкина Мария Витальевна Да
148 1521 Насырлаева Бибимарьям Атауллаевна Да
149 641 Наумчик Константин Дмитриевич Да
150 606 Николаева Алена Сергеевна Да
151 1810 Омаров Магомедали Ахмедович Да
152 57 Осокин Анатолий Андреевич Да
153 755 Острицова Екатерина Сергеевна Да
154 746 Павельев Андрей Александрович Да
155 1197 Панкова Дарья Дмитриевна Да
156 853 Партилхаева Ирина Чингисовна Да
157 892 Пахомова Дарья Вячеславовна Да
158 555 Писарева Татьяна Сергеевна Да
159 1700 Поденок Иван Владимирович Да
160 1804 Полякова Екатерина Юрьевна Да
161 52 Попова Александра Сергеевна Да
162 217 Попов Дмитрий Викторович Да
163 1764 Поселенов Александр Андреевич Да
164 195 Постнова Татьяна Александровна Да
165 593 Потолов Дмитрий Геннадьевич Да
166 1911 Приказчиков Денис Юрьевич Да
167 719 Пухомелина Полина Андреевна Да
168 648 Пчелинцев Александр Сергеевич Да
169 1269 Ремблевская Крестина Валерьевна Да
170 594 Родина Ирина Алексеевна Да
171 1037 Рыбина Оксана Викторовна Да
172 752 Рыжов Глеб Эрикович Да
173 1559 Савченко Илья Вячеславович Да
174 1357 Салахетдинова Мария Александровна Да
175 2010 Салиев Кирилл Германович Да
176 1481 Салкуцан Виктория Владимировна Да
177 1465 Салкуцан Инна Владимировна Да
178 1164 Самедова Афсане Фирдуси кызы Да
179 1805 Самси Валентина Да
180 834 Сиволоб Максим Дмитриевич Да
181 2027 Силонян Анна Левоновна Да
182 530 Симоненко Ксения Романовна Да
183 654 Сиротина Оксана Андреевна Да
184 310 Субботин Александр Константинович Да
185 1532 Тайнова Екатерина Сергеевна Да
186 1061 Талютов Артур Ринатович Да
187 420 Тарасова Елена Сергеевна Да
188 115 Тимошина Елена Евгеньевна Да
189 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
190 2024 Товсултанова Лиза Руслановна Да
191 1741 Томина Екатерина Владимировна Да
192 1894 Трифонов Георгий Ростиславович Да
193 668 Тройнина Евгения Сергеевна Да
194 397 Трубилова Мария Сергеевна Да
195 51 Тулина Маргарита Игоревна Да
196 76 Фейзрахманова Лилия Наилевна Да
197 2022 Фесюн Ольга Анатольевна Да
198 1180 Филиппова Анастасия Александровна Да
199 1347 Халикова Манижа Абдухалиловна Да
200 1469 Хасянов Рамиль Ряшитович Да
201 759 Хафизова Камилла Камилевна Да
202 443 Хворостинина Вера Александровна Да
203 434 Хохлова Ольга Владимировна Да
204 946 Цагараева Ольга Сергеевна Да
205 1245 Царегородцев Сергей Вадимович Да
206 1 Цветкова Елизавета Григорьевна Да
207 1592 Цицаева Айшат Бетербековна Да
208 743 Чабан Павел Петрович Да
209 1451 Чайковская Ольга Ярославна Да
210 1997 Чатаев Магомед Алиасхабович Да
211 1600 Чернявская Элеонора Дмитриевна Да
212 1083 Чуприк Наталья Сергеевна Да
213 1166 Шамова Александра Аркадьевна Да
214 200 Шапиева Наргиз Тимуровна Да
215 1308 Шаракин Василий Михайлович Да
216 83 Шевченко Александр Михайлович Да
217 614 Шевченко Дарья Максимовна Да
218 82 Шевченко Мария Владимировна Да
219 503 Шелест Елена Петровна Да
220 1747 Шелехин Артемий Павлович Да
221 1822 Шмелёва Анна Александровна Да
222 151 Шошаева Алина Евгеньевна Да
223 1284 Шуваева Любовь Викторовна Да
224 1574 Шуршаева Мадина Вислановна Да
225 1541 Щепетева Юлия Юрьевна Да
226 983 Юнисова Алина Саидовна Да
227 1223 Юркинас Ксения Алексеевна Да
228 10 Яжборовская Анна Станиславовна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.11 Ультразвуковая диагностика, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1411 Абдулхамидова Хадижат Махачовна Да
2 1861 Абдульманова Анна Игоревна Да
3 608 Айрапетян Астгик Гамиковна Да
4 1849 Аль-Дауд Жоржет Жоржес Да
5 1351 Аль Дири Катерина Ахмадовна Да
6 1441 Анискин Александр Александрович Да
7 1338 Бабаева Айтан Махир кызы Да
8 520 Багатырева Зулейхан Хусейновна Да
9 1458 Бадалян Тигран Арменович Да
10 665 Бакшутова Ольга Игоревна Да
11 437 Бандуро Юлия Леонидовна Да
12 1043 Бараева Полина Андреевна Да
13 1014 Бастаева Наталья Владимировна Да
14 1572 Белова Валерия Олеговна Да
15 228 Белова Чулпан Финатовна Да
16 1878 Бирюкова Мария Андреевна Да
17 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
18 507 Веселовская Юлия Ильинична Да
19 1661 Вирясова Виктория Владимировна Да
20 1577 Габдуллина Эльмира Фаилевна Да
21 105 Гайдаров Нариман Абдулхаликович Да
22 645 Гайдаров Руслан Касинович Да
23 586 Галаева Тамара Хасановна Да
24 1966 Галичкина Анастасия Александровна Да
25 806 Гаранкин Никита Александрович Да
26 942 Гарунова Диана Джаппаровна Да
27 1647 Гасанова Элза Рафик-кзы Да
28 1974 Гасимова Эсмира Яшар кызы Да
29 1016 Гаспарян Лиана Сержиковна Да
30 21 Гвоздович Наталья Владимировна Да
31 1211 Гордеева Алла Дмитриевна Да
32 1297 Горшкова Кристина Юрьевна Да
33 1841 Гринько Екатерина Владимировна Да
34 312 Гусейнова Меседо Ахмедовна Да
35 1699 Ефремова Карина Андреевна Да
36 1883 Жунусова Дарина Сагимбаевна Да
37 1017 Загиров Руслан Ирекович Да
38 670 Земцов Сергей Владимирович Да
39 1965 Зырянова Ольга Ивановна Да
40 903 Илюшников Евгений Олегович Да
41 616 Исаева Альбина Исаевна Да
42 267 Испиева Мадина Хасановна Да
43 2001 Камолова Замира Хусейнзода Да
44 2025 Касаев Ибрагим Ахмедович Да
45 1713 Клюева Людмила Вячеславовна Да
46 1536 Козлова Анастасия Анатальевна Да
47 234 Концевая Дарья Александровна Да
48 1395 Кравец Александр Юрьевич Да
49 1573 Лебедева Оксана Юрьевна Да
50 247 Лебедева Светлана Владимировна Да
51 1317 Малимон Марина Вадимовна Да
52 1847 Манафова Зарина Апреловна Да
53 283 Меликов Савва Робертович Да
54 502 Митаева Эмила Илесовна Да
55 643 Моллаева Джамиля Дахировна Да
56 1158 Нахапетян Сергей Агасинович Да
57 1918 Новрузова Гюнай Видадиевна Да
58 1478 Османова Айнур Амерхановна Да
59 574 Осокина Наталия Анатольевна Да
60 445 Пешева Екатерина Дмитриевна Да
61 217 Попов Дмитрий Викторович Да
62 195 Постнова Татьяна Александровна Да
63 1825 Прусак Мария Владимировна Да
64 1855 Рувинова Пурим Мишиевна Да
65 1644 Рустамова Элина Фазлутдиновна Да
66 752 Рыжов Глеб Эрикович Да
67 1497 Салахова Салимат Муратхановна Да
68 1693 Сатторов Хошим Холбоевич Да
69 74 Сибирева Яна Геннадьевна Да
70 1766 Снеговая Анастасия Павловна Да
71 230 Сорокина Татьяна Владимировна Да
72 1994 Таваева Халжат Залимхановна Да
73 1280 Тадевосян Сона Амаяковна Да
74 1486 Терлецкий Дмитрий Сергеевич Да
75 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
76 225 Толстых Елена Олеговна Да
77 1005 Торгомян Анаит Кареновна Да
78 51 Тулина Маргарита Игоревна Да
79 518 Федотова Ирина Сергеевна Да
80 1060 Филина Диана Сергеевна Да
81 720 Хайнацкая Анастасия Сергеевна Да
82 436 Хлямина Майя Артуровна Да
83 1792 Шабанова Камилла Маратовна Да
84 1514 Шапутько Надежда Викторовна Да
85 83 Шевченко Александр Михайлович Да
86 1361 Шукюрлу Наджиба Яшар кызы Да
87 10 Яжборовская Анна Станиславовна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.51 Фтизиатрия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1849 Аль-Дауд Жоржет Жоржес Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 266 Байдал Олег Владиславович Да
4 1572 Белова Валерия Олеговна Да
5 1661 Вирясова Виктория Владимировна Да
6 584 Волов Артур Вадимович Да
7 1067 Емелина Яна Вадимовна Да
8 15 Емельянчик Янина Александровна Да
9 461 Землянова Вера Вячеславовна Да
10 1744 Мищенко Лидия Геннадьевна Да
11 439 Музыка Никита Александрович Да
12 1257 Назина Нина Андреевна Да
13 1496 Нальгиева Аминат Магометовна Да
14 1764 Поселенов Александр Андреевич Да
15 752 Рыжов Глеб Эрикович Да
16 1559 Савченко Илья Вячеславович Да
17 2010 Салиев Кирилл Германович Да
18 617 Самарина Екатерина Алексеевна Да
19 1271 Степанов Евгений Константинович Да
20 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
21 1 Цветкова Елизавета Григорьевна Да
22 1591 Чиликина Виктория Александровна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.53 Эндокринология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1931 Абдуллаева Улдуз Алиэфенди кызы Да
2 546 Абдуллаева Шабнам Бахлул Кызы Да
3 1857 Алексанян Галина Рубеновна Да
4 1930 Альбертян Алина Акоповна Да
5 826 Амшинская Джесика Рафаэлевна Да
6 525 Андрияхина Оксана Владимировна Да
7 1441 Анискин Александр Александрович Да
8 455 Антонова Елена Юрьевна Да
9 1136 Бадмаева Александра Александровна Да
10 665 Бакшутова Ольга Игоревна Да
11 1875 Балахмедова Марьям Ахмадовна Да
12 2021 Балутина Ольга Да
13 437 Бандуро Юлия Леонидовна Да
14 1572 Белова Валерия Олеговна Да
15 970 Березуцкая Кристина Геннадьевна Да
16 1075 Бжекшиева Ирина Залимхановна Да
17 1718 Бжихова Аида Руслановна Да
18 403 Блохин Никита Геннадьевич Да
19 777 Богданова Дарья Александровна Да
20 121 Бодачёва Елена Юрьевна Да
21 164 Бычкова Маргарита Юрьевна Да
22 1837 Васенкова Татьяна Валерьевна Да
23 556 Воробьева Вера Петровна Да
24 569 Габдрахманова Алсу Гаптулрашидовна Да
25 1229 Габдуллина Алсу Дамировна Да
26 1448 Гаджиев Марифф Мухтар оглы Да
27 1882 Гаджимагомедова Салимат Килясхановна Да
28 586 Галаева Тамара Хасановна Да
29 1966 Галичкина Анастасия Александровна Да
30 183 Галоян Лилит Наириевна Да
31 942 Гарунова Диана Джаппаровна Да
32 1974 Гасимова Эсмира Яшар кызы Да
33 747 Гасымова Вюсала Ульфатовна Да
34 835 Герасимишина Валерия Витальевна Да
35 916 Герасимова Анжелика Евгеньевна Да
36 683 Гираева Хатима Ахмедовна Да
37 181 Гончарова Дарья Александровна Да
38 447 Гончарова Елизавета Алексеевна Да
39 435 Гончарова Ирина Викторовна Да
40 453 Горшкова Ангелина Валерьевна Да
41 1297 Горшкова Кристина Юрьевна Да
42 1767 Гудков Глеб Дмитриевич Да
43 958 Гусева Маргарита Владимировна Да
44 647 Дамбаева Ольга Цыреновна Да
45 855 Динаева Эльмира Азретовна Да
46 649 Довускаева Мария Юрьевна Да
47 1359 Долгополова Елена Леонидовна Да
48 1975 Дудин Сергей Витальевич Да
49 1102 Дюпин Павел Сергеевич Да
50 1926 Еремян Марианна Гнеловна Да
51 417 Ермилова Екатерина Сергеевна Да
52 1752 Есир Валентина Гаврииловна Да
53 748 Ефимова Анастасия Павловна Да
54 671 Жданова Кристина Сергеевна Да
55 1384 Жирнякова Евгения Михайловна Да
56 1397 Ибрагимова Динара Рамазановна Да
57 570 Ибрагимова Тамила Вахаевна Да
58 1416 Иванникова Татьяна Евгеньевна Да
59 677 Идигов Булат Мамолханович Да
60 84 Илюхина Анна Валентиновна Да
61 1349 Казанцева Екатерина Александровна Да
62 1954 Калашникова Алина Александровна Да
63 85 Калошина Мария Валерьевна Да
64 1998 Калугина Яна Игоревна Да
65 2001 Камолова Замира Хусейнзода Да
66 1769 Каримова Тахмина Рустамовна Да
67 681 Классман Диана Артуровна Да
68 1713 Клюева Людмила Вячеславовна Да
69 136 Клюева Татьяна Николаевна Да
70 1157 Коган Александра Владимировна Да
71 1536 Козлова Анастасия Анатальевна Да
72 234 Концевая Дарья Александровна Да
73 552 Костенко Алина Александровна Да
74 1989 Кочарян Аида Гарриевна Да
75 1413 Кузина Виктория Дмитриевна Да
76 1762 Кузнецова Мария Дмитриевна Да
77 622 Кузнецова Наталья Олеговна Да
78 1286 Кузьменко Ирина Сергеевна Да
79 966 Курбанова Гёзел Магомеднюрюевна Да
80 360 Кучерова Анна Владимировна Да
81 1934 Кушнерчук Карина Васильевна Да
82 701 Магомедова Асият Гасановна Да
83 1020 Магомедова Раисат Шамиловна Да
84 251 Макарова Полина Петровна Да
85 1317 Малимон Марина Вадимовна Да
86 1493 Мальцева Анжелика Григорьевна Да
87 1635 Мамедзаде Фейзаханым Магомед Кызы Да
88 549 Мамедова Айнур Эльхан Кызы Да
89 302 Мамедова Лейла Айдын кызы Да
90 1771 Маркосян Лиа Эдиковна Да
91 1077 Месян Михаил Каренович Да
92 902 Мирзаева Кристина Сайфудиновна Да
93 502 Митаева Эмила Илесовна Да
94 1050 Мкртычян Ирина Рудольфовна Да
95 1710 Моисеева Юлия Александровна Да
96 1759 Муратова Виктория Сергеевна Да
97 661 Мусаева Айсу Агил кызы Да
98 1908 Мустапаева Седа Шамильевна Да
99 346 Нагоева Алена Хамидбиевна Да
100 1676 Наседкина Мария Витальевна Да
101 641 Наумчик Константин Дмитриевич Да
102 755 Острицова Екатерина Сергеевна Да
103 524 Панина Нина Григорьевна Да
104 297 Пахомова Татьяна Юрьевна Да
105 445 Пешева Екатерина Дмитриевна Да
106 555 Писарева Татьяна Сергеевна Да
107 667 Покровская Елена Владиславовна Да
108 1467 Поляновская Лианна Гургеновна Да
109 1764 Поселенов Александр Андреевич Да
110 195 Постнова Татьяна Александровна Да
111 594 Родина Ирина Алексеевна Да
112 718 Романов Владимир Александрович Да
113 522 Русанова Ольга Сергеевна Да
114 1644 Рустамова Элина Фазлутдиновна Да
115 1929 Рыбина Кристина Александровна Да
116 1215 Саидова Раисат Башировна Да
117 617 Самарина Екатерина Алексеевна Да
118 213 Самохвалова Мария Георгиевна Да
119 822 Сахадова Аиша Баходировна Да
120 1066 Сейфуллаева Мария Джабраиловна Да
121 739 Сергеева Самира Сергеевна Да
122 74 Сибирева Яна Геннадьевна Да
123 1976 Сивкова Анна Сергеевна Да
124 2027 Силонян Анна Левоновна Да
125 1649 Слесарева Елена Андреевна Да
126 1703 Смирнова Камилла Валерьевна Да
127 1030 Сулейманова Сабрина Юсуповна Да
128 703 Сысоева Екатерина Вячеславовна Да
129 1532 Тайнова Екатерина Сергеевна Да
130 600 Тамбиева Амина Керамовна Да
131 582 Тамова Фатима Мухарбиевна Да
132 1535 Телешева Инна Сергеевна Да
133 1694 Тимаева Лейла Эльбрусовна Да
134 115 Тимошина Елена Евгеньевна Да
135 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
136 2024 Товсултанова Лиза Руслановна Да
137 890 Третьякова Анна Владимировна Да
138 1894 Трифонов Георгий Ростиславович Да
139 1567 Тураева Лаура Хасановна Да
140 1925 Тюлякова Анна Николаевна Да
141 1586 Усманова Марьям Сабитовна Да
142 518 Федотова Ирина Сергеевна Да
143 1972 Фурсова Светлана Николаевна Да
144 720 Хайнацкая Анастасия Сергеевна Да
145 431 Харикова Луиза Хусейновна Да
146 409 Харикова Элиза Хусейновна Да
147 1469 Хасянов Рамиль Ряшитович Да
148 443 Хворостинина Вера Александровна Да
149 436 Хлямина Майя Артуровна Да
150 1035 Хорикова Екатерина Александровна Да
151 946 Цагараева Ольга Сергеевна Да
152 1543 Чемезова Елена Олеговна Да
153 1600 Чернявская Элеонора Дмитриевна Да
154 1591 Чиликина Виктория Александровна Да
155 1083 Чуприк Наталья Сергеевна Да
156 203 Шакирова Юлия Шамильевна Да
157 1514 Шапутько Надежда Викторовна Да
158 628 Шауро Анастасия Викторовна Да
159 614 Шевченко Дарья Максимовна Да
160 503 Шелест Елена Петровна Да
161 1881 Шибеко Диана Игоревна Да
162 1071 Шипилова Виктория Васильевна Да
163 669 Шипкова Наталья Николаевна Да
164 1822 Шмелёва Анна Александровна Да
165 151 Шошаева Алина Евгеньевна Да
166 1554 Штырбул Анна Юрьевна Да
167 811 Шуминов Орли Да
168 1541 Щепетева Юлия Юрьевна Да
169 1223 Юркинас Ксения Алексеевна Да
170 1343 Юсифова Анна Вугаровна Да
171 290 Якухин Алексей Алексеевич Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 525 Андрияхина Оксана Владимировна Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 1581 Бексултанова Камета Казбековна Да
4 777 Богданова Дарья Александровна Да
5 1801 Вшивкова Татьяна Андреевна Да
6 461 Землянова Вера Вячеславовна Да
7 139 Лукерьин Сергей Алексеевич Да
8 39 Макарова Наталья Сергеевна Да
9 1050 Мкртычян Ирина Рудольфовна Да
10 944 Назаралиев Темирлан Муртазалиевич Да
11 784 Наниева Инна Гелаевна Да
12 1622 Никитин Александр Андреевич Да
13 472 Ниценко Даниил Ильич Да
14 660 Ростов Антон Андреевич Да
15 1855 Рувинова Пурим Мишиевна Да
16 1499 Сурхаев Саид Муслимович Да
17 1300 Умашева Мадина Мурадовна Да
18 774 Цагаева Александра Олеговна Да
19 1 Цветкова Елизавета Григорьевна Да
20 1288 Чернявский Владислав Игоревич Да
21 669 Шипкова Наталья Николаевна Да
22 1719 Шмаков Александр Игоревич Да
23 180 Щецова Ольга Олеговна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.37 Клиническая фармакология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1441 Анискин Александр Александрович Да
2 748 Ефимова Анастасия Павловна Да
3 461 Землянова Вера Вячеславовна Да
4 1193 Карноух Константин Игоревич Да
5 840 Лебедько Максим Сергеевич Да
6 1895 Ляскина Наталья Владимировна Да
7 1471 Мампория Сергей Вахтангиевич Да
8 834 Сиволоб Максим Дмитриевич Да
9 1785 Хапаева Лайла Лемиевна Да
10 1132 Хитрых Анастасия Михайловна Да
11 946 Цагараева Ольга Сергеевна Да
12 562 Шпилько Евгений Васильевич Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.19 Педиатрия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1027 Абольянина Александра Сергеевна Да
2 2005 Адамович Александр Константинович Да
3 826 Амшинская Джесика Рафаэлевна Да
4 1441 Анискин Александр Александрович Да
5 143 Ахматханова Лиана Хаваж-Баудиновна Да
6 1161 Бородавко Виктория Сергеевна Да
7 674 Васильченко Павел Андреевич Да
8 43 Веселова Елена Андреевна Да
9 1886 Гаджимагомедова Хадижат Камильевна Да
10 1778 Гаммадаева Сапият Шахбановна Да
11 1841 Гринько Екатерина Владимировна Да
12 208 Жидкова Татьяна Александровна Да
13 471 Зайцева Дарья Андреевна Да
14 548 Изотова Софья Алексеевна Да
15 465 Кадыкоева Милана Муратовна Да
16 1500 Керимова Дильгам Ильгар кызы Да
17 2018 Кирияк Анастасия Юрьевна Да
18 1668 Космина Екатерина Владимировна Да
19 1629 Крехова Елизавета Антоновна Да
20 1780 Кубатаева Аня Юсуповна Да
21 1809 Магалиева Аксана Абдулатиповна Да
22 1504 Меликян Лилит Апетовна Да
23 1521 Насырлаева Бибимарьям Атауллаевна Да
24 1478 Османова Айнур Амерхановна Да
25 593 Потолов Дмитрий Геннадьевич Да
26 2027 Силонян Анна Левоновна Да
27 2024 Товсултанова Лиза Руслановна Да
28 1567 Тураева Лаура Хасановна Да
29 1586 Усманова Марьям Сабитовна Да
30 1006 Черная Эллина Валерьевна Да
31 1792 Шабанова Камилла Маратовна Да
32 1004 Шепелева Наталья Павловна Да
33 811 Шуминов Орли Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.48 Скорая медицинская помощь, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1483 Алиева Фаина Шарафудиновна Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 773 Власов Андрей Андреевич Да
4 580 Гончаров Кирилл Степанович Да
5 1803 Гринис Анастасия Алексеевна Да
6 1389 Ким Дмитрий Дмитриевич Да
7 1511 Кочетова Александра Викторовна Да
8 247 Лебедева Светлана Владимировна Да
9 1444 Мумаев Магомед Вахаевич Да
10 1391 Нгуен Динь Бао Да
11 1840 Неретин Даниил Юрьевич Да
12 1764 Поселенов Александр Андреевич Да
13 1559 Савченко Илья Вячеславович Да
14 743 Чабан Павел Петрович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1441 Анискин Александр Александрович Да
2 287 Базманова Патимат Гаджимирзаевна Да
3 266 Байдал Олег Владиславович Да
4 1863 Болова Элла Аркадьевна Да
5 59 Гильгеева Эльзята Сергеевна Да
6 1767 Гудков Глеб Дмитриевич Да
7 922 Добровольская Анастасия Сергеевна Да
8 1734 Журихина Софья Ивайловна Да
9 1807 Зайцев Кирилл Леонидович Да
10 670 Земцов Сергей Владимирович Да
11 1877 Кайдан Мария Андреевна Да
12 713 Ковальский Иван Михайлович Да
13 675 Крутелева Светлана Юрьевна Да
14 1720 Лиясова Екатерина Олеговна Да
15 1682 Малхасян Эдуард Арамович Да
16 1493 Мальцева Анжелика Григорьевна Да
17 260 Махамбетова Маргарита Таргиновна Да
18 733 Муртазаев Мухамеддин Улугбек-Улы Да
19 656 Осоров Анарбек Да
20 1876 Павлова Снежана Яковлевна Да
21 785 Полосина Яна Олеговна Да
22 217 Попов Дмитрий Викторович Да
23 1948 Пхешхова Бэла Газраиловна Да
24 918 Репина Полина Андреевна Да
25 752 Рыжов Глеб Эрикович Да
26 1711 Свиридова Вероника Валерьевна Да
27 834 Сиволоб Максим Дмитриевич Да
28 239 Смирнов Иван Сергеевич Да
29 1766 Снеговая Анастасия Павловна Да
30 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
31 911 Щербаков Максим Алексеевич Да
32 1990 Янгулбаева Карина Бисултановна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.12 Функциональная диагностика, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1351 Аль Дири Катерина Ахмадовна Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 1733 Аслаханова Малика Абдулхамидовна Да
4 1464 Ахмедова Фатима Ниязиевна Да
5 777 Богданова Дарья Александровна Да
6 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
7 507 Веселовская Юлия Ильинична Да
8 1801 Вшивкова Татьяна Андреевна Да
9 1577 Габдуллина Эльмира Фаилевна Да
10 645 Гайдаров Руслан Касинович Да
11 444 Гильманова Гузель Сулеймановна Да
12 683 Гираева Хатима Ахмедовна Да
13 312 Гусейнова Меседо Ахмедовна Да
14 1707 Дадагулова Джейнара Вахаевна Да
15 1102 Дюпин Павел Сергеевич Да
16 1699 Ефремова Карина Андреевна Да
17 616 Исаева Альбина Исаевна Да
18 681 Классман Диана Артуровна Да
19 1713 Клюева Людмила Вячеславовна Да
20 451 Корнюшкина Дарья Геннадьевна Да
21 1395 Кравец Александр Юрьевич Да
22 701 Магомедова Асият Гасановна Да
23 1580 Мамедова Фирангиз Эльбрус кызы Да
24 1471 Мампория Сергей Вахтангиевич Да
25 1847 Манафова Зарина Апреловна Да
26 502 Митаева Эмила Илесовна Да
27 868 Мурадян Артем Арутюнович Да
28 350 Пахомов Василий Васильевич Да
29 445 Пешева Екатерина Дмитриевна Да
30 217 Попов Дмитрий Викторович Да
31 1561 Романова Юлия Денисовна Да
32 74 Сибирева Яна Геннадьевна Да
33 1295 Сурма Мария Александровна Да
34 1994 Таваева Халжат Залимхановна Да
35 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
36 890 Третьякова Анна Владимировна Да
37 1586 Усманова Марьям Сабитовна Да
38 1953 Хайбулаева Зайнаб Магомедгаджиевна Да
39 1245 Царегородцев Сергей Вадимович Да
40 1997 Чатаев Магомед Алиасхабович Да
41 1543 Чемезова Елена Олеговна Да
42 1600 Чернявская Элеонора Дмитриевна Да
43 82 Шевченко Мария Владимировна Да
44 1361 Шукюрлу Наджиба Яшар кызы Да
45 1358 Эскиева Марха Хусеновна Да
46 1343 Юсифова Анна Вугаровна Да
47 1990 Янгулбаева Карина Бисултановна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.30 Генетика, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1930 Альбертян Алина Акоповна Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 287 Базманова Патимат Гаджимирзаевна Да
4 1772 Долова Альбина Романовна Да
5 748 Ефимова Анастасия Павловна Да
6 140 Исупова Валентина Николаевна Да
7 1536 Козлова Анастасия Анатальевна Да
8 1265 Кочеткова Анна Михайловна Да
9 675 Крутелева Светлана Юрьевна Да
10 1344 Морозова Юлия Сергеевна Да
11 445 Пешева Екатерина Дмитриевна Да
12 1631 Семенова Вера Владимировна Да
13 1894 Трифонов Георгий Ростиславович Да
14 199 Фрейре Каррера Мария Валерия Да
15 450 Хаммад Василий Александрович Да
16 1469 Хасянов Рамиль Ряшитович Да
17 1591 Чиликина Виктория Александровна Да
18 203 Шакирова Юлия Шамильевна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.40 Мануальная терапия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1872 Алиев Юсуп Османович Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 645 Гайдаров Руслан Касинович Да
4 625 Гуриева Ирина Георгиевна Да
5 1393 Есипова Тамара Игоревна Да
6 616 Исаева Альбина Исаевна Да
7 1762 Кузнецова Мария Дмитриевна Да
8 1402 Макеенко Ярослав Дмитриевич Да
9 1656 Ненев Юрий Вячеславович Да
10 460 Оганов Владислав Виленович Да
11 1700 Поденок Иван Владимирович Да
12 1911 Приказчиков Денис Юрьевич Да
13 1078 Селин Петр Александрович Да
14 1095 Смирнов Данила Александрович Да
15 397 Трубилова Мария Сергеевна Да
16 135 Филимонов Тимофей Михайлович Да
17 1902 Язев Вячеслав Викторович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.50 Физиотерапия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 525 Андрияхина Оксана Владимировна Да
2 1441 Анискин Александр Александрович Да
3 1604 Боравков Роман Игоревич Да
4 558 Графушина Наталья Андреевна Да
5 1841 Гринько Екатерина Владимировна Да
6 1393 Есипова Тамара Игоревна Да
7 1402 Макеенко Ярослав Дмитриевич Да
8 1700 Поденок Иван Владимирович Да
9 593 Потолов Дмитрий Геннадьевич Да
10 834 Сиволоб Максим Дмитриевич Да
11 1295 Сурма Мария Александровна Да
12 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
13 890 Третьякова Анна Владимировна Да
14 135 Филимонов Тимофей Михайлович Да
15 180 Щецова Ольга Олеговна Да
16 1358 Эскиева Марха Хусеновна Да
17 1902 Язев Вячеслав Викторович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.20 Психиатрия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1748 Авлиёкулов Фируз Хайдарович Да
2 50 Алексеева Анна Олеговна Да
3 1441 Анискин Александр Александрович Да
4 1874 Антонов Антон Геннадиевич Да
5 1464 Ахмедова Фатима Ниязиевна Да
6 1875 Балахмедова Марьям Ахмадовна Да
7 1014 Бастаева Наталья Владимировна Да
8 228 Белова Чулпан Финатовна Да
9 624 Вербицкая Мария Станиславовна Да
10 71 Володина Анна Сергеевна Да
11 835 Герасимишина Валерия Витальевна Да
12 72 Гонта Светлана Сергеевна Да
13 1170 Гришаева Антонина Алексеевна Да
14 1772 Долова Альбина Романовна Да
15 573 Ермакова Анна Витальевна Да
16 670 Земцов Сергей Владимирович Да
17 1447 Зуев Юрий Александрович Да
18 1349 Казанцева Екатерина Александровна Да
19 1877 Кайдан Мария Андреевна Да
20 1490 Калганов Владислав Сергеевич Да
21 1998 Калугина Яна Игоревна Да
22 1633 Калугина Яна Игоревна Да
23 1769 Каримова Тахмина Рустамовна Да
24 261 Козлов Вячеслав Вячеславович Да
25 1544 Козлов Сергей Вячеславович Да
26 1910 Колос Екатерина Васильевна Да
27 1169 Коровин Алексей Сергеевич Да
28 81 Космач Анастасия Фёдоровна Да
29 2002 Кутович Федор Леонидович Да
30 1812 Лунева Дарья Евгеньевна Да
31 1645 Макарова Елена Олеговна Да
32 220 Мартынюк Сергей Николаевич Да
33 219 Минаев Роман Владимирович Да
34 1823 Моргоев Николай Олегович Да
35 439 Музыка Никита Александрович Да
36 1257 Назина Нина Андреевна Да
37 66 Неклёсов Алексей Сергеевич Да
38 1656 Ненев Юрий Вячеславович Да
39 1468 Нестеренко Даниил Александрович Да
40 1446 Паршакин Алексей Алексеевич Да
41 1254 Петухова Наталья Сергеевна Да
42 1700 Поденок Иван Владимирович Да
43 1948 Пхешхова Бэла Газраиловна Да
44 1855 Рувинова Пурим Мишиевна Да
45 1438 Сайфулина Алина Маратовна Да
46 1649 Слесарева Елена Андреевна Да
47 1271 Степанов Евгений Константинович Да
48 1426 Сукалина Татьяна Сергеевна Да
49 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
50 668 Тройнина Евгения Сергеевна Да
51 566 Федосеев Сергей Романович Да
52 1469 Хасянов Рамиль Ряшитович Да
53 434 Хохлова Ольга Владимировна Да
54 1591 Чиликина Виктория Александровна Да
55 480 Шустерова Надежда Юрьевна Да
56 1358 Эскиева Марха Хусеновна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.66 Травматология и ортопедия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1331 Абдрахимов Айгиз Гайсович Да
2 887 Абкарян Георгий Мевлудович Да
3 1474 Альпин Дэнис Михайлович Да
4 1441 Анискин Александр Александрович Да
5 1928 Ахмедов Озан Рахман оглы Да
6 1725 Берг Анатолий Игоревич Да
7 1604 Боравков Роман Игоревич Да
8 1900 Будаев Алексей Сергеевич Да
9 1921 Волович Александр Николаевич Да
10 1088 Газеева Алина Ильдаровна Да
11 1302 Гезалов Фуад Фазилович Да
12 542 Димитриадис Диана Пифагоросовна Да
13 1975 Дудин Сергей Витальевич Да
14 621 Жидавленкова Светлана Романовна Да
15 125 Журавель Олеся Сергеевна Да
16 1637 Жураков Владислав Валерьевич Да
17 1089 Ивашинников Сергей Игоревич Да
18 903 Илюшников Евгений Олегович Да
19 884 Калинин Евгений Игоревич Да
20 2025 Касаев Ибрагим Ахмедович Да
21 713 Ковальский Иван Михайлович Да
22 1536 Козлова Анастасия Анатальевна Да
23 1947 Космынин Владимир Сергеевич Да
24 1279 Кубиев Мирза Курбанович Да
25 294 Кузнецов Дмитрий Александрович Да
26 658 Кукса Дмитрий Николаевич Да
27 1720 Лиясова Екатерина Олеговна Да
28 1369 Лобунько Данила Александрович Да
29 657 Лукьянов Виталий Валерьевич Да
30 1402 Макеенко Ярослав Дмитриевич Да
31 1681 Максиян Екатерина Дмитриевна Да
32 2019 Меджидов Алибек Меджидович Да
33 1010 Минцаев Амаль Ахмедович Да
34 441 Мордвинов Владислав Игоревич Да
35 733 Муртазаев Мухамеддин Улугбек-Улы Да
36 944 Назаралиев Темирлан Муртазалиевич Да
37 1691 Насонов Вячеслав Александрович Да
38 1158 Нахапетян Сергей Агасинович Да
39 1840 Неретин Даниил Юрьевич Да
40 460 Оганов Владислав Виленович Да
41 1494 Османов Адам Рамазанович Да
42 363 Османов Илькин Саят Оглы Да
43 656 Осоров Анарбек Да
44 1952 Пахомова Анастасия Юрьевна Да
45 1700 Поденок Иван Владимирович Да
46 217 Попов Дмитрий Викторович Да
47 1709 Пушкарев Кирилл Олегович Да
48 1320 Равшанали уулу Даниярбек Да
49 1354 Рожкова Алина Денисовна Да
50 1423 Романов Дмитрий Алексеевич Да
51 878 Рыбаков Александр Сергеевич Да
52 1711 Свиридова Вероника Валерьевна Да
53 2017 Спирин Олег Артемович Да
54 122 Степанова Вера Петровна Да
55 716 Сурин Владимир Владимирович Да
56 1486 Терлецкий Дмитрий Сергеевич Да
57 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
58 566 Федосеев Сергей Романович Да
59 695 Хромина Светлана Сергеевна Да
60 1735 Шараев Матвей Иванович Да
61 1477 Щетинина Анна Юрьевна Да
62 1902 Язев Вячеслав Викторович Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.07 Патологическая анатомия, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 1441 Анискин Александр Александрович Да
2 932 Асоян Мамука Заурович Да
3 1552 Болдокова Дарима Михайловна Да
4 507 Веселовская Юлия Ильинична Да
5 1818 Горбунова Мария Игоревна Да
6 1410 Гуща Андрей Олегович Да
7 15 Емельянчик Янина Александровна Да
8 497 Жаворонкова Екатерина Сергеевна Да
9 949 Зорин Евгений Андреевич Да
10 345 Измайлов Владимир Валерьевич Да
11 1462 Калинина Карина Борисовна Да
12 1262 Ковалев Иван Валентинович Да
13 675 Крутелева Светлана Юрьевна Да
14 800 Кузнецова Евгения Андреевна Да
15 1950 Кузьмин Дмитрий Сергеевич Да
16 491 Ливента Наталья Сергеевна Да
17 746 Павельев Андрей Александрович Да
18 1876 Павлова Снежана Яковлевна Да
19 871 Пелагейкина Юлия Викторовна Да
20 785 Полосина Яна Олеговна Да
21 217 Попов Дмитрий Викторович Да
22 594 Родина Ирина Алексеевна Да
23 1561 Романова Юлия Денисовна Да
24 1711 Свиридова Вероника Валерьевна Да
25 239 Смирнов Иван Сергеевич Да
26 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
27 566 Федосеев Сергей Романович Да
28 1519 Хованская Татьяна Николаевна Да
29 18 Челюканов Александр Александрович Да
30 1083 Чуприк Наталья Сергеевна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.75 Стоматология ортопедическая, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 61 Абакарова Анисат Сунгуровна Да
2 1793 Абдулгадиев Асхаб Абдулгадиевич Да
3 941 Абдулина Дияна Харисовна Да
4 339 Абдуллаев Алмаз Айбекович Да
5 1206 Абдуллаев Рагиф Алибала оглы Да
6 1246 Авагян Артур Каренович Да
7 1970 Авалов Константин Александрович Да
8 1996 Аветикян Сузанна Саркисовна Да
9 1664 Аветисян Авет Бениаминович Да
10 475 Агаджанян Мариам Арамовна Да
11 836 Агаев Парвиз Рамиз Оглы Да
12 1381 Агаев Эмин Рафер оглы Да
13 469 Айдаева Зульмира Айдаевна Да
14 160 Айдемиров Пирали Исакович Да
15 559 Айдинян Ануш Эриковна Да
16 188 Аласгарова Лала Вугар Кызы Да
17 1065 Алексанян Леник Артурович Да
18 1046 Алексеев Антон Олегович Да
19 198 Алигаджиев Магомед Шахбанович Да
20 1716 Алиханов Адам Якубович Да
21 1062 Амбарцумян Элен Самвеловна Да
22 1491 Амонов Саидамон Саиджалолович Да
23 1044 Амриев Руслан Майрбекович Да
24 279 Андрейкина Кристина Игоревна Да
25 1348 Андриянов Алексей Борисович Да
26 296 Аноятшоев Алимшо Аноятшоевич Да
27 901 Арапиев Хамзат Бесланович Да
28 1879 Ардагина Лия Александровна Да
29 126 Арипова Галия Тимуровна Да
30 1099 Арутюнян Анна Норайровна Да
31 1408 Архипов Виталий Сергеевич Да
32 1808 Асланян Ашот Гришаевич Да
33 387 Асырбекова Жазгул Темирбековна Да
34 1943 Атабаев Азизбек Назирович Да
35 1672 Атаев Алан Артурович Да
36 192 Афонин Даниил Олегович Да
37 837 Ахмедова Гамаил Нурахмедовна Да
38 401 Ахрамович Юлия Валерьевна Да
39 1927 Аюшиев Константин Иванович Да
40 238 Бабаев Мухаммаджон Да
41 243 Байкова Елена Владимировна Да
42 428 Байкулова Софья Борисовна Да
43 650 Байсалов Арсланбек Да
44 429 Бакши Арджун Парвеш Кумар Да
45 872 Баранова Александра Алексеевна Да
46 1512 Басирова Разия Минатуллаевна Да
47 908 Бектемиров Сабирилло Хабибуллоевич Да
48 1275 Бернгард Анастасия Робертовна Да
49 1848 Бестаева Сюзана Руслановна Да
50 971 Борисенко Антон Николаевич Да
51 849 Борисова Ольга Андреевна Да
52 1466 Боряев Дмитрий Иванович Да
53 998 Брусов Евгений Геннадьевич Да
54 844 Будаглы Фидан Ровшан Кызы Да
55 697 Булавин Виталий Евгеньевич Да
56 816 Быков Андрей Владимирович Да
57 400 Быковцева Екатерина Игоревна Да
58 856 Валиев Рафаэль Джумшутович Да
59 1007 Валуева Алекандра Александровна Да
60 513 Васильева Анжелика Рудольфовна Да
61 1617 Вербицкий Илья Станиславович Да
62 741 Вергасов Роман Владиславович Да
63 862 Вердиев Айдын Гюндуз оглы Да
64 156 Винокуров Александр Олегович Да
65 646 Воробьев Петр Игоревич Да
66 875 Воронкова Сабина Владимировна Да
67 1428 Гаврилова Ксения Михайловна Да
68 1569 Гаджиев Джамалутдин Абдулмукминович Да
69 1971 Гаджиев Раджаб Рамазанович Да
70 623 Гайдамака Денис Андреевич Да
71 968 Гайтова Вилена Георгиевна Да
72 1657 Галаова Диана Тимуровна Да
73 813 Ганиев Исмаил Абдулович Да
74 1813 Гасангусейнов Ибрагим Олегович Да
75 1472 Геворгян Диана Хачатуровна Да
76 1064 Гирилович Екатерина Сергеевна Да
77 1610 Голованова Анастасия Александровна Да
78 494 Горелкина Елена Алексеевна Да
79 1510 Горячева Елизавета Александровна Да
80 366 Грачев Максим Михайлович Да
81 1689 Григорьева Екатерина Александровна Да
82 1551 Григорьев Александр Владимирович Да
83 1520 Григорян Артем Романович Да
84 1081 Гриднева Светлана Владимировна Да
85 1870 Груздев Павел Сергеевич Да
86 1673 Гусаков Сергей Вячеславович Да
87 1530 Гусейнова Самира Галиб кызы Да
88 1039 Гюлишян Аида Левоновна Да
89 1225 Гюрджян Оганес Арутюнович Да
90 757 Давтян Аракся Сержовна Да
91 692 Дакиев Алихан Адамович Да
92 178 Дарсигов Дени Камбулатович Да
93 1729 Дейсадзе Пикриа Гиоргиевна Да
94 1781 Демидов Алексей Олегович Да
95 405 Демидов Денис Александрович Да
96 541 Демина Юлия Анатольевна Да
97 554 Деренок Евгений Викторович Да
98 1686 Джабраилов Ибрагим Камильевич Да
99 172 Джиоева Илона Вадиковна Да
100 1251 Дибиралиев Джамбулат Алибекович Да
101 1087 Дибирова Патимат Шамилевна Да
102 298 Диланян Марианна Смбатовна Да
103 986 Димитриев Андрей Федорович Да
104 1031 Доржиев Алдар Александрович Да
105 1198 Дронов Вячеслав Викторович Да
106 1449 Евсеева Кристина Анатольевна Да
107 954 Елагина Валентина Васильевна Да
108 1675 Емелин Евгений Евгеньевич Да
109 173 Енгибарян Анаит Хачиковна Да
110 1405 Ефремов Артем Денисович Да
111 1241 Жаров Денис Александрович Да
112 488 Жданова Анна Феликсовна Да
113 485 Зайцев Алексей Сергеевич Да
114 1904 Залов Айдын Габибуллахович Да
115 1988 Заманов Рафаэль Арзуманович Да
116 977 Замбуров Мурат Алимович Да
117 797 Зангиева Мадина Энверовна Да
118 1274 Зарипов Вялит Рафикович Да
119 352 Золотарёв Николай Николаевич Да
120 1018 Ибалаева Джамиля Акаевна Да
121 280 Иванова Татьяна Александровна Да
122 1555 Иванчина Татьяна Александровна Да
123 246 Ивашкина Ольга Александровна Да
124 1431 Ижаева Мариям Умаровна Да
125 329 Икоева Зарина Алановна Да
126 320 Илурова Лаура Борисовна Да
127 1403 Ильин Александр Андреевич Да
128 917 Иманов Нариман Акифович Да
129 1217 Иркина Светлана Владимировна Да
130 929 Искендерова Наргиз Рашидовна Да
131 1216 Искяндярова Зифа Хайдяровна Да
132 226 Исмайлова Самира Алтуновна Да
133 1935 Исраелян Артём Альбертович Да
134 2007 Кадиева Диана Алиевна Да
135 1109 Казиева Зарема Альбековна Да
136 787 Кайтуков Руслан Ферденович Да
137 805 Калайджян Давид Александрович Да
138 1983 Камалетдинов Станислав Ахметович Да
139 1179 Камышова Алена Андреевна Да
140 1799 Киракосян Атом Аликович Да
141 1786 Кириченко Антон Да
142 1435 Кирьянова Мария Олеговна Да
143 1142 Ковган Дмитрий Сергеевич Да
144 1052 Козловская Маргарита Сергеевна Да
145 953 Козубенко Александра Михайловна Да
146 919 Козырева Алла Валерьевна Да
147 592 Кокоева Диана Вадимовна Да
148 317 Колиева Яна Борисовна Да
149 1736 Кондриков Роман Алексеевич Да
150 951 Коногорова Сержуня Александровна Да
151 1897 Константинова Анастасия Владимировна Да
152 1687 Константинов Кирилл Олегович Да
153 1969 Кравец Анатолий Викторович Да
154 1917 Кравец Марина Васильевна Да
155 1231 Крымова Элина Олеговна Да
156 459 Кузина Кристина Павловна Да
157 275 Куклина Анастасия Андреевна Да
158 378 Курталевич Диана Да
159 1527 Кусиев Алик Мусаевич Да
160 1145 Кухарь Алексей Сергеевич Да
161 1942 Лагутин Игорь Игоревич Да
162 241 Ланцева Александра Витальевна Да
163 28 Ласкер Валерия Андреевна Да
164 1002 Лахвич Александр Сергеевич Да
165 421 Левицкая Милана Васильевна Да
166 258 Ледяйкин Дмитрий Витальевич Да
167 1460 Лепшокова Лариса Асланбиевна Да
168 402 Лианидис Изабелла Муратовна Да
169 184 Лиматуллаев Магомедрасул Бигишиевич Да
170 895 Ломов Антон Дмитриевич Да
171 1183 Лоскутова Елена Геннадьевна Да
172 792 Лохутшо Фариштамо Джохонгировна Да
173 611 Луспаронян Алёна Меружановна Да
174 1683 Мавланов Эльнур Гаджахмедович Да
175 179 Магомедова Халимат Махачевна Да
176 2009 Магомедов Ислам Анварович Да
177 1125 Магомедов Керим Камильевич Да
178 1122 Мазманян Наталья Юрьевна Да
179 547 Макаева Залина Александровна Да
180 540 Маланова Ольга Андреевна Да
181 1905 Малышева Мария Сергеевна Да
182 1008 Мамедзаде Руслан Сафар оглы Да
183 1612 Мартиросова Светлана Алфреди Да
184 367 Мартиросов Карен Юрьевич Да
185 1298 Марчук Валентин Владимирович Да
186 1248 Мержоева Марет Халидовна Да
187 1101 Мертвищева Светлана Викторовна Да
188 698 Микаилов Адил Мушвиг оглы Да
189 1069 Минасян Альберт Абгарович Да
190 587 Минченко Никита Мирославович Да
191 1401 Мирзоева Рафига Рафатовна Да
192 1531 Мирзоев Фарзон Мирославович Да
193 955 Миронова Ольга Владимировна Да
194 1860 Мисоян Анна Аршаковна Да
195 1390 Михайленко Дмитрий Юрьевич Да
196 146 Мороз Анна Владиславовна Да
197 1111 Морозов Павел Михайлович Да
198 1319 Мудраковская Анна Александровна Да
199 1476 Муминова Мадина Абдухамидовна Да
200 640 Муртазалиева Зулихан Саид-Хасановна Да
201 1123 Мусаев Руфин Меджнун Да
202 1396 Мухтаров Ислам Абдухаликович Да
203 1152 Мячин Алексей Сергеевич Да
204 65 Набиева Наида Магомедовна Да
205 253 Набиев Умаржон Олимджонович Да
206 1106 Назыров Насимджон Носирович Да
207 702 Насыйрова Ляйсан Айратовна Да
208 1680 Немгиров Нимгир Борисович Да
209 730 Низамова Римма Расульевна Да
210 1120 Новик Максим Александрович Да
211 1800 Новикова Яна Юрьевна Да
212 1143 Нурбагандова Мадина Мирзагаджиевна Да
213 817 Нуруев Надир Нурмагомедович Да
214 385 Нусуев Юрий Ильич Да
215 1751 Ню Валерия Сергеевна Да
216 482 Оськин Илья Геннадьевич Да
217 282 Отаров Рустам Асланович Да
218 1234 Перепечкина Ольга Викторовна Да
219 965 Петренко Виктор Константинович Да
220 764 Петросян Левон Арамович Да
221 422 Петросян Эдгар Арменович Да
222 762 Пирцхалаишвили Николос Ревазиевич Да
223 870 Пода Яна Дмитриевна Да
224 1237 Попов Кирилл Дмитриевич Да
225 1084 Прохоренко Оксана Владимировна Да
226 1630 Прытков Дмитрий Олегович Да
227 1204 Рабаданов Магомед Джамбулович Да
228 240 Разыграева Марина Мир Вайс Да
229 564 Раимжанова Гулжахон Аъзамжон кизи Да
230 1590 Рамазанова Джамиля Рамазановна Да
231 392 Рахимбобоева Сурайёхон Козимжоновна Да
232 1776 Рубцов Дмитрий Павлович Да
233 778 Савко Владислав Васильевич Да
234 1407 Сагаева Элина Магомедовна Да
235 1690 Садекова Венера Леонидовна Да
236 1523 Саидова Асият Магомедовна Да
237 440 Сальникова Виктория Сергеевна Да
238 383 Сандалова Светлана Михайловна Да
239 221 Сафиулина Алина Саитгалиевна Да
240 1240 Сахабиева Джамиля Айдаровна Да
241 809 Севиян Эдуард Георгиевич Да
242 848 Селетков Константин Сергеевич Да
243 1922 Селимова Наима Тельмановна Да
244 1547 Сергеева Татьяна Алексеевна Да
245 988 Сергеев Никита Евгеньевич Да
246 174 Сингх Виджит Да
247 742 Сиянский Николай Сергеевич Да
248 737 Скачков Алексей Анатольевич Да
249 478 Смолкин Михаил Евгеньевич Да
250 1889 Солиманов Абдулмуслим Магомедхабибович Да
251 1371 Сорока Андрей Вячеславович Да
252 1473 Степанова Юлия Сергеевна Да
253 1653 Стрельникова Наталия Игоревна Да
254 1528 Сулейманова Самира Фиридун кызы Да
255 627 Султанов Рустям Ринатович Да
256 1214 Сунцова Анастасия Юрьевна Да
257 423 Сурмило Ирина Михайловна Да
258 210 Тааева Заира Гизбуллаевна Да
259 881 Тайсаева Фатима Рамазановна Да
260 1722 Такова Алина Заурбиевна Да
261 2016 Такташев Равиль Ренатович Да
262 204 Татоян Арсен Давидович Да
263 1585 Терехина Дарья Валентиновна Да
264 31 Тимашов Михаил Александрович Да
265 689 Тиунова Валерия Андреевна Да
266 60 Толова Саида Артуровна Да
267 989 Томаев Заурбек Ирбекович Да
268 1440 Трубачева Виктория Игоревна Да
269 1427 Тяпкова Екатерина Сергеевна Да
270 912 Убушуев Алдар Баатрович Да
271 1367 Ухова Ольга Сергеевна Да
272 1082 Федотова Татьяна Михайловна Да
273 950 Финошина Анна Сергеевна Да
274 1036 Фокина Анастасия Андреевна Да
275 1674 Фунтикова Юлия Андреевна Да
276 727 Хайдаров Мирсаид Камолович Да
277 543 Халикова Камилла Рустамовна Да
278 1096 Хананаев Лоран Сергеевич Да
279 973 Хацати Зира Сергеевна Да
280 1968 Хачатрян Артур Мамиконович Да
281 1614 Хачатрян Грачья Гагикович Да
282 1045 Ходаркевич Владислав Дмитриевич Да
283 1185 Холькина Анастасия Сергеевна Да
284 1026 Хугаева Марина Олеговна Да
285 774 Цагаева Александра Олеговна Да
286 2013 Цароева Любовь Хасановна Да
287 1932 Цатурян Артём Арамович Да
288 380 Цеджина Саглара Баатровна Да
289 508 Цепенок Александра Сергеевна Да
290 1865 Чан-Са Наталья Викторовна Да
291 545 Чаплыгин Арсений Викторович Да
292 1148 Чарказия Валерия Разамбеевна Да
293 430 Чащина Анна Сергеевна Да
294 1227 Чекалина Светлана Алексеевна Да
295 979 Черных Василий Александрович Да
296 1288 Чернявский Владислав Игоревич Да
297 964 Чеченова Диана Асланбиевна Да
298 914 Чой Пауль Да
299 162 Шадиев Ахматхан Мухамедович Да
300 1097 Шалаевский Михаил Сергеевич Да
301 927 Шевченко Антон Владимирович Да
302 1724 Шереметьев Иван Леонидович Да
303 1034 Ширяева Татьяна Вячеславовна Да
304 1244 Шленсков Станислав Евгеньевич Да
305 843 Шлык Андрей Дмитриевич Да
306 1210 Шоубов Руслан Фаирович Да
307 1113 Щукина Анна Александровна Да
308 982 Эльмурзаев Магомед Омарович Да
309 905 Ярашев Рустам Муратович Да
310 799 Ясаков Сергей Александрович Да
311 354 Ястребова Анна Викторовна Да

Перечень абитуриентов, подавших заявления для участия в конкурсе по направлению
31.08.58 Оториноларингология, очная, контракт, на общих основаниях
на 31.07.2017 г.
№ п/п № ЛД Фамилия, имя, отчество Сдает ВИ
1 651 Абасова Джамиля Эмирхановна Да
2 1173 Абдулаев Гамзат Магомедович Да
3 1931 Абдуллаева Улдуз Алиэфенди кызы Да
4 359 Акаев Ахмедбек Арсланович Да
5 1483 Алиева Фаина Шарафудиновна Да
6 1849 Аль-Дауд Жоржет Жоржес Да
7 1658 Амирасулова Заира Ашахановна Да
8 389 Андрющенко Анна Павловна Да
9 1441 Анискин Александр Александрович Да
10 1779 Арчинова Кристина Алановна Да
11 143 Ахматханова Лиана Хаваж-Баудиновна Да
12 1464 Ахмедова Фатима Ниязиевна Да
13 1907 Бабаева Ирада Ибрагимовна Да
14 728 Базарова Кундузхан Манасовна Да
15 1639 Баратов Шамиль Юсупович Да
16 1268 Барашкова Регина Ринатовна Да
17 1075 Бжекшиева Ирина Залимхановна Да
18 1261 Бийболаев Рашидхан Магомедшарипович Да
19 1161 Бородавко Виктория Сергеевна Да
20 381 Бугрова Ольга Михайловна Да
21 306 Буранова Анна Андреевна Да
22 1737 Валиев Самид Шукур оглы Да
23 624 Вербицкая Мария Станиславовна Да
24 1475 Вердиян Эмилия Эдуардовна Да
25 1661 Вирясова Виктория Владимировна Да
26 595 Волгина Анна Кирилловна Да
27 269 Волкова Кристина Александровна Да
28 1882 Гаджимагомедова Салимат Килясхановна Да
29 1886 Гаджимагомедова Хадижат Камильевна Да
30 1966 Галичкина Анастасия Александровна Да
31 1016 Гаспарян Лиана Сержиковна Да
32 747 Гасымова Вюсала Ульфатовна Да
33 715 Геворкян Софья Рубеновна Да
34 1839 Глазова Мария Михайловна Да
35 72 Гонта Светлана Сергеевна Да
36 181 Гончарова Дарья Александровна Да
37 1841 Гринько Екатерина Владимировна Да
38 1798 Гулеватая Ольга Владимировна Да
39 284 Денисова Виктория Алексеевна Да
40 1256 Деханов Артем Сергеевич Да
41 496 Джалили Рубаба Али кызы Да
42 663 Джафарова Эльмира Сардаровна Да
43 542 Димитриадис Диана Пифагоросовна Да
44 1041 Добродеева Мария Игоревна Да
45 649 Довускаева Мария Юрьевна Да
46 1090 Достиев Вугар Фазиль оглы Да
47 1896 Дуадзе Илона Селимовна Да
48 1885 Дусебаева Ригина Салаватовна Да
49 1067 Емелина Яна Вадимовна Да
50 471 Зайцева Дарья Андреевна Да
51 2011 Залиханова Асуана Аслановна Да
52 202 Зотова Анна Александровна Да
53 616 Исаева Альбина Исаевна Да
54 1091 Карагишиева Патимат Мурадовна Да
55 2025 Касаев Ибрагим Ахмедович Да
56 505 Киреева Анастасия Васильевна Да
57 1846 Киреев Дмитрий Константинович Да
58 136 Клюева Татьяна Николаевна Да
59 233 Концевой Артем Эдуардович Да
60 858 Косарев Антон Сергеевич Да
61 1395 Кравец Александр Юрьевич Да
62 1802 Красивичева Ольга Васильевна Да
63 1385 Кураев Сулейман Шамильевич Да
64 2008 Курбанов Марат Казимович Да
65 2002 Кутович Федор Леонидович Да
66 360 Кучерова Анна Владимировна Да
67 511 Локшина Полина Сергеевна Да
68 458 Лопаткина Анна Вазириевна Да
69 273 Магомедова Джамиля Камиловна Да
70 1518 Магомедова Патимат Руслановна Да
71 302 Мамедова Лейла Айдын кызы Да
72 1847 Манафова Зарина Апреловна Да
73 610 Масенкова Надежда Сергеевна Да
74 999 Меликян Роза Николаевна Да
75 509 Меркушина Анастасия Викторовна Да
76 1207 Мисиров Ибрагим Мухамадович Да
77 634 Михайлина Анна Валерьевна Да
78 483 Мосина Софья Евгеньевна Да
79 1158 Нахапетян Сергей Агасинович Да
80 1840 Неретин Даниил Юрьевич Да
81 1810 Омаров Магомедали Ахмедович Да
82 1589 Османова Асият Гасановна Да
83 1494 Османов Адам Рамазанович Да
84 363 Османов Илькин Саят Оглы Да
85 524 Панина Нина Григорьевна Да
86 285 Панова Оксана Михайловна Да
87 1516 Пильников Владислав Глебович Да
88 555 Писарева Татьяна Сергеевна Да
89 1782 Позднеев Антон Валерьевич Да
90 1804 Полякова Екатерина Юрьевна Да
91 1561 Романова Юлия Денисовна Да
92 1929 Рыбина Кристина Александровна Да
93 1459 Савзиханова Севда Рейсамовна Да
94 1481 Салкуцан Виктория Владимировна Да
95 1465 Салкуцан Инна Владимировна Да
96 1693 Сатторов Хошим Холбоевич Да
97 822 Сахадова Аиша Баходировна Да
98 739 Сергеева Самира Сергеевна Да
99 1558 Сипратова Ксения Викторовна Да
100 252 Сумбаев Антон Александрович Да
101 1507 Супрун Валерия Александровна Да
102 1706 Суханова Анна Викторовна Да
103 1535 Телешева Инна Сергеевна Да
104 1486 Терлецкий Дмитрий Сергеевич Да
105 722 Тихонова Ксения Игоревна Да
106 2024 Товсултанова Лиза Руслановна Да
107 51 Тулина Маргарита Игоревна Да
108 1567 Тураева Лаура Хасановна Да
109 1434 Фомина Елена Александровна Да
110 431 Харикова Луиза Хусейновна Да
111 409 Харикова Элиза Хусейновна Да
112 1851 Харин Михаил Юрьевич Да
113 1132 Хитрых Анастасия Михайловна Да
114 436 Хлямина Майя Артуровна Да
115 628 Шауро Анастасия Викторовна Да
116 1881 Шибеко Диана Игоревна Да
117 1608 Эмирханова Аминат Эрзимановна Да
118 1358 Эскиева Марха Хусеновна Да
119 1903 Якушева Мария Олеговна Да